الرجل المسخ الذي ذبح الحسين بن علي

شمرنامه

کاراينها تمامه


بايگانی

همه دشنامها و واژگان اسلامی يک راست به حساب خاندان محمد رسول الله بویژه پنج تن واریز خواهد شد

برگ نخست


pepe.gifآدم ها و انديشه ها


Sunday, October 23, 2016

سعید طوسی


به گمان ما سعید طوسی گناهی جز پیش برد اهداف اسلام نداشته و شایسته تقدیر است، نخست اینکه راه رسیدن به آن کودکان را 
به مقام های اسلامی از حجت الاسلامی گرفته تا آیت اللهی هموار نموده و راه ترقی شان را باز نموده، حوزه علمیه رفتگان بهتر می دانند که چه می گوییم. دوم اینکه این کودکان را آماده سفر حج نموده است. از یاد نباید برد که فرزند رشید رهبر مجتبی خامنه ای نزد سعید طوسی دوره فشرده تلاوت قرآن گذرانده است

Labels:FreePoliticalPrisoners4.jpg

 

ياد جان باخته گان جنبش نوين آزادی و رهايی ايران را گرامی می داريم

کتايون افشار(+): تهران
رحمان اميری : اصفهان
مجيد پناهی : تهران پارس
زهرا کاظمی: تهران
علی موسوی: شيراز
 


تارنمای انجمن وب لاگ نويسانيادآوری به باورمندان

دوست گرامی

اعتقادی که تو از آن نام میبری در سالهای۶۱ /۶۰ در کنار دیوار الله اکبر زندان اوین ده هزار بار تیر باران شد، در سیمای حکومت اسلامی به آغوش لاجوردی گذاشته شد تا در هیبت فرزند مسعود رجوی نظاره گره جسد اشرف ربیعی باشد تا مردم نادان بدانند که یک من اعتقاد چقدر روغن دارد.
در سال ۶۷ کشتار همگانی شد و در گورهای دسته جمعی پنهان گردید. با کشتن فروهرها دشنه خورد و با مختاری و پوینده خفه شد و با گمشدن پیروز دوانی ها ناپدید شد، در هيژده تیر توی خوابگاه دانشگاه تهران کتک خورد و از پنجره به بیرون پرتاب شد و هیچ کس هیچ نگفت چون هیچ اعتقادی نداشتند.
اعتقادی که بزرگ بودن خود را در سنجش کوچکی سنگ سنگسار در رساله ها نمایش می دهد و با فتوی شرعی برای ارزش کارمندان خانه های عفاف زنای شرعی را مباح می کند. نزد من ارزشی ندارد
.


يادمان باشد

اين چکامه را مي گويم


 

        powered by blogger

Up

Site Meter