Wednesday, January 07, 2004

سخنی در سیاست شناسی حکومت اسلامی

همه میدانند که ما حکومت اسلامی را به تخم چپ شترگرامی خود نشمرده تا چه برسد به تعزیه های عقیدتی آن از انتخابات گرفته تا جناح های حکومتی و داستان یمین و یسار. این نوشته را تنها برای نصب العین آندسته از کسانی می نویسیم که خواسته و یا ناخواسته خود را به کوچه سید الجاکشین(سیدالشهدای سابق) زده و خواهان شرکت مردم در تعزیه های حکومتی می باشند.
تردیدی نیست که اصول اساسی دین حنیف اسلام که در لابلای قرآن و احادیث آمده و بوسیله آیات عظام و مراجع تقلید در رساله ها گرد آمده همانا زبدهَُ النجاسات و "طُرق الشرعیه فی عمل الاجماع" می باشد.
از "طُرق الشرعیه فی عمل الاجماع" که به چگونگی عمل جماع و فنون شرعی آن با عمه، عمو، دایی و خاله و چگونگی گاییدن گیاهان و جانوران می پردازد که بگذریم می رسیم به زبدهَُ النجاسات که به گفته ای اساس شریعت اسلام است به رستگاری مومنین در چگونگی بجا آداب خلا و مستراح رفتن می پردازد. از دیدگاه صاحبنظران* دین حنیف جهان مستراحی بیش نیست و مسلمان باید با تمام وجود آنرا به گند بکشد، رستگاری مومن در این است که در عین زندگی و غوطه وری در گُهستان اسلام تنها به پاک کردن کون بیاندیشد.

حکومت اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و چونان مستراحی ماند که ولی فقیه آنرا به گند می کشد، جناح های حکومتی در این مستراح چون دست چپ و راست ولی فقیه عمل می کنند، دست راست که همان موتلفه و قوه قضاییه باشند وظیفه نگه داشتن آفتابه را دارند و دست چپ که اصلاح طلبان حکومتی هستند وظیفه کونشویی ولی فقیه را دارند.
رئیس جمهور، هیئت وزیران دولت، رئیس مجلس، و نایب رئیس مجلس، کمیسون اصل نود مجلس سرپنجه دست چپ ولی فقیه هستند که بگونه ای مستقیم با کون ولی فقیه در رابطه اند، ریاست جمهوری چونان انگشت سبابه ولي فقيه عمل می کند که در عمل شرعی طهارت بنا به گفته برخی از آیات عظام هنگام طهارت شايسته است تا دو يا سه بند آنرا به معقد فرو کرد و صدو هشتاد درجه به راست و چپ چرخاند تا طهارت کامل گردد، از سوی دیگر با کمک رئیس مجلس که چون انگشت شصت عمل می کند باید به عمل دبر که همانا فشردن ذکر از انتها به ابتدا است برای خروج بول ولی فقیه بپردازد.
شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت در این میان چونان لولهنگ داران،لولهنگ پُرکنان و لولهنگ آوران برای ولی فقیه عمل کرده و می کنند.
ملی مذهبی و دار و دسته آنان در این مستراح،چونان فرچه های مستراح پاک کن عمل کرده و می کنند به گونه ای که همیشه بخشهای بسیاری از گُه خشکه های ولی فقیه را بر سرو ریش خویش دارند.
بخش خارج نشین هوادار حکومت اسلامی چون بوگیر توالت(با عطر محمدی)در این مستراح عمل کرده و می کنند و از تماسهای اتفاقی که با سرپنجه دست چپ ولی فقیه برایشان پیش آمده به خود بالیده و می بالند.
اما برسیم به رای امت که چکیده ایمان و اعتقاد آنان است ، کاربرد این افشُره ایمان و اعتقاد امت چونان آب لولهنگ ولی فقیه می باشد که با همیاری یمین و یسار حکومت تنها برای شستن و منزه جلوه دادن کون پلید ولی فقیه مصرف می شود.*از دیدگاه مسلمانان روزی الله مسمومیت غذایی پیدا کرد... و هفت شبانه روز رید که در روز هفتم جهان پدید آمد. روزی دیگر الله از گُه خود خورد و آدم را آفرید تمامی فرشتگان ازآن گُه خوردند جز شیطان که از درگاه گُه بار خدا رانده شد . آدم و حوا نیز هم بنوبه خود گُه خوردند که خدا آنان را از درگاه خود بیرون رانده و به جهان گه اندود فرستاد. پس از فرستادن آدم حوا به جهان، خدا یکصد و بیست وچهار هزار بار دیگراسهال گرفت و به جهان رید. این ریدمان ها در هیبت "انبیا" باید دید. یعنی اینکه از آدم گرفته تا نوح، موسی، عیسی و محمد همه تجسم ریدمان خدا هستند. دلیل آن هم اینست که واژه "انبیا" از ترکیب "ان" و "بیا" ساخته شده که بدلیل کثرت اسهال الله در یکصد بیست و چهار هزار بار ریدمان کردنش به جهان هرگاه زور می زده می گفته "ان بیا" شده است انبیا. و محمد خاتم انبیا همانا پایانی است بر اسهال خداوند باریتعالی در ریدنش به جهان. محمد و اهل بیتش کسانی هستند پس از درمان اسهال الله، وظیفه دارند به جهان برینند و آنرا به گند بکشند. اگر به سرزمینهای اسلامی بنگرید سخن ما را بهتردر خواهید یافت.

No comments: