Sunday, November 23, 2003

انعکاس جهانی فقه شیعه


خبرگزاري فارس: رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه در هيچ كشور اسلامي مثل ايران قانون مدون و پيشرفته‌اي كه بر اساس فقه اسلامي تدوين شده باشد نداريم، خواستار انعكاس تجربيات فقه شيعه در جوامع و دانشگاههاي معتبر خارجي شد.
به آیت الله شاهرودی(فک) مژده می دهیم که نه تنها دانشگاههای معتبر خارجی بلکه جامعه جهانی و بویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شما را اجابت نموده و از طریق یک قطعنامه به دستاورده های گرانبهای فقه شیعه در ایران پرداخته و برگ دیگری به تاریخ شله زرد اندود حکومت اسلامی در ایران و فقه شیعه افزوده اند.
حضرت آیت الله، یا شما خود را دستکم گرفته ای و یا چون تازه واردی، از بازتاب دستاوردهای فقه شیعه و حکومت اسلامی، در جهان بی خبری!
مردم جهان از "شیخ کارهای" حکومت اسلامی در زمینه فقه شیعه، از همان روز نخست به قدرت رسیدن امام راحله خمینی (مج) و برقراری حکومت اسلامی تا به امروز انگشت به دهان مانده اند و هیچ حکومتی در جهان به معروفیت حکومت شما نیست، مگر یادتان رفته زیبا کاظمی هنگامی که دستاوردهای مدون فقه شما را دید از تعجب خوشمرگ شد و دارالفانی را ترک نمود، همه روزنامه های جهان در همان هنگام از جهانشمولی فقه شما نوشتند و از اینکه حقوق شهروندی او را به خوبی رعایت نموده و پیکر اورا با خرج خودتان در شیراز به خاک سپردید جا خوردند، برخورد انسانی شما با دستگیر شدگان و دانشجویانی که در تابستان گذشته با پایکوبی و دست افشانی و سرودخوانی پايه هاي نظام اسلامي را به لرزه در آوردند زبانزد خاص و عام است، وانگهی بریدن انگشت، دست و پای آفتابه دزدان براساس فقه پویای شیعه و با وسواسی که از احادیث محمد رسول الله(مج) گرفته شده است چیزی نیست که از چشم جهانیان پنهان مانده باشد، عطوفت اسلامی فقه شیعه شما در چشم پوشی از خطاهای کوچک آقا زادگان و بویژه فرزندان خردسال سردار سازندگی، نور چشمی های واعظ طبسی و برادر آقای محسن رفیق دوست که از نظر فقه شیعه صغیر هستند و به سن تکلیف نرسیده اند چشم جهانیان را گرد نموده است، پرداختن فقه شیعه به پرونده قربانیان کشتارهای زنجیره ای و برخورد اسلامی مسئولین نظام به خانواده های قربانیان و وکیل آنان آقای ناصر زرافشان زبانزد جهانیان است، دستگیری بی سرو صدای دانشجویان و مخالفین که حتما برای حفظ آبروی آنان است و شلاق زدن منوچهر محمدی برای براه راست هدایت کردنش را هم همه مردم دنیا می دانند، اصلا چرا دور برویم ریشه کن کردن فسادي که حوزه بندتنباني عقيده ديني را به خطر مي اندازد و در حکومت اسلامی بوسیله سنگسار صورت می گیرد بزرگترین افتخار فقه شیعه می باشد، که همه مردم جهان از آن خبر دارند.
شما را به واژن جد بزرگوارت فاطمه الزهرا(فک) سوگند می دهیم که اینقدر شکسته نفسی ننمایی، چرا که افتخار کاربرد علمی و عملی فقه شیعه از سروکول حکومت اسلامی بالا رفته و لبریز گشته است و همه جهان از دستاوردهای آن با خبرند.

No comments: