Wednesday, January 14, 2004

برای اسدها

خداوند روح شبح را غریق رحمت سازد و او را با ارواح همه درگذشتگان شما از بهشت نجات دهد با این وبلاگ پر برکتی که دارد، بویژه بخش دیدگاه های آن که با وجود برخي آدمهاي زيرخاکي و" عتيقه مآب"، برایمان یاد آور معرکه های است که شبهای جمعه مارگیران در گوشه و کنار شهرها برپا می کردند. بیشینه این معرکه بگیرها آخوندهای "ائمه جز" خوانده ای بودند که بدلیل ناهنجاری صدا ونکره بودن آن به مقام شامخ حجت الاسلامی که همانا روضه خوان بودن باشد نرسیده و به شغل شریف مارگیری و فروختن دعای مار و عقرب افعی به امت شله زرد خور انگل پرور روی آورده بودند. ناگفته نماند که بسیاری از این مارگیرها در دوره حکومت اسلامی عاقبت به خیر گشته و در مقام های بالای حکومتی از وزارت اطلاعات گرفته تا عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای نگهبان جا خوش کرده اند بگونه ای که کمترین مناصب حکومتی شان همانا امام جمعه گری می باشد.
باری کجا بودیم، آری در بخش دیدگاهای وبلاگ شبح که خیلی هم دوستش داریم آدمی یافت می شود بنام اسد (البته به خرس رمال* برنخورد که او دست کمی از اسد ندارد)که از هواداران بی چون و چرایی اصلاحات در حکومت اسلامی است و در پيگيري و شجاعت دست کمي از امام زين العابدين ناخوش ندارد. این اسد خان از دید ما خودش یکپا معرکه گیر است و به گمان ما در حقش ظلم شده که تاکنون به پست و مقامی در حکومت اسلامی نرسیده است بقول معروف هفتاد هشتاد کيلو مظلوم واقع شده.
درست مانند مارگیرهایی که از آنان نام بردیم در آغاز هر گفتگو جعبه سر بسته را پیش می کشد و به زمین زمان قسم می خورد که ماری در این جعبه است که شاخ دار و مانند مار قاشیه است که به محض گزیدن طمعه خود آنرا خاکستر می کند، این معرکه گیر حرفه ای میدانی را به گستردگی بیست و پنج سال حکومت اسلامی برای خود در نظر می گیرد، ادعا می کند مارش را بیست و پنج سال آزگار از جعبه بیرون نیامده است، ولی وای به حال و روز ملت و بویژه چپهای آن اگر این مار روزی از جعبه بگریزد. ملت را به خاک سیاه خواهد نشاند نان را از حلقوم کودکان خواهد ربود ، دمار از روزگار چپها در خواهد آورد و...
سپس راه اوفتاده و دعای نیش مار کذایی خود را که همانا دعوت از همگان برای شرکت انتخابات حکومت اسلامی بهر قیمتی که شده را به فروش می گذارد و پس از فرستادن چندگونی صلوات برای اموات اصلاح طلب امت، بالاخره سر مار شاخدار خود را بیرون کشیده و گوشه از آن را به ملت نشان می دهد و تازه ملت متوجه می شوند که منظور منور اسد همانا سلطنت طلبان می باشد.
شرم هم چیز خوبی است، قربان عقل آخر مسلمان بیست و پنج سال است که ملت را از لولوی سلطنت ترسانده اید، خودت را به کوچه سیدالجاکشین می زنی و یا اینکه خبر نداری که هزاران از جوانان این سرزمین را با همین استدلال پلید تو به مسلخ فرستادند.
بگذار بی رودربایستی بگوییم ما شاه و شیخ را به تخم چپ شتر خودمان به شمار نیاورده و نمی آوریم، اما سگ حکومت پهلوی با تمامی کثافتکاری های آن به تمامی تاریخ بیست و پنج ساله حکومت اسلامی شما شرف دارد.
تردیدی نداریم که شما نیز دست کمی از سجادی ها، بهنودها و نبوی ها نداشته و ندارید.

* خرس رمال لقبي است که ما به خرس مهربان داده ايم از آنرو که شباهت زيادي به خرس رمال شهر قصه دارد

پي نويس
ما نخواسته و نمي خواهيم که به کسي توهين کرده و کنيم و همچنين نمي خواهيم حقي از کسي خورده شود بنابر اين اگر از شخصيت پهلواني ديگر بخش ديدگاهاي شبح، شيخ بحرالعلوم که جونان پهلوانان معرکه گير که خود را در کشاش دو اتوميبل که بر خلاف يکديگر مي رانند درگير مي نمودند، خود را درگيرعقايد به سروته گوناگون مي نمايد سخني به ميان نياورده ايم نه از روي بي ادبي بلکه از آن روست که عقايد آب دوغ خياري ايشان را به تخم راست شترمان هم نمي گيريم
.

No comments: