Monday, May 05, 2003


شهر قم

شهر ها انگشترند و قم نگین
قم، هماره چون کُس(1) است روی زمین
***
تربت قم قبله عشق و وفاست
شهر صیغه، شهر کُس، شهر صفاست
***
مرقد معصومه چشم شهرها
معجز کُس، کیرمغز را کهربا(2)
***
در حریمش کُسخلان پر میزنند
قرآنی خوانده کمی جلق میزنند
***
این حرم باشد ملایان را مطاف
زائران را ارمغان، عشق و عفاف
***
حوزه قم، کوهی زگُه، برروی آن
فقه و احکام خدا را پاسبان
***
قم همیشه رفته راه مستقیم
جمله آخوندهای دیوث در آن مقیم
***
شهر خون، شهر کثیف، شهر فساد
شهر صیغه ، حوزه و علم لواط
***
گردی عین عفاف، ملای قم
امتی دیوث، دوسرقاف(3) ملای قم

1 با کسی شوخی نداریم! یکی از القاب شهر قم "خاک فرج" می باشد که می شود خاک کُس
2 خواستیم بجای کهربا ، واژه کُسربا بکار ببریم، دیدیم از دیدگاه شرعی ناخالصی دارد چشم براه میمانیم تا فتوای رهبر فرزانه وبلاگستان و یا رئیس مجمع تشخیص مصلحت وبلاگستان چه باشد؟در باره واژه کیر مغز، بر این باوریم مسلمان جماعت و بویژه شیعیان همگی کیرمغزند
3 دوسرقاف اشاره به واژه قرمساق، که آغاز و پایانش (ق) است.

No comments: