Wednesday, December 17, 2003

دستگیری صدام حسین و شله زرد خوردنهای مفت حکومت اسلامی و امت شیعه

دست آخر مفتاح الفرجین کاردست صدام حسین داد، از معجزه این آیات شریفه قرآنی، ذکر عربی صدام از پنهانگاه هفت متری اش از زیر زمین بیرون زد* و چون آنتنی الهی مانند تک منار قبر سالار جاکشان حسين ابن علي(مج) جیش الامریکی را به سر آن پنهانگاه کشانید که پس از ریختن مقداری خاک تربت(کُس) فاطمه الزهرا(فک) به درون آن پنهانگاه صدام را از خود بیخود کرده و به دستگیری بدون مقاومت او که بنا به آیه شریفه قرآن "فضل الله المجلقین علی القاعدین اجرا عظمیا" آنقدر زار زده بود که حالی برایش نمانده بود انجامید.
باری پس از آزمایشهای سربازان آمریکایی از سرو ریش صدام حسین، برای سردمداران حکومت اسلامی روشن گردید که وی اصلا شپش نداشته و ندارد و بنا به نص صریح قرآن که هرکس شپش ندارد ذاتا مسلمان نیست، صدام حسین کافر افلقی می باشد. پیرو این یقین در کافر بودن صدام حسین قوه قضایه حکومت اسلامی اطلاعیه زیر را صادر نموده.

بسم الله قاسم الفرجین
یا اطول ذاکرین، بار دیگر دست چرکین عدالت علی ابن ابی طالب(زج) از آستین پلید استکبار جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ بیرون آمد و با کمک خبرچینان شیعه، صدام حسین کافر افلقی را که با وجود محاسن بلند از نعمت الهی شپش محروم بود را دستگیر نموده و به چنگال عدالت علوی سپرد.
قوه قضایه حکومت اسلامی که اخیرا یکی حکام شرع خود که از شاگردان بحق خمینی(مج) و عزیز اصلاح طلبان بوده را از دست داده، برای گرم نمودن تنور انتخاباتی، کیفرخواست زیر را برای استرداد صدام حسین این ته دیگ نعمت هشت ساله الهی را به درگاه نایب امام زمان الجرج بوش جانور (همانا جونیر) و نایب بر حقش کوفی عنان ارسال می دارد.
صدام حسین کافر است و باید به حکومت اسلامی استرداد شود زیرا:
1 - کفران نعمت. صدام افلقی تنها پس از یک ونیم سال از گذشت جنگ، این نعمت الهی بگفته خمینی (مج)، خواهان آتش بس و صلح گردید که کفر نعمت محسوب می شود.
2 - خوراندن گُه به بنیانگذار حکومت اسلامی خمینی(مج) در پوشش جام زهر در پایان جنگ هشت ساله.
3 - دستگیری تعدادی بیشماری امام زمان در جبهه های نعمت هشت ساله الهی و نمایش چهره های کریه آن معصومین از تلویزیون عراق.
4 - چوب کردن در آستین آیات عظام و مراجع تقلید شیعه بویژه آیت الله سید باقر صدر(خک) و همشیره ایشان.
5 - عدم تعهد به قرارداد های بین المللی و پرداخت نکردن حق الزحمه فائزه هاشمی رفسنجانی پس از خوردن پسته های سوغاتی اش، هنگام بازدید او از عراق.
6 - ایجاد موانع عقیدتی برای فریضه شله زرد خوری شیعیان عراقی.

از سوی دیگر در ینگه دنیا شیعه پلیدی بنام منوچهر قرباني فر، که هنگام نعمت هشت ساله جنگ ایران عراق به شغل دلالی(خشونت) اسلحه روی آورده و از آنراه امدادهای غیبی آمریکایی و اسرائیلی به سپاه اسلام در جبهه های حق علیه باطل می رساند، شله زرد خورده و خواهان بدست گرفتن دارایی های صدام حسین گردیده که آنراه در راه سرنگونی آرام حکومت اسلامی خرج کند، تا با در آمد حاصله از آن حق الزحمه عقب اوفتاده فائزه هاشمی رفسنجانی را پرداخت کند، ریش و سبیل نداشته اکبر هاشمی رفسنجانی شریک خود در سالهای جنگ هشت ساله را چرب نماید و با شایعات برآمده از سرنگونی آرام حکومت اسلامی تنور انتخاباتی را گرم نماید.
نا گفته نماند که مقامات پنتاگون اعلام کرده اند که ادعای سرنگونی آرام حکومت اسلامی از سوی منوچهر قربانی فر را به تخم خود حساب نکرده ولی از آنجایی که چنین خبرهایی برای گرم کردن تنور انتخابات حکومت اسلامی بایسته است، شایسته است که به بیرون درز دهند.

علي يونسي، وزير اطلاعات جمهوري اسلامي هم شله زرد خورده و به جنبه هاي اطلاعاتي که منجر به دستگيري صدام حسين در عراق شد پرداخته و مي گويد آمريکا تازه به پيشرفتگي اطلاعاتي کشورهايي رسيده که وزارتخانه اي ويژه اطلاعات با کارمندان پلید شیعه دارند . چراکه آمریکایی ها تازه به شیوه خداپسندانه پرورش خائن و خبرچینهای پلید شیعه که سالهاست در حکومت اسلامی کاربرد دارد روی آورده اند.

رفسنجانی که کارایی سیاسی اش مانند واجبی غنی شده است، بدون در نظر گرفتن دیدار دخترش از عراق و حق الزحمه پرداخت نشده اش از سوی صدام حسین گفته است:"سرنوشت عبرت آموز امثال صدام , ديكتاتور سابق عراق , اين همان وعده الهي است كه اگر انسانها در مسير تكامل و فطرت بشريت و خدمت به مردم نباشند و در جهت فساد و شر و مزاحمت ديگران حركت كنند, عاقبتي جز خفت و خواري نخواهند داشت."

خامنه ای نشئه از دنیا و آخرت خود گفته است:ذلت امروز صدام، سرانجام همه مستكبران و ظالمان جهان است!
رمضانزاده و دیگر کارمندان دون پایه حکومت اسلامی مانند ابطحی نیز، شله زرده های از این دست خورده اند.

باری اکنون که سخن از صدام حسین است باید بگوییم که اگر از ریدن او به پرچم عراق که همان نوشتن الله اکبر در آن بود و حالمان را بهم زد بگذریم، برخی از دستاوردهایش مانند چوب کردن در آستین آیات عظام و مراجع تقلید آموزنده است و باید بیاد داشته باشیم در کربلای آینده خودمان بکار گیریم.

*اشاره به تلفنیدن های صدام با همسر دومش سميره شاهبندرتف به دين و عقيده امت پليد شيعه

No comments: