Thursday, January 15, 2004

گُه خوردن خامنه ای و کاسه لیسی خاتمی


از قرار معلوم سر کشیدن جام زهر و گُه خوردن به دهان رهبر حکومت اسلامی بدجوری مزه کرده است که خامنه ای(مج) پیاپی به سلامتی نظام گُه می خورد. بار گذشته بر سر پروتکل الحاقی گُه خورد و اینبار بر سر داستان رد صلاحیتها.
در نخستین برخوردش به داستان رد صلاحیتها و تحصن نمایندگان رد صلاحیت شده، هنگام دیدار با استانداران کشور، خامنه ای(مج) به پشتیبانی کامل از شورای نگهبان برخواست و گفت" مجراي قانوني وجود دارد و همه بايد براساس قانون عمل كنند،...«اين منطقی نيست که هر جا قانون منافعِ ما را تامين کرد آن را قبول و هر جا منافعِ ما را تامين نکرد آن را رد کنيم.» " اما دیروز هنگام دیدار با اعضای شورای نگهبان جام گُه دیگری را سر کشیده و از موضع خود عقب نشینی نموده و گفت:"درمورد نمايندگان دوره‌ي قبل بايد اصل برصحت گذارده شود."
خاتمی هم در این میان بیکار ننشسته و ته کاسه گُه خوری های رهبرش می لیسد. او دیروز هنگام دیدار با نمایندگان متحصن بیشرمانه به دفاع از نظام پلید اسلامی برخاسته و گفت:"عده‌اي به من مي‌گويند كه چرا شفاف سخن نمي‌گويي و از خط ما خارج شده‌اي! پاسخ من به آقايان اين است كه شما از خط من خارج شديد، من از ابتدا به اصل نظام وفادار بوده‌ام و همواره در چارچوب آن حركت كرده‌ام." در این دیدار او افزود"افتخار بنده به عنوان رييس جمهوري ملت ايران اين است كه معتقدم هيچ رييس جمهوري به اين ميزان انتقادها و اهانت‌ها را متحمل نشده است و حتي آن را تشويق مي‌كند اين بيماري مزمن كه قدرت مقدس است از ميان برخيزد. "
در تایید آخرین ادعای خاتمی باید بگوییم، خاتمی تنها مادر جنده ای است که با رای بیست دو میلیون نفر به سمت کون پاکنی و کاسه لیسی رهبر برگزیده شده است و در این مادرجندگی آنقدر ختم است که به آن هم افتخار می کند، گرچه بر این باوریم که خامنه ای از خاتمی مادر جنده تر است و خاتمی از خامنه ای و کروبی از هردوتا شان. چرا دور برویم اینان هریک از دیگری مادر جنده ترند.
اصولا مادر جنده گری سیره پیامبران و اولیا و ائمه طاهرین است. از موسی گرفته که بچه سر راهی بود تا عیسی ابن مریم که مرد زرنگی مادرش را گایید و به حساب پروردگار گذاشت و محمد فرزند آمنه که یتیم زاده شد همه مادر جنده اند.

No comments: