Wednesday, November 26, 2003

پیام شمر بمناسبت پایان ماه رمضان
امت کون برهنه و دلشاد محمد

رمضان ماه جانماز آب کشیدن شما دوسرقافها و دروغگوها و ماه نکبت آفرین قرآن به پایان رسید.پروردگار خبیث وکثیف پرورتان دیگر با شکمچرانی های روزمره تان و زیرشکم پردازیهای شب مره تان کاری ندارد و می توانید با خیال راحت به کثافتکاری هایتان ادامه دهید و جهانی را از بنگلادش گرفته تا غرب آفریقا به گند بکشید و دلتان را به اینکه امت محمدید خوش کنید.

شیعیان کون برهنه باشنده ایران

شمایان که زیر مجموعه کوچکی از امت پلید اسلام هستید، در مادر جندگی روی دست تمامی مسلمانان بلند شده اید، در فقر و فلاکتی که دستاورد حکومت اسلامی است زندگی می کنید با اینکه قُرش* زبونانه تان گوش فلک را کر کرده است اما تا به ماه رمضان می رسید همه بدبختی های خود را فراموش کرده روزه گرفته و به امید اینکه در روز محشر همجوار سید الجاکشین حسین ابن علی و مادرش روسپی دوعالم فاطمه الزهرا(فک)گرديد، لقمه از دهان کودکان خود گرفته و بنام فطریه به حلق مشتی آخوند پستتر از علي ابن ابي طالب که از نواده گان فاطمه فیل کُسند می ریزید.
ریدیم بر عرش خداوندی که شما را آفرید و شاشیدیم به درگاه آن پروردگاری که دلش را به دغلکاری و دودوزه بازی های شما در این ماه خوش کرده بود.
طاعات قبول

*قُرش بر وزن غُرش، اشاره به قُر زدن شیعیان، بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که در صدر اسلام بسیاری از مردم عربستان که به زور مسلمان گشته بودند از روزه گرفتن بیزار بودند و چون کاری از دستشان بر نمی آمد تنها قُر می زدند و از همین روست که ماه رمضان را ماه قُران می خوانند، یعنی ماهی که امت اسلام قُر می زنند.

No comments: