Monday, June 30, 2003


سرزمین بدون عشق

فیلم مستند زمین بدون عشق که در باره زنان تن فروش در ایران ساخته شده و بوسیله کارگردان آن مسلم منصوری از ایران بیرون آورده شده است دیروز برای نخستین بار در آلمان نمایش داده شد. مسلم منصوری کارگردان این فیلم در گفتگویی با رادیو فردا گفت:طيف وسيعي از زنان جامعه در ايران بخاطر شرايط سخت زندگي، تن فروشي مي كنند ، حتي مادراني هستند كه براي تامين هزينه تحصيل فرزندانشان دست به اين كار مي زنند.

No comments: