Thursday, May 15, 2003


بازتاب مفتاح الفرجین در سیاست جهانی (بخش سوم)

حمله به عراق
زمان حمله و برنامه آن

روانشناسی انگلیسی آمریکایی از امت شیعه و خُلق و خوی آن یکی از بزرگترین دلیل های موفقیت سیاستهای این دوکشور در آسیای جنوب غربی بوده، ویژه گی و جایگاه استراتژیک عراق بدین گونه است که شصت در صد باشندگان این کشور شیعه هستند . در مرز شرقی عراق ایران قرار دارد که در ماه محرم و صفر در آن شله زرد بسیار می پزند و در غرب آن هستند شیعیانی که از اردن گرفته تا سوریه و لبنان پراکنده اند و اگرچه تمامی سال را به بدنبال لقمه نانی اینسو و آنسو سگ دو میزنند و چُس خوری می کنند اما به یُمن کمکهای شیعه پرورانه حکومت اسلامی در شرق عراق، بساط شله زرد پزی و شله زرد خوری آنان در محرم و صفر روبراه است. آگاهی از محرومیت امت شیعه عراق از شله زرد خوری و اینکه بوی شله زردی که از شرق و غرب بوسیله بادههای موسمی به این سرزمین می وزد در این ماهها شیعیان عراق تا مرز جنون بیقرار می کند، دلیل تعیین زمان حمله بین عاشورا و تاسوعا بود.
برنامه حمله
چه بخواهیم و چه نخواهیم باید بپذیریم که آموخته های جنگی کودتایی آمریکا از زمان جنگ دوم جهانی به اینسو به سردمداران کاخ سفید اینرا آموخته است که شکست دشمن با بمب های اتمی و ناپالم از هوشمند گرفته تا کودن تنها نیمی از پیروزی است که آنهم کوتاه مدت می باشد نیمه دیگر پیروزی آن زدن بمبهای آخوندی به کشور دشمن است که آنرا به نابودی کامل خواهد چرا که تنها اینگونه بمبها هستند که توانایی از بین بردن اکنون، گذشته و آینده ملتها را دارند. آری کاربرد چنین بمبهای با کلاهکهای سیاه و سپید که در زرادخانه های حوضه های علمیه بر اساس فرمولهای پیچیده اسلامی فراهم آمده، مردم کشور دشمن را چنان بزانو در خواهد آورد که خودشان را اصلا آدم بحساب نخواهند آورد چه رسد به اینکه به گذشته و آینده بیاندیشند. بدین ترتیب بود که یورش به عراق آغاز گردید.
از یکسو بمبارانهای انسان دوستانه و لشکرکشی مهربانانه و از سوی دیگر پرتاب آخوندهای گوناگون از چپ راست از بریتانیا و آمریکا گرفته تا ایران و لبنان به مناطق شیعه نشین آغاز گردید. در هفته سوم جنگ مقداری کمکهای انسانی از راه هوا به مناطق شیعه نشین عراق ریخته شد که در بر گیرنده برنج و شکر و گلاب و زعفران برای پخت شله زرد، کنسرو لجن (برای مالیدن به سروروی)، قمه و زنجیر برای قمه زنی و زنجیر زنی و چپاول و برگهای مهمی از توضیح المسائل آیت عظام که از نان شب برای شیعیان واجب ترند از جمله شامل اصول نجاست و طهارت و روشهای خشک و تر آن، جایگاه گوز و چس در اصول دین* اسلام بهمراه چند نوحه که ویژه مراسم پیشواز از سربازان آمریکایی. از همین روی گواه سازمان یافتگی گسترده شیعیانی که خود را به لجن گرفته بودند و "یا یانکی ادرکنی" گویان به سرو روی خود میزدند در هنگام ورود سربازان آمریکایی به شهرهای عراق بودیم. و درست همینها بودند که در سایه سربازان آمریکایی دست به چپاول و دزدی زدند. بهررو امروز پس از شکست عراق در جنگ گواه سربرآوردن آخوندهای گوناگون از گوشه و کنار عراق هستیم .

به کابل گنه کرد، ملای خری
به بغداد زدند گردن، کافری


در این که صدام حسین کافر بوده، علمای دین حنیف اسلام تردیدی ندارند، وی بود که خواهر سربازان امام زمان را در جبهه های جنگ ایران و عراق گایید، سربازان وی بودند که ده ها امام زمان را در جبهه های جنگ ایران و عراق دستگیر نمودند، سپاهیان کافر وی بودند که نایب بر حق امام زمان(عج - همانا عمه جنده)، خمینی (مج) را به گُه خوری و سر کشیدن جام زهر واداشتند، دستگاه وی بود که آیت الله محمد باقر صدر را و خواهرش را گایید و به شهادت رساند، همین صدام و حزب بعث عراق بودند که جلوی مراسم شله زرد خوری، سینه زنی، زنجیر زنی و قمه زنی شیعیان عراق را گرفته بودند و بدین وسیله باعث بالا رفتن قیمت نفت در جهان شده بودند. اگر وی نیز چون شاه سابق ایران بی سر صدا دست به چپاول ملت خود میزد زندانها به پا میکرد، همه ساله به پای بوس آیات عظام میرفت، سر روی ملت را با لجن عزای حسینی میپوشاند، مجلس روضه شاهانه را در ایام محرم و صفر راه می انداخت، خود را کمر بسته یکی از امامان شهید شیعه که کم هم نیستند میخواند، از ترس آیت الله محمد باقر صدر از عراق فرار میکرد و یا دست کم با چشمی گریان به تلویزیون عراق می رفت که صدای پای انقلاب را شنیده است، کسی بوی نمی گفت کافر. اگر وی نیز چون حاکمان عربستان سعودی دارالشریعه به پا میکرد و حقوق اسلامی زنان را رعایت میکرد کسی با وی کاری نداشت. وگرنه کشتن چند هزار کُرد زبان نفهم که مشکلی نیست ، مگر رژیم ترکیه همه ساله دست به کشتن کردها نزده، مگر حکومت اسلامی ایران کردها نکشته است و نمی کشد، اصلا چرا دور برویم مگر همین حکومت بعثی سوریه نبود که خواهر امت شیعه در سال 1981 در شهر حما گایید، مگر کسی به سران حکومت عربستان که دست، پا و گردن مردم را توی روز روشن میبُرند گفته است روی چشمتان ابرو است. و یا مگر کسی به کشتارهای که حکومت اسلامی در ایران کرده و میکند اعتراضی کرده است. داستان بر سر کافر بودن صدام است و مفتاح الفرجینی که به گمان آمریکایی ها در دست دارد. اگر وی کافر نبود می باید پس از التیماتوم دو روزه جرج بوش دست اهل و عیال خود را میگرفت به اذن الله چون رضا شاه که از ترس متفقین خود راهی تبعید گردید به تبعید می رفت و در این صورت ممکن بود عدی و یا قسی چون محمد رضا در ایران به قدرت برسند.

عتیقه جات
اینکه آمریکایی ها و شیعیان طرح چپاول موزه های عراق را به اجرا گذاشتند نه به دلیل علاقه آمریکایی ها به عتیقه جات بلکه تنها بخاطر مفتاح الفرجین بود. ورنه همگان دانند که آمریکایی جماعت علاقه ای به عتیقه جات و تاریخ ندارند، و اصولا تاریخ و بالیدن افتخارات تاریخی را دلخوشکنک ملتهای بدبختی میدانند که محتاج نان شبشان هستند. چرا دور برویم مگر از تاریخ سرخپوستان آمریکا چیزی بجا مانده است، اگر قرار بود آمریکایی ها به تاریخ و عتیقه جات علاقه داشته باشند، می باید سراسر آمریکا پر میبود از موزه های آکنده از چپُق های(پیپ) دوستی سرخپوستان.آنچه از تاریخ سرخپوستان بجای مانده نه چپق های دوستی آنان که در همان نخستین روزها شکسته شد، بلکه توتون آنان است که امروزه در کارخانجات توتون خشک کنی و سیگار سازی آمریکایی از قماش آر.جی. رینولدس و فلیپ موریس در بسته های رنگ وارنگ پیچیده شده و به مردمان کره خاک فروخته میشود.
شیعیان نیز بنوبه خود نشان داده اند که به تاریخ کمترین علاقه ای ندارند، این امت تاریخی بجز چهارتا حدیث گوزه کی، ده پانزده دانه مصیبت نامه و هفت هشت دانه نوحه کس و شعر وار که با خواندن آن به سرروی خود میزنند تاریخی ندارد و حمله آنان به موزه برای قسط الهی و مساوات اسلامی بود.

* بسیاری از علمای دین بر این باورند که اصول دین اسلام بر پایه های پنج گانه کیر، کُس، کون، گوز و چُس قرار دارد و فروع دین شامل نبوت و کثافت، امامت و رذالت، نماز و حماقت، جهاد و غارت، جماع و بکارت می باشد تا نظر رهبر فرزانه و یا رئیس مجمع تشخیص مصلحت چه باشد.

No comments: