Tuesday, June 24, 2003

پیرامون دستگیری مجاهدین خلق در فرانسه

پیش از هر چیز ناخرسندی خودمان را از دستگیری اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق در کشور فرانسه را به آگاهی خوانندگان شمرنامه می رسانیم، شاید این بازداشتها کمک دولت فرانسه به حکومت اسلامی باشد تا توجه رسانه های همگانی را از آنچه اینروزها در ایران میگذرد دور کند، همچنین اندوهگین شدیم از شنیدین خبر خودسوزی های هواداران این جریان در اروپا. شمرانه بگوییم که این خودسوزی ها از دید ما توفیری با سینه زنی، زنجیرزنی و قمه زنی شیعیان نداشته و ندارد. کاری بس بیهوده و بی ارزش، چرا که بمانند روز روشن است که دستگیر شدگان، بر اساس قوانین دولت فرانسه پس از مدت کوتاهی آزاد خواهند شد و کمترین خطری آنان را تهدید نمی کند، اندوهگین تر اینست که دوتن از اعضای مجاهدین که شهروند بریتانیا بوده و برای دیدار با خانواده های خود به سوریه رفته بودند، بوسیله پلیس سوریه دستگیر شده و به ایران فرستاده شدند و هواداران سازمان مجاهدین در مقابل این رخداد واکنشی نشان ندادند، آیا خون همسر رهبر از خون دیگر اعضا رنگین تر است؟
این خودسوزی ها به گمان ما می تواند بخشی از استراژی "فتح اروپا" باشد که پس حمله آمریکا و همگامان آن به عراق در دستور روز مجاهدین خلق قرار گرفت
و شاید بتوان آنرا در چهارچوپ پیش کشیدن دوباره این جریان بعنوان یک نیروی جاگزین "مسلمان" برای حکومت اسلامی در دوره کنونی دید.

شنیده های ما از این رویداد:

شنیده ایم که خانم مریم رجوی معروف به "ماه تابان" راهی تهران بوده و اعضای شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق که سالهای سال قرار گذاشته بودند ایشان را به تهران ببرند، بلیط هواپیمای عوضی تهیه کرده و ایشان بجای تهران از فرانسه آنهم بدون ویزا سر در آورده اند.

شنیده ایم خانم مریم رجوی در اعتراض به برنامه انقلاب ایدئولوژیک جدید مسعود رجوی ( زمانی داماد رئیس جمهور بوده و با انقلاب ایدئولوژیک خود ساخته یکشبه شوهر رئیس جمهور شد) که بنابر آن قرار است پدر شاه آینده ایران رضا پهلوی بشود، قهر کرده و با بخشی از خواجگان و کنیزان حرمسرای مسعود خان به فرانسه آنهم بدون ویزا آمده است پولی ناچیزی هم که همراه ایشان بوده در برگیرنده شیره بهای ایشان از شوهر پیشینش و شوهر کنونی اش می باشد.

شنیده ایم دستگیری خانم مریم رجوی بدلیل شکایت آقای ابولحسن بنی صدر رئیس جمهور که با تایید خمینی(مج) از سوی امت برگزیده و به این پست خدادادي رسیده بود، می باشد، چراکه ابولحسن خان خود را تنها رئیس جمهوری قانونی حکومت اسلامی می شمرد و شوهری آقای مسعود رجوی بر پست خود را امری ناپسند و غیر اسلامی می داند که از تشعشعات موی رئیس جمهوری زن بر می آید!

شنیده ایم دستگیری خانم مریم رجوی، بدلیل شکایت هوی ایشان خانم فیروزه بنی صدر صورت گرفته، زیرا نامبرده بر این باور است که مریم خانم مسعود رجوی را از راه بدر برده و خانواده بنی صدر را به خاک سیاه نشانده است و آبروی صدساله رئیس جمهور بنی صدر که جد و بن جدش از علمای دین حنیف در همدان بوده اند را برده است. نامبرده همچنین تقاضای پرداخت نفقه های عقب اوفتاده خود را از آقای مسعود رجوی را دارد و بر این باور است شصت در صد پولهای همراه خانم مریم رجوی از پرداختی های معوق نفقه ایشان می باشد.

شنیده ایم دستگیری خانم مریم رجوی، بدلیل شکایت تولید کنندگان مواد پاک کننده و شستشو از سازمان مجاهدین خلق می باشد که این مواد را برای شستشوی مغزی اعضا و هواداران خود به گونه ای غیرقانونی بکار برده است.

شنیده ایم دستگیری خانم مریم رجوی، بدلیل شکایت انجمن جهانی حمایت از حیوانات از ایشان، برای رفتار ناسزای وی و شوهرش با اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق می باشد که از همخوابگی ایشان در بهار، تابستان، پاییز و زمستان عمدا جلوگیری کرده اند.

شنیده ایم دستگیری خانم مریم رجوی، برای شکایت حزب توده و سازمان فداییان اکثریت از مجاهدین می باشد که با حرکتهای تندروانه خود آبروی حکومت اسلامی را برده و امام خمینی را به آغوش انجمن حجتیه انداخته و اصل 60 قانون اساسی را به عقب انداخته اند.

شنیده ایم که دستگیری خانم مریم رجوی، برای شکایت شیعیان عراقی از سازمان مجاهدین خلق می باشد، چرا که هنگام سخنرانی های و زیارت خوانی آقای مسعود رجوی در کربلا و نجف، اعضا و هواداران این سازمان شله زرد پخته و به شیعیان مظلوم و شله زرد ندیده عراق، کاسه اي شله زرد نداده و همه آنرا برای خودشان به پایگاه های خودشان برده و شبهای جمعه که مراسم دعای کمیل و ندبه برگزار می کرده اند، خودشان خورده اند.


از تمامی اینها گذشته شنیده ایم که:
هيئت سياسی اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در یک اطلاعیه کوبنده که یاد آور اطلاعیه هایی است که این سازمان در سالهای سیاه شصت برای اجرای بند ج میباشد به مجاهدین خلق دستور داده اند که:
"به عمليات خودسوزی فوراً پايان دهيد!"
در این اطلاعیه میخوانیم که:
"خودسوزی شيوه ای غير انسانی در مبارزه ی سياسی و نشانه ی خوارداشت حِيات انسانی و بی بها شمردن زندگی انسان ها است. خودسوزی نمود رواداشتن شديدترين شکل اعمال خشونت نسبت به جان خود و بازتاب بنياد گرايی در شيوه ی مبارزه سياسی است."
اما دفاع بی چون چرا از حکومت اسلامی و بالاخص از هر جناح آن بهترین شیوه مبارزه است. درخواست مسلح کردن سپاه پاسداران به سلاح های سنگین و فراخوان به هواداران سازمان برای عضویت در بسیج و لو دادن اعضای گروهکهای ضد انقلاب به دادستانی انقلاب و سپاه پاسداران بهترین شیوه مبارزه و کمک رسانی به بنیاد گرایان است.
از این ها گذشته بجای خودسوزی باید یاد گرفت که مردم ایران و پدر آنان سوزاند به گونه ای گوش به فراخوان های سازمان اکثریت بدهند و در تمامی انتخابات با چشمانی باز به کسانی که از فیلتر های گوناگون حکومت اسلامی گذشته اند رای بدهند و افتضاح نهم اسفند سال گذشته را به بار نیاورند که کمیته مرکزی سازمان اکثریت را سنگ رویخ کردند.
در پایان برای امام خمینی(مج) آرزوی سلامت و طول عمر داریم که بسیجیان را مسلح به سلاح سنگین کنند.


هيئت سياسی اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

No comments: