Saturday, March 20, 2004

دوستان گرامی، خوانندگان مهربان شمرنامه


پیش از هرچیز فرارسیدن بهار و نوروزی دیگر را به یکایک شما شادباش گفته و آروزی بهترین ها را برایتان داریم، سالی که گذشت سال پر بار برای ملت ایران بود، پته حکومت روی آب اوفتاد و ابهت پوشالی حکومت نزد مردمان فروریخت، در خیزش سراسری دوماهه که از هیژده خرداد آغاز گردید، شهروندان ایرانی با سرودخوانی، دست افشانی و پایکوبی به ستیز با مرگ پرستان مسلمان برخاستند و از آنهنگام به اینسو روزی نبوده که گواه خیزش مردمی در گوشه و کنار کشور نباشیم، خوداری همگانی از شرکت در انتخابات، جشن و پایکوبی در شام غریبان و برپایی گسترده جشن ملی چهارشنبه سوری در سراسر کشور آنهم در شب مرگ زین العابدین ناخوش همه نشان از آن دارند که ملت چشم اسفندیار حکومت اسلامی را یافته اند و بدون تردید این هیولای برخاسته از گور پلشت هزار وچهارصد ساله اسلام به زیر خواهند افکند. آری حکومت مرگ و عزاداری با شادی و شادمانی ملت ازهم خواهد گسیخت.
فراموش نکنیم که سال گذشته، همچنین سالی سخت برای ملت ایران و فرزندان ایران زمین بود، شمار بسیاری از شهروندان ایرانی در خیزش همگانی خردادماه دستگیر و شکنجه گشتند و در کنار باطبی ها به بند کشیده شدند، چندی به خاک اوفتادند، روزنامه نگارانی آزاده چون انصافعلی هدایت به بند کشیده شدند، زیبا کاظمی کشته شد، زرافشانها پورزندها، برادران محمدی و ... همچنان اسیرند.
زمین لرزه بم ویرانی گسترده ای به بار آورد، چپاول، بی برنامه گی وندانم کاری های حکومت به این زمین لرزه کوچک ابعادی چون فاجعه بزرگ انسانی داد، اعتصاب کارگران شهرک بابک بوسیله جانیان حکومت اسلامی به خون کشیده شد و در واپسین روزهای این سال حکومت اسلامی خیزش مردم فریدون کنار و کردستان به گونه ای اسلامی(نه وحشیانه) سرکوب گردید. چپاول سران حکومت اسلامی و فزرندان آنان کشور را به مرز نابودی اقتصادی کشانده و در گوشه و کنار کشور نداری بیداد می کند و دخترکانی تن فروش، مردان و زنان جان فروش، کودکان خیابانی و انبوه بیکاران، مشتی از خروارهای دستاوردهای اسلام ناب محمدی در این کشورند.
امیدواریم سال آینده گواه بازگشت روشنایی و زندگی، سبزی و شادکامی، دلدادگی و مهرورزی به سرزمین خسته ایران باشیم، که تنها با ریشه کن کردن آخوندها با اهل وبیتشان از معمم گرفته تا کرواتی، برچیدن بساط بسیجیان و پاسداران، بهم ریختن دستگاه سربازان بی پدر و مادر امام زمان (مج) و در یک سخن با ریشه کن هرزگیاه اسلام و سوزاندن تنه پلید آن که همانا حکومت اسلامی باشد شدنی است. امید داریم که سال نو سال سربلندی ملت ایران باشد.
باری تا سال نو هنگامه ای چند نمانده است و ما چونان ایرانیان پیشین خوان هفت شین خود را گسترانده ایم. شمع، شیر،شیرینی، شراب، شقایق،شوییت و شنبلیله فراهم آورده و با یاد شما به پیشباز نوروز خواهیم رفت.

هفت سين شمري
برای روشن کردن چشم چشمبراهان مهدی(مج) هفت سینی شمری نیز فراهم آورده ایم که در برگيرنده:
سربریده سید الجاکشین حسین ابن علی، که کاسه آنرا برای شاشیدن بکار می گیریم
ساعد دستهای بریده ابوالفضل العباس، که گاه و بیگاه حواله مسلمانان بویژه شیعیان مج می کنیم
سینه های زینب خواهر سید الجاکشین، که این شب عیدی کمتر با تخمهای خودمان بازی کنیم
ساق پای رقیه دختر هفده ساله امام حسین(مج)، برای یه قل دوقل در شب عید
سوتین ربابه زن پنجم امام حسین، برای تخم بند بکار می بریم، این سوتین تبرک شده است، دوخته شده از دو کلاه که علی(زج) و محمد(مج) هنگام مراسم حج بسر داشته اند
سکینه دختر امام حسین، خودتان بهتر میدانید
حلیمه نوعروس قاسم، یکپا سیب است

شاد باشید

No comments: