Friday, May 23, 2003


از شیعه و مسلمان ملولم و انسانم آرزوست
یکی از خواهران کس پرورده زینب، که از سر کُسخیالی وبلاگی زده، کُسنوشته ای دارد و به کُسگشت در وبلاگستان می پردازد. از بخت کیری اش گذرش اینجا اوفتاده، پیامی برایمان نوشته که آن روی شمری ما را بالا آورده است.

پاچه ورمالیده
با این شعور مسلمانی ات که از زیرشکمت بالاتر هم نمی آید، نمی توانی ببینی که رویکرد چکامه "دربایستگی" به کسانی است که می گویند: "ايرانيان‌ قبل‌ از اسلام‌ مردماني‌ بي‌ سواد، بي‌ فرهنگ‌ و در كل‌ وحشي‌ بودند و در عين‌ حال‌ خود نيز علاقه‌ داشتند كه‌ بي‌ سواد باقي‌ بمانند."
نا گفته پیداست که برای مسلمانزاده مرده پرستی از قماش تو که روز عاشورا پس از شرکت در روضه خوانی و عزاداری حسینی، بر سر گور بابا بزرگ، حبیب فرزند قاسم رفته و دست آخر هم یاد امام حسین جاکش می افتد و کسناله زینبی سر می دهد خیالی نیست که دنیا دست کیست، اصلا چرا دور برویم برای کسی که مدینه فاضله اش گورستان است و دوست دارد مردم را عزادار ببیند فرقی نمی کند که چه بر سر مردم آن کشور رفته و می رود،
بی رودربایستی بنویسم تو از قماش مسلمانانی هستی که: مردم ایران پیش اسلام را برای اینکه، متُد کونشویی خشک و تر محمدی را نمی دانسته اند، بویی از طهارت، غسل جنابت و میت اسلامی نبرده بودند، از تکنیک های شرعی جماع با عمه، دایی و خاله و فرزندان آنان بی خبر بودند، به جماع با حیوانات نمی پرداخته و اصول شرعی برای چگونگی انجام آن نداشتند، حرمسرا راه نمی انداخته، به همخوابگی با دخترکان خردسال نمی پرداخته و بسم الله گویان به اسیران تجاوز نمی کردند ، دست و پا و سر و گردن مردم را با فتوای محمد جاکش نمی بریده اند و به سنگسار زنان نمی پرداخته اند، را وحشی و بی فرهنگ می خوانند.
فرهنگ شما مسلمانان انیرانی، از سازمان مجاهدین خلق گرفته تا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و انصار حزب الله، از شمس الواعظین و حجاریان گرفته تا محبی ها و شریعتمداری، از چمران ورضایی گرفته تا نظری و ذوالقدر، از شریعتی و سروش گرفته تا مصباح یزدی، از بهشتی دزد گرفته تا اکبر شاه، از بنی صدر گرفته تا خاتمی، از خمینی خونخوار گرفته تا سید علی چماق، ایران را به گند کشیده است و تو از اینکه من به دین و باور شما می رینم ناخرسندی.

فرهنگ پلید شیعه در پوست و گوشت تو و بسیاری از ایرانیان شله زرد خور ریشه دوانیده و در کردارتان نهادینه شده و شما را از آنچه که بر سرتان می آید(بی حقوقی شهروندان و جولان اوباش قداره بند انصار، بزه کاری های گسترده اجتماعی، بی کاری و نداری و تنگدستی، نبود بهداشت و خانه) و آنچه بر کشورتان می گذرد(از خفقان سیاسی و زندان گرفته تا شکنجه و اعدام ،بزه کاریهای سران حکومتی از دزدی چپاول گرفته تا آدم کشی و تجاوز) بی تفاوت کرده است و از شما جانوران درنده خویی ساخته است که کفتار وار برای کسب به پس مانده آنچه که از دهان سران حکومتی اوفتاده به جان یکدیگر اوفتاده اید. شب و روز می نالید و از یکسو با فرهنگ مظلوم نمایی حسینی به تنگدستی ، بیچارگی و پس اوفتادگی هم میهنان خود می بالید و از سوی دیگربا فرهنگ درنده خویی علی وار به ناتوان کشی می پردازید.
دروغ و ریا از سرو کولتان می بارد و دلتان را در بهترین حالت به دروغ گویانی چون خاتمی و دار و دسته اش خوش کرده اید اگر چه برده وار سرسپرده فرمان رهبرید . چرا دور برویم مگر آن مردک هیچ گو خمینی (مج) نمی پرستید انگار نه انگار که خمینی (مج) در آن کشور هشت سال آزگار حمام خون راه انداخته بود و یا مگر این مردک سروش را که امروز بزرگش کرده اید نبود که برای اقامه نماز انقلاب فرهنگی در پشت سر خمینی با خون دانشجویان در سال پنجاه و نه وضو کرد.
چه بنویسیم ، اگر گمان برده ای که برای کُس خوشکنک آدم های از قماش تو می نویسیم کورخوانده ای، فرهنگ ما فرهنگ زندگی و ارزش نهادن به شاد زیستن است، آنچه که اینجا نوشته شده و خواهد شد کوششی ناچیز است برای رسوا کردن فرهنگ پلید اسلام و شیعه، که ایران را به گند کشیده است بیگمان مرده پرستانی چون تو، برادران زین المعقدینی ات و دین باورتان را به ریشخند خواهیم گرفت .

No comments: