Tuesday, March 30, 2004

شمر در سینما


در پی فیلم کردن گروهی از وبلاگیان به ابتکار نوروزی شبح، دوست خوبمان ارنستو چه گوارای عزیز خبر از ساخته شدن فیلمی شمری بنام ريش قرمز داده است، برای ارنی گرامی پیامی نوشته بودیم و پرسشهای را پیش نهاده ایم که شایسته دیدیم که آنان را به آگهی دیگر خوانندگان شمرنامه برسانیم که اگر میدانند پاسخ دهند.

ارنستو چه گوارای عزيز۴۳
پيش از هر چيز دربايسته است بداني که ما از فيلم، سينما، تئاتر و اينگونه سخنها سر در نياورده و تنها سررشته ما امام حسين پردازی و شيعه نوازي است.
تا آنجا که ميدانستيم تا کنون فيلمي در باره ما ساخته نشده، آنچه هم که در باره ما به نمايش در آمده در تعزيه گرداني های روز عاشورا بوده که مشتي شله زرد خور براي به گریه انداختن مشت ديگر نمایش کربلا در آورده اند. در آن خرتوخر عزاداری نیز بخش هاي اساسي رخداد کربلا دربرگيرنده گاييدن خواهر و اهل بيت سيدالجاکشين(سيدالشهداي سابق) در نیمروز عاشورا و شام غریبان بگونه ای سانسور گردیده است که عزاداران دست آخر نمی فهمند ابوالفضل عباس زن بود یا مرد.(دریغ از یک سکانس اروتیک ! اینهمه در وصف حجله قاسم و نوعروس علی اکبر نوحه خوانده شده اما دریغ ازیک ماچ رو شلواري در تعزیه ها)


اشاره کرده اید "ريش قرمز-کوروساوا" برایمان تازه بود، خرسند خواهیم گشت اگر به چند پرسش زیر پاسخ دهید. این ریش قرمز چه صیغه ای است، آیا فیلم است یا تعزیه؟در اینکه "کوروساوا" بايد هیئت عزاداری باشد تردیدی نداریم حتما به گوشمان خورده است اما یادمان رفته، اگر می شود بگویید که "کوروساوا" هیئت سینه زنی است یا زنجیر زنی؟ خورشتی است یا حلیمی یا شله زردی؟ نشانی این هیئت کدامین خراب آباد است؟

در این داستان ریش قرمز شما چه بخشهای از رخداد کربلا به نمایش گذاشته می شود؟ داستان را از دید چه کسی می بینیم؟ آیا آن کلوزآپ شمری از ديد امام حسين در رابطه با همشیره سیدالجاکشین به نمایش در می آید؟ کام شات به سروصورت امام زین العابدین ناخوش چطور؟ شورت کاتهای ساندویچی با رقیه چگونه کیفتی دارند و از کدامین زاویه نشان داده می شوند، نقش زینب، رقیه، سکینه،ام کلثوم و زین العابدین ناخوش را چه کسانی بازی می کنند؟

No comments: