Sunday, May 16, 2004

نیک برگ شده ذبیح الله


جماعت چه خبرتان است نوبرش را که نیاورده اید، این ندید بدید بازی ها دیگر چه قماشی است، این هیاهوی بیهوده که برسر سربریده آن ینگه دنیایی نگون بخت راه انداخته اید چیست، باور کنید این سانتی مانتال مآب بازی که در آورده اید حتی ما را به شک انداخته که نکند شما از کشوری آمده اید که حاکمانش حقوق بشر به تمام کمال کف دست شهروندانش می گذارند.
قباحت دارد، مگر نمی دانید یا ندیده و نشنیده اید که در سرزمین خودتان بیست و پنج سال آزگار است که اسلام ناب محمدی(مج) پیاده گشته و از برکت آن دست و پا و گوش و سر ملت را همه روزه بریده شده است؟ چرا آبروی حاکمان مسلمان در سرزمین خودتان را به این آسانی بر باد می دهید؟ مگر بر اساس شریعت اسلام زنان و مردان بسیاری در ایران سنگسار نشده اند؟ مگر دست آفتابه دزدها چپ و راست نمی برند، مگر به شیوه پیغمبر اسلام گردن نمی زنند؟ اصلا چرا دور برویم گمان برده اید کسانی که فروهرها را دشنه آجین کردند کافر بوده اند؟ به گفته خودشان هنگام کشتن فروهرها وضو داشتند. آخر القائده در برابر حکومت اسلامی سگ کی باشد، هنگامی سردمداران حکومت اسلامی در سال شصت کرورکرور جوان و نوجوان ایرانی را تا مرزمرگ حدشرعی می زدند و به جوخه های مرگ می سپردند، القائده کجا بود، کجا اسامه بن لادن و القائده جُروبزه اینرا دارند که برای اثبات رحمت الهی کودکی را در آغوش مسلمانی چون لاجوردی(زج) نهاده و بر سر جسد تکه پاره شده مادرش ببرند و آنرا از تلویزیون سراسری کشور نشان دهند؟ نه خودمانیم کجا القائده توانسته است دوتا خشت روی هم نهاده و دیوار الله اکبری بسازد؟ کوتاه اینکه القائده در مسلمانی به گرد پای حکومت اسلامی نخواهد رسید.

نسبیت فرهنگی
اگر از سوی دیگر به این داستان نگاه کنید چیز عجیبی رخ نداده، یک آمریکایی بجای اینکه با صندلی الکتریکی نابود گردد، ذبح شرعی گردیده همراه با اسم جلاله. آسمان که به زمین نرسیده نسبیت فرهنگی است دیگر. مگر از مسلمان جماعت چشمداشتی بیشتر از این داشتید؟ نکند انتظار داشتید که با تزریق مواد سمی حساب طرف را برسند؟ مسلمان را چه به این گُه خوردنها، حرف واجبی(پودر شهادت امام حسن) را هم نزنید که خوراندن واجبی هم به آمریکایی جماعت محلی از اعراب ندارد، یا اساسا مکروه است و یا اصولا حرام، چرا که بر اساس دستورات شرع مبین " الم، النظافهَُ من الایمان" یعنی "ای کسانیکه ایمان آورده اید داروی نظافت برای خوراندن به مومنان(خودی ها) است"، وانگهی واجبی در اسلام به پودر شهادت معروف است و آنرا به هر کس و ناکسی نمی دهند.
حالا چرا اینقدر بدبینانه به داستان نگاه می کنید، این رخداد را می شود به حساب گفتگوی تمدنها و دادوستد فرهنگ امام حسینی با فرهنگ آمریکایی گذاشت، بهررو با این رخداد کوچک آمریکایی ها تا اندازه ای کربلا درک کرده و کمي هم پی به مادر جندگی امام حسین برده اند، تازه دولتمداران آمریکایی می توانند پراگماتيسم ينگه دنيايي با این روش پسندیده الهی و این سلوک محمدی قاط زده و آنرا برای انجام مجازات مرگ در کشور خودشان بکار گیرند.

No comments: