Friday, November 28, 2003

صادق خلخالی معروف به صادق خره تلف شد!

صادق خلخالی همبازی حاج مصطفی خمینی، شاگرد خمینی (مج) و یکی از پیروان صدیق او بود که پس از بقدرت رسیدن مسلمانان در ایران از سوی خمینی(مج) به مقام حاکم شرع حکومت اسلامی گمارده شد و سامانده تمامی جنایات حکومت اسلامی و "ملک الموت" آن تا آغاز دهه شصت بود.
شایسته است اورا پدر معنوی اصلاح طلبان حکومتی در درون و برونمرز نامید ، یادگار خوش روزهای حاکمیت خط امام (مج) که آب لب و لوچه تمامی اصلاح طلبان از جبهه مشارکت گرفته تا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از حزب توده گرفته تا فدائیان اکثریت را، راه می اندازد.
خلخالی تنها حاکم شرع گماشته خمینی(مج) نبود او کاندیدای حزب توده برای نخستین مجلس خبرگان در سال هزاروسیصدو پنجاه و هشت نیز بود، کارنامه جنایات او در برگیرنده کشتار سران و دولتمردان حکومت پهلوی، کشتار مردم آزادیخواه کردستان و ترکمن صحرا، کشتار آموزگاران، دانشجویان، دانش آموزان و کمونیستها می باشد.
بنابراین درگذشت آن مرحوم را به یاران و پیروان راستین خمینی(مج)، سید محمد خاتمی(زج)، اعضا و سردمداران جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ته مانده های حزب توده، یار صدیق خمینی(مج) فرخ نگهدار و دیگر اعضا و هواداران سازمان فدائیان اکثریت که هنوز سنگ حکومت اسلامی را به سینه می زنند تسلیت می گوییم.
***************************************


مسلمانزاده شیعه!

یکی از مسلمانان ناب محمدی، یک شیعه* اصیل که مانند امام چهارم شیعیان جهان زین العابدین ناخوش از دهان و حلق و بینی اش کیر می بارد، نام "مرد" را روی خود گذاشته، گستاخی نموده و در بخش دیدگاه های شمرنامه به دوتن از خوانندگان گرامی ما ناسزا گفته بود که پاک کردیم، این شیعه رذل در وبلاگ دوست گرامی ما استیکس هم از این ادا اطوارهای زین العابدینی در آورده است.
در بایسته است که به این مسلمانزاده شیعه یاد آوری کنیم که ما در صحرای کربلا گردن سیدالجاکشین حسین ابن علی را زدیم خواهرش را بگونه ای گاییدیم که سر بریده آن پلید کلوزآپش را دید، نور چشمش زین العابدین را آنچنان گاییدیم که بیمارانی چون تو هنوز از او طلب شفا نموده و ادایش را در می آورند، بلایی به سر اهل بیتش آوردیم که هنوز برایشان شام غریبان می گیرید و پس از گذشت هزارو سیصد و بیست ویکسال از آن رخداد خودتان را به لجن می گیرید وشله زرد می خورید.
خیال این شیعه مفلوک تخت باشد که بزودی نوبت او و همپالکی های دیگرش نیز خواهد رسید، نشانی محل کارش مجلس شورای اسلامی است و بزودی همان بلایی را که بسر حسین ابن علی و اهل بیتش آوردیم بسر آنان نیز خواهیم آورد.
ای "مرد" بدان و آگاه باش
کیری که حسین خورد در دشت کربلا
از گوش و دهان شما نیز بگذرد.

* بر این باوریم که مسلمان به معنی مادر جنده گی است وبنابر گفته عمروعاص گرامی، مادر جنده گی شیعه برابر است با ریشه چهاردهم مسلمان به توان یکصدو بیست وچهار هزار ضربدر دو.
عدد چهارده از چهارده معصوم گرفته شده، عدد یکصد و بیست وچهار هزار اشاره به تعداد پیامبرانی دارد که رسما از سوی خدا آمده اند و عدد دو هم اشاره به همین دو امام آخری دارد که در ایران ظهور کردند.
در پایان هم یاد آوری کنیم که برای خواندن این نوشته در بایسته است که هر جا واژه مسلمان و شیعه را دیديد بجایش مادر جنده بگذاريد و برای پی بردن به مادر جندگی شیعیان از فرمول بالا استفاده کنيد.
********************************************


سخنی با دوست

خُسن آقا جان
حق با آن دوست "عزیز" است، ملت "عزیز" ما امت چشم وگوش بسته ای هستند و نافشان را با اخلاق "عزیز" محمدی بریده اند، مردم"عزیز" خبر ندارند که کشور بیست و پنج سال آزگار بوسیله مسلمانان "عزیز" مادر جنده چاپیده و گاییده شده است، مردان و زنان این کشور کیر و کُس ندیده، نچشیده و نشنیده اند تخم مردان این امت "عزیز" بیست و پنج سال آزگار است که کشیده شده و زنان آن هم مانند مریم باکره مادر عیسی باردار گشته اند.
دختران این سرزمین دسته دسته به کشورهای جنوبی خلیج فارس برای خودفروشی بوسیله آقا زادگان "عزیز" صادر نشده اند، مسلمانان "عزیز" خود فروشی را رواج نداده اند. اصولا اینگونه نوشتن شما برای مردم سرزمینی که جنده خانه های "عزیزش" خانه عفاف نامیده می شود غیر قابل هضم است.
خُسن آقا جان همانگونه که میدانی بسیاری از سیاسیون بر این باورند که ملت ایران باید حالا حالا تمرین دمکراسی کند شما هم برای کار سیاسی و نزديک شدن به اين دسته از سياسيون باید تمرین دیپلماسی کنی، در یک سخن به اندازه شعور امت و با واژگان رایج آنان بیاندیش و پرچم اخلاق "عزیز" برافراشته ساز که:

در پیکار اخلاقی
شله زرد را به نرخ روز خوردن
به از شمر گشتن، یکه ماندن، خون دل خوردنشاشیدیم به دین، ایمان و اخلاق امت اسلام و بویژه شیعيان

No comments: