Friday, June 13, 2003


پیام دوم شمر به مردم ایران

مردم آزاده ایران، سران حکومت اسلامی در پی متمرکز کردن حملات خود به دانشجویان بر آمده اند در بایسته است آنان را در این روزها تنها نگذارید، کوشش کنید که هر کوچه و خیابانی که در آن بسر می برید را میدان مبارزه ای علیه حکومت اسلامی سازید تا مزدوران توان تمرکز یافتن در یک نقطه را از دست بدهند. هنگام درگیری های خیابانی و یورش موتورسواران انصار، اگر در خودرو هستید کوشش کنید آنان زیر بگیرید و یا دستکم با راه بندان امکان مانور دادن آنان را محدود کنید. کوشش کنید شبانگاهان با سرودخوانی، دست افشانی و پایکوبی در کوی و برزن و اگر امکانش نبود برروی پشت بامهای خانه هایتان خواب را از چشم مزدوران نوحه خوان و عزاداران حکومتی بربایید و روحیه این جاکشان را خورد کنید.

شهروندان تهرانی
نیمروز فردا پس از نماز جمعه جاکشان و چاقوکشان مسلمان، امکان یورش به دانشجویان وجود دارد برای پیشگیری از چنین یورشی دربایسته است مبارزه خود را پیش از برگزاری نماز این جاکشان در تمامی شهر گسترده کنید تا نیروهای عزادار حکومتی امکان تمرکز یافتگی خود را از دست بدهند. یادتان باشد شمار اینان در برابر شما ناچیز است. تظاهرات موضعی شیوه دیگری است که به پراکندگی نیروهای اینان خواهد انجامید.
.فرزندان خود را تنها نگذارید
سرنوشت شما و کشور ایران در این روزها رقم خواهد خورد. برای رسیدن به حقوق شهروندی خود بپا خیزید

.

کار اینها تمامه


-----------------------------------------------------------------------
پیام به وبلاگنویسان ایرانی
بیایید برای چند روزی از چسناله نویسی، ننه من غریبم بازی، گریه وزاری و آیه یاس نوشتن خودداری کنید، در نبود روزنامه های و رسانه های همگانی آزاد در ایران، وبلاگ های ما میتوانند نقش بزرگی در پیام رسانی و پخش آزاد رویدادهای ایران بازی کند، کاربرد شعار "کار اینها تمامه" بگونه همگانی از سوی ما نقش بزرگی در روحیه دادن به مردم و خرد کردن روحیه مزدوران نوحه خوان حکومت دارد.
از سوی دیگر برای پشتیبانی از جنبش شهروندان ایرانی دربایسته است، هرکجای جهان که هستید از پای کامبیوترهای خود برخواسته و به جنبشهای مردمی برای مردم سالاری در ایران بپیوندید.

No comments: