الرجل المسخ الذي ذبح الحسين بن علي

شمرنامه

کاراينها تمامه


بايگانی

همه دشنامها و واژگان اسلامی يک راست به حساب خاندان محمد رسول الله بویژه پنج تن واریز خواهد شد

برگ نخست


pepe.gifآدم ها و انديشه ها


Sunday, July 31, 2016


یاداشتی بر کارزار اینترنتی "من هم یک دیوثم" و دیوثان صدر اسلام


بیش از هرچیز باید گفت که نشریه یالثارات وانصار حزب الله گه خورده وبه گور پیامبر جاکششان خندیده اند که این به یاوه سرایی ها روی آورده اند دیوث امام نخست شان علی است که دخترش امّ كلثوم را که حتی به سن بلوغ هم نرسيده بود به همسری دشمن خویش خلیفه دوم عمر ابن خطاب در آورد
دیوث حسین ابن علی بود که برای رسیدن به قدرت  اهل بیت خود در کربلا به فاک فنا داد 
   
نه شما دیوث نیستید ، درست است که سی و شش  سال آزگار  نظاره گر سرکوب مادران ،خواهران، همسران، دختران و دلبران تان بوده اید و دم بر نیاورده اید، سنگسارها ندیده اید ، داستان یا روسری یا توسری ندیده ایدو به گوشتان نخورده، نداها را فراموش کرده و ترانه موسوی ها را بجا نمی آورید، نمی دانید کهریزک کجای دنیاست، از اسید پاشی سازمان یافته به روی زنان و دخترکان کشورتان خبر ندارید، نمی دانید گشت ارشاد زن ست یا مرد،نام ریحانه جباری به گوش تان نخورده،از دیدن رنج و نداری همه روزه دخترکان تن 
 فروش خیابانی کک تان نمی گزد، نه شما دیوث نیستید، شمایانی که خودتان را به کوچه پس کوچه های گفتگوی تمدنهای خاتمی کارچاق کن میزنید، شمایانی که امیدتان را به دولت تدبیر روحانی قرمساق بسته اید، شما دیوث نیستید . شما تنها  به حکومت مشتی دزد، آدمکش و جاکش تن داده اید و بس.           


FreePoliticalPrisoners4.jpg

 

ياد جان باخته گان جنبش نوين آزادی و رهايی ايران را گرامی می داريم

کتايون افشار(+): تهران
رحمان اميری : اصفهان
مجيد پناهی : تهران پارس
زهرا کاظمی: تهران
علی موسوی: شيراز
 


تارنمای انجمن وب لاگ نويسانيادآوری به باورمندان

دوست گرامی

اعتقادی که تو از آن نام میبری در سالهای۶۱ /۶۰ در کنار دیوار الله اکبر زندان اوین ده هزار بار تیر باران شد، در سیمای حکومت اسلامی به آغوش لاجوردی گذاشته شد تا در هیبت فرزند مسعود رجوی نظاره گره جسد اشرف ربیعی باشد تا مردم نادان بدانند که یک من اعتقاد چقدر روغن دارد.
در سال ۶۷ کشتار همگانی شد و در گورهای دسته جمعی پنهان گردید. با کشتن فروهرها دشنه خورد و با مختاری و پوینده خفه شد و با گمشدن پیروز دوانی ها ناپدید شد، در هيژده تیر توی خوابگاه دانشگاه تهران کتک خورد و از پنجره به بیرون پرتاب شد و هیچ کس هیچ نگفت چون هیچ اعتقادی نداشتند.
اعتقادی که بزرگ بودن خود را در سنجش کوچکی سنگ سنگسار در رساله ها نمایش می دهد و با فتوی شرعی برای ارزش کارمندان خانه های عفاف زنای شرعی را مباح می کند. نزد من ارزشی ندارد
.


يادمان باشد

اين چکامه را مي گويم


 

        powered by blogger

Up

Site Meter