Wednesday, January 21, 2004

نمایندگان مجلس همگی خرند!

امید جان بسیار امیدوار شدیم که هنوز به تو امیدی هست، بویژه با این گفتآورد از خُسن آقا که بر سردر وبلاگت گذاشته ای
درباره‌یِ نماینده‌گانِ تحصن‌کننده:
"آدمهای به این احمقی که اینها باشند، اصلآ از من می‌پرسی حق زیستن هم نباید داشته باشند چه برسد به ترحم عجب لذتی دارد زمانی که اقتدارگرایان سرشان را در سیاه‌چالها گوش تا گوش می‌برند"
ما که خوشمان آمد ولي شمري که ما باشيم
این سخن را چنین می نویسیم
"آدمهای به مادرجندگی گروه بست نشسته نمایندگان مجلس، از ما بپرسی حق زیستن هم نباید داشته باشند چه برسد به ترحم!
عجب لذتی دارد زمانی که اقتدارگرایان خواهرشان را شوخی شوخی در بازارسیاه‌ سیاست حکومت اسلامی می گایند
."
دلیلش هم مانند روز روشن است، از اینکه در این دوره نمایندگی شان هیچ گُهی نخوردند که بگذریم،
1 حرکت اینان بگفته خودشان بیش از هر چیز بخاطر حفظ منافع نظام پلید اسلامیشان است،
2 اينان نيزچون آدم خوران هیئت موتلفه، پیرو راه خمینی(مج) هستند، منتهي در جهت مخالف
3 بر این باورند که دوران خمینی(مج) دوران طلائی حکومت اسلامی بوده و در حسرت آن دوران بسر می برند به اینکه سرباز امام خمینی(مج) بوده اند میبالند،
4 بدون هیچ خجالتی به سوابق خود در دوران خمینی(مج) بالیده و خود را تافته جدا بافته و از ملت برتر می دانند، بیشینه شان از انگلهای خانواده های جاکشان(شهدا) و جانبازان می باشند،
5 همه شان چشم به الطاف رهبری دوخته اند، هیچ یک از آنان مخالفتی با نظارت استصوابی ندارند
6 و از همه مهمتر اینکه در مادرجندگی اینان همین بس که دستکم یکبار از صافی شورای نگهبان و نظارت استصوابی بدون دردسر گذشته و به نمایندگی مجلس هم رسیده اند.

بهررو شایسته و بایسته است که برای توضیح گفتاورد خُسن آقا و دستکم گرفتن يک سوتي ازما هم که شده به این نوشته لینک دهی.


No comments: