Wednesday, May 28, 2003


ناسزا
بخش دو
نخستین پیام شیخ
از واپسین نوشته مان به شیخ شبی نگذشته بود که چشممان به نخستین پیام گستاخانه ایشان در شمرنامه روشن گردید، شیخ به گمان اینکه ما یساری هستیم و چون دیگر یساریون از دنیای پلید شیخان بی خبریم به شیوه دیگر شیخان که حتی شیطان را می فریبند، سالوسانه پیام خود را با شمر جان آغازیده بود و هر آنچه که ما به وی گفته بودیم بسود خویش وارونه کرده و در پی آن گریزی به دنیای پزشکی زده و از جانوران عجیب الخلقه ای بنامهای «ارگانیسم» و «واکسن» نامبرده بود که تا کنون به گوشمان نخورده بود و دست آخر ما را به رفوگری دین پلید اسلام متهم کرده بود. از آنجایی که ما این جماعت را نیک می شناسیم پاسخی در خور برای ایشان نوشته و برای اینکه ایشان خر فهم کنیم چکیده و گوهر پیام خودمان را برایش دوباره نوشتیم و دست آخر هم به وی یاد آوری کردیم که:
از گستاخی ات در داوری کردن آنچه که در شمرنامه نوشته ایم اینبار چشم پوشی نموده و آنرا به حساب ناپختگی ات می گذاریم و یاد آوری می نماییم که هر آنگاه از آن دو پیام ساده سر در آوردی میتوانی به داوری نوشته های ما در شمرنامه بپردازی، خیالت هم از اکنون تخت باشد که ما نه برای دلخوشی تو و نه هیچکس دیگر ننوشته و نمی نویسم و دوست هم نداریم که کسی برایمان روشن کند چگونه بنویسیم.

رساله شیخ
باری برای اینکه شناختی از جانورانی که شیخ در پیام خود نامبرده بود بدست آوریم سری به وبلاگ ایشان زدیم که دیدیم «شاش الله» ایشان چون دیگر آیات عظام که خود را آیت الله خوانده و خود را عقل کل میپندارند برای خود رساله ای در مسائل اساسی دین مبین اسلام از قبیل قوانین حیض، چگونگی بجای آوردن فریضه جماع، فوائد جلق، نماز میت و فشار قبر بر سیمون دوبووار، خطرناک بودن داروین و صوابهای کمونیست ستیزی دارد، افزون براین احادیثی معتبری از قرآن و پیامبر جاکش اسلام در مورد زناشویی، فتوی ستیز با زنانی که امروزه با دین اسلام مخالفند و این دین پلید را علت سیه روزی خود میدانند. به گمان شیخ زنان بالفطره یا کمونیست هستند و یا چپگرا، چرا که از دنده چپ آدم آفریده شده اند، در قاموس شیخ مومنه ها نباید به روشنفکران گوش کنند و نزدیکی کنند چون روشنفکر جماعت چون بیست و چهارساعته سرش توی کار خواندن کتاب و روزنامه و اوراق ذله می باشد و اصلا وقتی برای فریضه جماع ندارد و یا اگر هم داشته باشند چون غرق در رخدادها فلاکتبار جهانند اصلا توانایی های این کار ندارند، رستگاری بگمان شیخ همانا گوش دادن و خواندن چرند و پرندهای وی می باشد که از طریق میمهای شیخ به تن و روح خوانند آنهم از سوراخی که شیخ نام نمی برد رسوخ کرده و فرد مومن رستگار شده و احساس آزادی می کند. از قرار معلوم این میمها تنها به تن و روح آقای افشین زند نفوذ کرده بگونه ای که ایشان احساس آزادی زیادی کرده و با همه وبلاگ نویسان و وبلاگ خوانان سر جنگ و ستیز دارد و به گفته برخی چون یابو لگد پرانی می کند ولی دیگر وبلاگیان برای میمهای شیخ تاکنون تره هم خورد نکرده اند و ویرا به پشمشان حساب نمی کنند و این باعث واپسین فتوای شیخ شده است.
نا گفته نماند شیخ چون آیت الله ناصر مکارم شیرازی که با تکیه بر سابقه حوزوی خود، خود را در تمامی امور از کشوری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ارضی، سماوی و گیاه و جانور شناسی صاحب نظر دانسته و نظریات تمامی صاحب نظران این گستره ها رد می نماید. اما بر خلاف دیگر آیات عظام که رساله های خود را با گویش کُس کربلایی می نویسند، رساله «شیخ سعید بحرالعلوم» را می توان «شیخ کاری» نامید که گویشی کُس آنجلسی دارد.

تازه ترین فتوای شیخ
همانگونه خمینی(مج) فتوای قتل سلمان رشتی را به سبب کفر گویی داد و وی را باعث تمامی فلاکتها و مصیبت هایی که گریبانگیر جهان اسلام شده و می شود دانست و در یک کلام وی را مفسد فی الارض خواند. شیخ نیز فتوایی داده بنام خاله سوسکه و کسپر که در آن شبح و مهشید مفسد فی الوبلاگستان خوانده شده اند، در این فتوا از رفت آمد های مشکوک ارواح خبیثه مارکسیستی به وبلاگ شبح پرده برداری می شود و اینکه شبح همه اش در باره این ارواح خبیثه می نویسد. افزون بر اینها اینکه شبح توی اتاق خواب مارکس رفته و می رود. و مهشید خودش با چشمان خودش رابطه نامشروع مارکس با کلفت خانه خانواده گی مارکس دیده ولی از آنجا که هوادار جنبش زنان بوده و بالفطره چپگرا برای حفظ آبروی مارکس و کمک به جنبش زنان این کلفت به بیمارستانی برده و آن تخم حرام را ساقط کرده، اما اکنون پشیمان شده و می گوید آن بچه را به پروشگاه داده اند و گلکو مخفیانه برای آن بچه شیر خشک خریده است و همه اینها در وبلاگ شبح نوشته شده و سینا هدا آدم بدجنسی است و هرکس شک بیاورد یا کمونیست است و یا فمینیستی از قماش مهشید که او هم کمونیست است که افزون بر روابط مشکوک وبلاگی خود در نیمه شبها با شبح با رهگذر ثانی(نسخه اصل آن) و مسترکاف سلام علیک دارد. باری شیخ براین باور است که آتش همه بدبختی های بشر از گور شبح بر می خیزد که صدام حسین در آنجا پنهان شده و مهشید هم بی گناه نیست و گلکو اعدام باید گردد و اگر ریشه این مفسدان از وبلاگستان کنده نشود در ایران حکومت اسلامی برقرار شده و کمونیستهای که حکومت اسلامی آنان را در درازنای بیست و چهار گذشته اعدام کرده از گورهای خود برخاسته و به وبلاگ شبح رفته و با گردن نهادن به رهبری وی باعث سرنگونی سلطنت پهلوی شده، دیوار برلین را باسازی کرده و در شوروی حکومت بلشویکی راه انداخته و به کمک استالین آمریکا را نابود خواهند کرد، و در ایران به کلاه برداری دست خواهند زد و کلاهی که رضا شاه بر سر مردم ایران گذاشته و همراه با آن حجاب اجباری که حکومت اسلامی با زبان خوش بر زنان ایرانی کرده را بزور از سر نوامیس مسلمانان خواهند ربود و شبح پیغمبر است وامام زمان می آید، عروس دریایی فکر می کند داروین خر است و مارکت اکونومی ور خواهد اوفتاد و پناهندگان ایرانی که با هزار بدبختی به غرب آمده اند ورشکسته گشته مجبور به برگشت به جهنم حکومت اسلامی خواهند شد که اقتصاد سوسیالیستی دارد و به رفسنجانی حقوق بیکاری نمی دهد اینجور بد میشوند فور گادز سیک. مردم چین برای خوردن گاوهای مقدس هند به آن کشور حمله خواهند و آدم باید برای شناختن خودش هم که شده با انگشت تمامی سوراخ سنبه های بدن خودش را انگول کند و اگر من را پیدا نکرد به انگول کردن همسرش و اگر همسر نداشت به انگول کردن مبلغین مذهبی مسیحی در ژاپن بپردازد و توی وبلاگش بنویسد تا مردم به خودشان آگاه شوند وبدانند نوشین خراسانی تیکه خوش خط و خالی است که یک مارلنینیست است که می خواهد توی محیط زیست اجندای مارکسیستی بکند، و زنان مردم را از راه بدر کند تا هوادار 11 سپتامبر بشوند و امریکا به عراق حمله کند تا پاکستان افغانی طالبان را به ایران پس بدهد و تا نوشین خراسانی خفه شود و مهشید حساب کار دستش بیاید وگمان نکند پدرش نام زیبایی برای او برگزیده است و مادرش دخالتی در نامگذاری این نام نداشته است و مهشید هم از سلیقه پدرش که همانا نام خودش باشد خوشش نیاید و اینقدر بیضه های باد کرده شیخ را به رخش نکشد و احساسات بیضوی شیخ را پامال نکند. شیخ از تکرارچکیده این چرندیات که هیچکس هم از آن سر در نمی آورد لب خود را به دندان ذوق گزیده و به گونه ای که خونین شده و در این پیام هم می نویسد

No comments: