Monday, December 01, 2003

مسلمانان کیرمغز

راستش ما که دیگر نمی دانیم به این مسلمانها کودن چه بگوییم! نادانی و کوته اندیشی اینان بیش از آن است که بتوان برایش واژه یافت و در اندیشه جای داد، اینکه یک مسلمانزاده شیعه که عضو بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق بلند شود و با گذاردن نام هکر بر روی خودش ما را مرتد بخواند و تهدید کند که تا سه روز دیگر چشمبراه یک گلوله بمانیم از خنده روده بُرمان نمود و برایمان یاد آور مزه ریختن های چشم و چراغ سیدالجاکشین، زین العابدین ناخوش بود. فرزند رشید سیدالجاکشین حسین ابن علی هم در همان غائله کربلا، هنگامی که کور و کچلان حسینی در محاصره سپاهیان ما بودند هر از چند گاهی یکوری سوار الاغی رنجور چون خود شده، ده متری از کاروان حسنیان دور شده و زبان خود را برای خولی در آورده، سپس سر الاغ را کج نموده و شجاعانه بسوی لشکر حسینی فرار می نمود. تهدید این هکر هم مانند کار زین العابدین ناخوش است، مردک کودن ما را مرتد می خواند، شاشیدیم به هیکل امام جعفر صادق که تو (هکر) در دانشگاهش درس چماقداری می خوانی، ناخوش مگر کوری یا نمی دانی ما شیخرگ* فقه شیعه را (رخداد کربلا باشد) را زده و به آن شاشیده ایم، به قهرمان بی سر شیعیان حسین ابن علی، لقب درخور سیدالجاکشین را داده ایم، خواهرش زینب را که از دیدگاه شیعیان پیامبر شهادت حسینیان است ،در دشت کربلا آنهم پیش روی سر بریده حسین(مج) گاییدیم، زین العابدین که بار سنگین امامت را پس مرگ پدر جاکشش بدوش گرفته در همان روز و درکنار عمه اش زینب بوسیله سردار کبیر ما خولی گاییده شد و در یک سخن ما به عقیده شیعه جماعت ریده ایم آنگاه تو به ما می گویی مرتد، براستی که زین العابدین زاده ای، ما خاندان محمد رسول الله(مج) به تخم چپ شترمان حساب نکرده و نمی کنیم تا چه برسد مرتد باشیم و به دین پلید اسلام تردید داشته باشیم.
در باره تهدید این زین العابدین زاده باید بگوییم که پیش از این مفلوک، شیعه دیگری بنام مختار که از سربازان بی پدر امام زمان (مج) میباشد هم از این گُه ها زیاد می خورد و نه تنها کاری از دستش بلکه آبروی خودش را هم بُرد.
ای هکر مفلوک، از روسپی دوعالم فاطمه الزهرا(فک) کمتری اگر تهدیدت را عملی نکنی، از زین العابدین ناخوش پست تری اگر تهدیدت تو خالی باشد، اصلا چرا دور برویم، از "ام فروه" مادر امام جعفر صادق(مج) رذل تری اگر دروغ بگویی. اگر شهامت داری بیا و نامت را علنی کن، نا سلامتی خودت را سرباز اسلام و شهادت طلب می خوانی، وانگهی مگر حکومت اسلام پشتیبان تو همپالکی هایت نیست، می ترسی و میدانیم چرا، خوب می دانی که چه سرانجامی خواهی داشت.
اینهم نشانی هکر:Imam Sadiq University 213.176.11.12


شیعه دیگری که عشق حسین(مج) دیوانه اش کرده پس دیدارش از وبسایتهای سکسی بلند شده و خیر سر امام جاکشش آمده اینجا گوزیده که برای شستن گناه هایش جهادی کرده باشد، این بدبخت باهمان id "کیرمغز" که برای دیدار از سایت های سکسی برگزیده است به اینجا آمده و سخنانی بی سروته در دفاع از اسلام عزیز را نوشته است که پُر است از نادرستی های (غلط) نگارشی.
حجت السلام کیر مغز کارکن شرکتی است بنام "صنایع الکترونیکی زعیم" که باید از شرکتهای آقا زادگان باشد. یکی نیست به این کیر مغزها بگوید، آخر شاشیدیم به دین و عقیده و ایمان شما، زعیم کجا و صنایع الکترونیکی کجا، زعمای شما هنر طهارت را می دانند و بس، خوب می دانند برای پاک کردن کونشان که از دهان پیغمبر اسلام کثیف تر است باید دوبند انگشت سبابه دست چپ را در آن فرو برده آیت الکرسی خوانده و بچرخانند و عمده مباحث پيچيده آنان بر سر این است که آیابهتر نيست، از سر احتیاط و بخاطر از بین بردن شک، این دوبند را دو نیم بند انگشت کنند و یا اصلا بهترنيست اینکار را دو انگشتی انجام دهند. خیلی هم علمی گفتگو کنند، اصول حیض و جماع را بلغور می کنند و یا نیمه شبان از خواب برخاسته در باره لواط غور نموده به عالم ربانی رفته و سپس به خواندن دعائی مناجات وار از "صحیفه سجادیه" نوشته زین العابدین ناخوش می پردازند.
باری نشانی و آی پی کیر مغز از اینجا zaeim electronic industries 217.218.61 .4 است.


دوستان گرامی شمرنامه
به گمان ما یورش خرکی مرد(از مجلس شورای اسلامی)، هکر(بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق)، کیر مغز(صنایع زعیم) و مختار کونزاد(اطلاعات بوشهر) و بسیاری دیگر به بخش دیدگاهای شمرنامه و دیگر وبلاگهای اسلام ستیز اتفاقی نبوده، بلکه سازمان یافته است. از یکسو وبلاگهای ما فیلتر گذاری شده اند و از سوی دیگر گواه یورشهای اینچنینی به بخش دیدگاه هایمان هستیم.
برای مقابله با اینان بر این باوریم که پیشنهاد دوست نازک اندیشمان جهان را بکار گیریم و کوشش کنیم که نوشته های اسلام ستیزانه وبلاگهای گوناگون و همچنین نشانی آنان در بخش دیدگاهای سایتهای پرخواننده مانند گویا** و همچنین سایت های مسلمانان قرار دهیم تا قدر عافیت را بدانند.

* شیخرگ بجای شاهرگ.

**چندی پیش برای یک نوشته از داریوش سجادی و نوشته دیگری از هاشم آغاجری در سایت گویا کمانت گذاشتیم که بلافاصله پاک گردیدند و آی پی ما نیز بوسیله گویا بسته شد.

No comments: