Wednesday, March 03, 2004

ده روزی که شیعه را گوزاند

امت شله زرد به حرام و شکر نشناش
بار دیگر روز جهانی ما فرا رسید و شما شله زرد به حرام ها فراموش کردید که این شله زردی که1322 سال نسل اندر نسل خورده اید، دسترنج ما بوده است.
شله زرد به حرامها
دو سال آزگار است که پا به گستره اینترنت گذاشته ایم و اذهان کودن و واپسگرای شما را به چرایی رخداد کربلا و چگونگی آن آشنا ساخته ایم و امیدوار بودیم که امسال روز جهانی ما را دستکم در وبلاگهایتان جشن بگیرید، ما چشم اسفندیار "حکومت اسلامی" را به شما نشان دادیم ، اما دریغ، گمان نمی بریم که شما از نوشته های ما سر در آورده باشید، مرده شور برده های چپول مگر ما از طبقه گارگر چه کم داریم که روز جهانی ما را مبارزه نمی کنید، نه خودمانیم سیاهکل برای هفت پشت شما کافی است.
شما ای سلیطه های فمینیست! چون با لنگه کفش، کفگیر و ملاقه به جنگ حسین نرفتیم، روز جهانی ما بزرگ نمی دارید و نمی رقصید، اصلا چرا دور برویم، دلخوشکنک موفقیت شیرین عبادی برای شمایان هم بسیار است .
یتم مانده های سلطنت طلب، باید خودمان را کمر بسته امام رضا می خواندیم تا روز جهانی ما را جشن بگیرید، خاک برسرهای حلواخور! تنها بدرد این می خورید که چهارم و پنجم مرداد را عزاداری کنید و سالروز کودتاي 28 مرداد را که با مسلمانها به خيابانها ريختيد جشن بگيريد، حتی رضا شاه دوم هم بسرتان زیاد است.
نه! شما از یمین گرفته تا یسار، از مذکر تا مونث آدم بشو نبوده و نیستید، به هیچ یک از شما امیدی نیست، بجای خون، شله زرد در رگهایتان جریان دارد و در هوایی شله زرد آلود دم و بازدم می کنید.

کودنها! رخداد عاشورا از از تمامی انقلابات بزرگ جهان بزرگتر است، نگاهی به شیعیانی که اینروزها خودشان را در سراسر جهان به لجن می گیرند کنید تا بدانید چه می گوییم، باری اگر "جان رید" در روزگار ما می زیست بدون تردید کتابی با این عنوان می نوشت"عاشورا، ده روزی که شیعه را گوزاند".

دهم محرم روز جهانی شمر گرامی باد

No comments: