Wednesday, June 18, 2003اصحاب کهف ذوب شده در رهبری و جاری شده در فاضلاب آن
مسلمانی نماد نادانی، ابلهی و پیروی نابخردانه از حاکمان سفله است. مسلمانی نماد کیرمغزی، خایه مالی، دروغ. بیزاری از آزادی، دوری از راستی و نابخردی ناب است. مسلمانی ستایش چپاول بی رحمانه ملت، خشونت، پلیدی، زشتی و کثافت است.

مسلمانی بر خلاف باور ساده لوحانه خیلیها، تنها مالیدن چاپلوسانه خایه های رهبری نیست، بلکه جاری گشتن در فاضلاب افاضات رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

عبادت مسلمان: سرسپردگی به مسلمان عابد به ارزشهای بالاست، ورزشی است در "نگوزیدن" تا فراخی کون مسلمان باعث "آف لاین" شدن ارتباط با ذات اقدس الله نگردد.
سخن مسلمان چون گوزی است که از قعر معقد اعتقادی پلید بر می آید و بدینگونه "داریوش سجادی" با گویشی درهم از کُس کربلایی و کس آنجلسی سخن می گوزد. این ابله به جنبش آگاهانه دانشجویان و ملت ایران برای کمترین حقوق شهروندی شورش کور می گوزد. این رجایی مآب دوست دارد دانشجوها سکوت کنند و برای اینکار کلاس فاشیسم شناسی می گذارد و میگوزد:
"اميد می رود دانشجويان دورانديشانه با پائين کشيدن شعله های درگيری طرف مقابل را محروم از تداوم چنين خشونت ورزيهائی نمايند. نکته ای که دانشجويان ايران را ملزم الرعايه به چنين دورانديشی می کند نسبت مستقيم فاشيست با خيابان است! آرمانی ترين مکان برای اعمال خشونت و ابراز وجود عناصر با رويکردهای خشن فاشيستی سطح خيابانها بوده که بمثابه نياز حياتی ماهی به دريا ايشان را در خلسه و نشئه ای سبکبالانه مهيای خشونت ورزی می کنند."
ای ابله! یا تو می باید در سالهای حکومت اسلامی چون اصحاب کهف خواب بوده باشی و یا چون همیشه خودت را به آنراه میزینی. دیوث مسلمان توده ای! حکومت اسلامی با ایدئولوژی توحیدی اش در بیست و چهار سال گذشته روی فاشسیم را سفید کرده است، گستره ای از زندگی مردم ایران نمانده که مورد هجوم جاکشان مسلمان قرار نگرفته باشد، مگر کشتارهای زنجیره اینان را ندیده ای، مگر کتاب سوزان های اینان را ندیده ای، مگر ستادهای رنگ وارنگ برای مبارزه با بی حجابی، امر به معروف و نهی از منکر را ندیده ای؟ دیده ای اما خودت را به آنراه می زنی.
در باره فاشیسم گُه می خوری دروغ می گوزی، فاشسیم در سایه بی تفاوتی مردم به زندگی خودشان و دیگر شهروندان عرض اندام می کند، هاری فاشیستها هنگامی اوج میگیرد که میدان را خالی ببینند و مخالفان را ترسیده و خاموش بیابند. تو جاکش می خواهی مردم از اینان بترسانی، دانشجویان و مردم به خیابانها ریخته اند و سران حکومت ترسیده اند دسته های "ان ثارشان" هم کاری را از پیش نبردند، بدون تردید اگر مردم به خانه هایشان بر می گشتند داستان سرکوب چهار سال پیش و یا داستان سرکوب خونین سال شصت تکرار می شد

می گوزد: همانطور که بوضوح طی درگيريهای اخير ديده شد دو جناح سلطنت طلب خارج از کشور و يگان عملياتی محفل حقانی در داخل کشور با يک هم سوئی آشکار موفق شدند تمهيد کننده فضای جنگی و خشنی بر اتمسفر جنبش اصلاح طلبی ايران شوند که عوائد آن منحصراً بنفع خشونت ورزان داخلی واريز شد.
جاکش! چرا نشانی نادرست می دهی! نکنه یاد آنزمانها اوفتاده ای که هر جنایت حکومت اسلامی با رهبری خمینی(مج) را به انجمن حجتیه نسبت میدادید و می خواستید خدشه بر چهره پلید خمینی وارد نگردد. مدرسه حقانی هم بخشی از حکومت اسلامی است که زیر نظر رهبر جاکشت اداره می شود رهبر جاکشت رابطه خوبی با اینها دارد و تمامی پستهای مهم قوه قضایه حکومت جاکش پرورت را به آنان وانهاده است. تو اینقدر جاری شده در فاضلاب رهبری هستی که حتی نام مصباح یزدی که از سران مدرسه حقانی نمی بری. اصلا چرا دور برویم مردک، همه میدانند که "ان ثار" از رهبر فرمان می گیرند و همه چیز زیر سر رهبر است خودت را به آنراه نزن. این چرندیات هم که در باره سلطنت طلبان می گوزی دیگر خریداری ندارد، خیالت تخت باشد اگر فردا آدم های ابن الوقتی چون تو هوادار سلطنت نشوند گمان نکنیم سلطنت شانسی در ایران داشته باشد. وانگهی اگر فاشیسم بد است چرا در برخورد به سلطنت طلبان فاشیست می شوی و می خواهی حقوق سیاسی شان را پامال کنی.
از همه اینها گذشته مگر تازه از خواب بیدار شده ای، مردم سالهاست که اصلاح طلبان حکومتی را به پشمشان حساب نمی کنند و در نهم اسفند سال گذشته به همه حکومت اسلامی از "ملی مذهبی ها" گرفته تا اصلاح طلبان حکومتی و آدمخوران پیرو رهبری نه گفته اند و تو کودن از جنبش اصلاح طلبی می گوزی، مردک اصلاح چه چیزی قانون اساسی حکومت اسلامی اصلاح پذیر نیست و نمی باشد.

میگوزد:بنا به گفته يک منبع موثق از داخل ايران در جريان درگيريهای چند روز گذشته تعدادی بازداشت شده اند که در حاشيه ناآراميها فتنه گری می کرده اند.
هرزه مسلمان! مگر این حکومت اسلامی جاکش تو وزیر اطلاعات ندارد و یا زبان سیدعلی لال، مگر روزنامه کیهان را بسته اند که تو اینهمه منبع موثق ردیف می کنی، تردیدی نداریم اگر کمترین مدرکی در باره این ادعاهایت داشتی، رو می کردی.

می گوزد:اما با معرکه گردانی رسانه های سلطنت طلب لوس آنجلسی همان اقشاری که دانشجويان به نشانه اعتراض به ورودشان به دانشگاهها دست به اعتراض زده بودند از روز دوم ناآراميها ضمن تغذيه رفتاری از طريق ماهواره هايشان خود را با اتومبيلهای آخرين سيستم! به کوی دانشگاه رسانده و در کنار دانشجويان شهرستانی کوی دانشگاه که حتی محروم از داشتن يک راديو هم هستند! شعار های سياسی سر دادند!

دیدی آبشخور چرندیات کجاست، سخنان کیهان و شریعتمداری را در زرورق خریت خودت پیچیده و می خواهی به خورد مردم بدهی، هزاران نفر از مردم در پشتیبانی از خیزش آگاهانه دانشجویان و برای دفاع از حقوق شهروندی خودشان، پیاده و سواره در خیابانهای نزدیک به خوابگاه دانشجویان گرد می آیند و تو جاکش می خواهی با "فلسفه ماشین آخرین سیستم!" که از کیهان شریعتمداری به وام گرفته ای، این مردم را محکوم کنی.
مسلمان! مگر کوری؟ چرا دزدی های میلیاردی آقا زادگان در درازنای حکومت اسلامی نمی بینی، چرا زندگی لوکس و حرمسراهای آخوندان جاکش را نمی بینی؟ تو از این می سوزی که برادران "ان ثار" با بودن انبوه شهروندان تهرانی در خیابانها نتوانستند کاری را از پیش ببرند و فرمان رهبر شما جاکشان را که آرزوی سرکوب بیرحمانه دانشجویان را، چون چهارسال پیش را داشت چون گوزی در ورامین جا مانده است.

می گوزد:طبعاً چنانچه جامعه دانشجوئی کشور، اسير جو ملتهب فعلی در ايران شده و فريب آروغ های سياسی از سر سيری مشتی سلطنت طلب مقيم خارج را خورده که بعد از سالها عياشی اکنون در طمع طعامی ديگر ياد ايران افتاده اند و دامنه اعتراضات خود را از سطح خيابان خارج نسازند، فرصتی آرمانی را در اختيار جناح خشونت طلب قرار داده تا به بهانه قابل استناد مبارزه با عوامل سلطنت طلب داخلی و بتعبير خطيب نماز جمعه هفته اخير تهران مشتی «سوسوله بچه ساواکی»! مطالبات مشروع دانشجويان را قربانی قدرت طلبی عقبه ستادی جناح حقانی در داخل کشور و عقده گشائی سلطنت طلبان در خارج از کشور نمايند.

باید گفت که جاکش! تو از آن پیروان اسلام ناب محمدی هستی که نه تنها در رهبری ذوب شده ای بلکه در فاضلاب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جاری گشته ای و بیشرمانه واژگان رفسنجانی جاکش را مزه مزه می کنی و بیشرمانه تر از او گفتاورد می آوری.
آخوند وار مردم را بخاطر اینکه خوش گذرانی می کنند محکوم می کنی و گمان میکنی این حرفها خریداری دارد دلت هم خوش است سیاسی نویسی اگر ذره شعور داشتی بجای این واژه عیاشی و محکوم کردن مردمی برای آن، برنامه سلطنت طلبان را نقد می کردی، مفلوک مسلمان! سگ یک یک عیاشان جهان به هزاران ریز و درشت مسلمان چون تو که شبهای جمعه را برای خوردن خورشت قیمه و خواندن دعای ندبه و کمیل به نمایندگی های حکومت اسلامی می روید شرف دارد. مردم را از لولوی سلطنت نترسان چراکه این مردم از هزاران چون تو آگاه تر هستند و منافع خودشان را بهتر از هرکس دیگر میشناسند. دانشجویان نه تنها به سخنی کسی بیرون نریخته و نمیریزند بلکه سخن ابلهی چون تو را به پشمشان حساب نکرده و نمی کنند.

می گوزد: پاسخگوی تهاجم وحشيانه شنبه شب به خوابگاه دانشگاه علامه و هر خونريزی ديگری که در جامعه دانشجوئی کشور در اين ايام اتفاق بيافتد، قبل از خشونت طلبان داخلی، رسانه داران سلطنت طلب لوس آنجلس خواهند بود که در محافل گرم و امن خود در آمريکا نشسته و از راه دور با ادبيات عوامفريبانه و هيجان زا جوانان نجيب و دانشجوی کشور را فديه هوس ها و هوس بازيهای ابلهانه خود می کنند.

باید گفت دیوث! پاسخگوی تمامی جنایاتی که در دوره حکومت اسلامی انجام شده، سردمداران حکومتی از خمینی گرفته تا خامنه ای، از بنی صدر گرفته تا خاتمی از خلخالی و موسی تبریزی گرفته تا شاهرودی بوده و هستند. نقش دیوثانی چون تو هم این وسط روشن است، توجیه گر جنایت حکومت بوده اید و هستید و دست کمی از "ان ثار" ندارید.
راستی که چون اصحاب کهف هستید، تازه از خواب بیدار شده اید، گمان برده اید در سالهای سیاه شصت زندگی می کنید، با واژگان آن سالها می اندیشید و آرزوی کشت و کشتارهای بی سروصدای آن سالها در سر می پرورانید. اما خیال شما مزدوران حکومت اسلامی را تخت کنیم دوره شما هزره گان، مردم فروشان بسر آمده و ملت ایران بساط شما و حکومت اسلامیتان را بزودی برخواهد چید.کارتان تمامه


No comments: