Tuesday, October 07, 2003


پاسخ شمر به نامه پراکنی های بی سروته بستگان و وابستگان زندانیان ملی مذهبی


بستگان و وابستگان مفلوک و بی همه چیز زندانیان ملی مذهبی!خسته نشدید از این نامه پراکنی های جلف، مگر کورید و یا خرید که در نمی یابید، این بخش از یاران امام(مج) که امروز بر اریکه قدرت تکیه زده اند، آن بخش از یاران امام(مج) را که امروز آب خنک می خورند و از قضا پدران، پسران و همسران و دوستان شما هستند، به تخم چپشان حساب نکرده و نمی کنند.
براستی که شما آدمهایی خنگی هستید که از فراست(شعور) بهره ای نبرده اید، آنهمه نشست و برخاست با حاکمان امروزی، در پیش و بعد از انقلاب اسلامی تان داشتید هنوز پی نبرده اید که با مشتی مسلمان بدتر از خودتان طرفید. مگر کور بودید که ندیدید چگونه دهان مرحوم بازرگان را که عمری پامنبری امام(مج) را کرده بود سرویس نمودند که بیچاره توی طیاره آنهم در آسمان بلاد کفر مُرد تا دیگر چشمش به چشم اینها نیافتد.
اصلا چرا دور برویم مگر ندیدید با مرحوم یدالله سحابی چه معامله کردند، بلایی بسر جگرگوشه اش "عزت الله خان" آورده بودند که اشک فرخ نگهدار و دارودسته اش را که، حتی مرگ رفیقانشان را به هيچ انگاشتند، چنان در آورده بود که در اروپا سیلاب راه انداخت و کلی خسارت ببار آورد.

شرم کنید
پدران، پسران و شوهران شما آنقدر بی فراستند (بیشعور) که با وجود آگاهیشان از تمام جنایات حکومت اسلامی در درازنایی بیست و پنج سال گذشته هنوز خود را ملتزم به قانون اساسی تخمی آن میدانند و از آن بدتر خود را مدافع و دلسوز نظام اسلامی می خوانند و با دارو دسته عسگراولادی مسلمان برسر آن مسابقه گذاشته اند، راستش بخواهید زندان هم بسر این کودنها هم زیاد است، صد رحمت به حاکمان جاکش مسلمان حکومت اسلامی که اینان را تاکنون به دارلمجانین و دستکم طویله نفرستاده است.

ای خودی های تیپا خورده!

بی رودربایستی بگوییم شما هم مشتی بفیوز، روسپی سیاسی و هرزه مسلمان هستید که تنها آزرده گيتان اینست که چرا با وجود اینکه مسلمانید، از سفره یغما رانده شده اید. شرم نمی کنید! که در جابجای نامه هايتان به سردمداران جاکش حکومت اسلامی ادعا می کنید که بستگان وابستگانتان بی گناهند و در اغتشاشات ضد حکومتی دست نداشته اند. مگر مردمی که برای گرفتن کوچکترین حقوقشان به خیابانها ریختند گناه کارند؟ مگر دانشجویانی که برای آزادی فریاد بر آوردند گناهکارند؟ مگر احمد باطبی ها، برادران محمدی و هزاران دانشجوی دیگر که در جنبش های مردمی برای بدست آوردن حقوق از دست رفته شان دستگیر شدند گناهکارند؟ مگر اعدامیان و قربانیان سرکوب حکومت در درازنای این بیست و پنج سال سیاه گناهکار بودند؟ مگر اعدامیان سالهای شصت، شصت و یک و اعدامیان سال شصت و هفت که به فرمان خمینی(مج) کشته شدند گناهکار بودند؟
بستگان شما کاریکاتوری از زندانیان سیاسی هستند و شما خانواده های دلقکهای زندانی هستید. بستگان و وابستگان شما پیش از هرچیز دربند زندان اندیشه اسلامی خودشان هستید تا گرفتار زندان حکومت. شمایان نیز از وابستگان اندیشه اسلامی خودی و غیر خودی هستید ورنه چگونه میتوان اینهمه جنایت را دید و سکوت کرد آري شمايان بر اين باوريد که از خودي ها هستيد و ديگران غير خودي، براستي که مسلمانيد.

No comments: