Tuesday, May 04, 2004

حماسه شله زرد خوران


آبی جان، چشمداشت این یک چشمه آمدن را از تو نداشتیم، خیلی بامرامی، کسی که با رفیقش چنین معامله را کند با دیگران چه خواهد کرد، مرد حسابی چرا همه کاسه کوزه ها را سر کدوقلقی شکسته و دست آخر هم برایش چنان عزاداری راه می اندازی که اشک عایشه را هم در می آورد؟ درست است که این چرت و پرتهای کدوقلقلی یک سروگردن از سخنرانی های سه خط نیمی حاج بخشی در نماز جمعه روزهای قدس بالاتر و یک سروگردن از سخنرانی های الله کرم جلو سفارت شیطان بزرگ سابق آمریکا پایین تر است، اما ما آنقدرها بی مروت نیستیم که بخواهیم "ماشالله حزب الله" را تنها به آدمی به ساده لوحی کدوقلقلی بچسبانیم. نخیر روی سخن ما با آندسته از دست اندارکاران شورای مرکزی زوزه می باشد که رای به سانسورانديشه ما(شمر) داده اند، ممکن است بپرسی چگونه چنین چیزی ممکن است، دلیلش روشن است اینکه در یک آن و دریکروز اساسنامه سایت برداشته بند جدید و بی سروته راه انداخته و همانجا آنرا نیز زیرپا نهاده اید کاریست که تنها از عهده حزب اللهی ها بر می آید و بس.
از خودت می پرسیم عوض کردن یکروزه قوانین سایت به جهنم ارمنی ها، در باره ننگ انگ اخلال گر زدن و اخراج کردن به پیوست دوتا دشنام آب نکشیده از زبان سخنگوی ساده لوح تان که ذاتا از قضيه پرت بوده و گمان برده حزب اللهي بودن افتخار است چه معنی دارد؟ قربان عقل آخر مسلمان این کار شما که با یک قاشق آب به شنا کردن اوفتادید چه توفیری با کودتای خمینی(مج) وداردسته مادرجنده ترش در حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و گروه های موتلفه در خرداد شصت دارد، آنها هم یکروزه قوانین را عوض نموده و گروهای بسیاری را اخلالگر و محارب خوانده و به سرکوب آنان پرداختند،
درستش این بود که نخست قوانین را عوض کرده، (برای بند دهم آن تعریف دقیقی از اخلال گر ارائه داده) سپس به آگاهی هموندان سایت که بر اساس اساسنامه پیشین هموند سایت شده بودند می رساندید آنان را از حقوق خود آگاه نموده و آنگاه دست به پاکسازی می زدید.
خیالت تخت باشد ما ( نویسندگان شمرنامه) که بر پایه اساسنامه پیشین سایت هموند آن گشته بودیم، به هیچ عنوان حاضر به پذیرفتن اساسنامه کنونی نشده و به گور سیدالجاکشین حسین ابن علی می خندیدیم که در زوزه نوشته ای بگذاریم چرا که احترام نوشته خودمان بالاتر از این میدانیم که سرنوشتش را به دست چهار تا بی سرپا که سخنگويشان به حزب الله مي نازد بسپاریم.

اینها همه به کنار و کون لق بقیه دست اندرکاران زوزه، از خودت می پرسیم، می شود بگویی بر چه اساسی شمر را اخلالگر دانسته و رای به سانسور ما از زوزه دادی؟ ما تا هنگام اخراج سه نوشته برای زوزه فرستاده بودیم که دوتای آن در بخش نظرات بوده و دیگری نوشته ای اجتماعی. می شود بگویی کدامیک از نوشته های ما اخلالگرانه بوده و کجا. حالا پی بردی که چرا گفته ایم "ماشالله حزب الله

وحشت!

کدوقلقی گرامی پیش از هرچیز بگوییم که بیشنه اوقات با دیدگاههای تو در اینجا و آنجا برخورد نموده و خوشمان هم آمده بود اما راستش از خواندن این نوشته شما وحشت زده گشته و ترسیدیم که چیز!!؟ خور شده باشی، ما آنقدر ها هم که شما فکر می کنید ساده دل نبوده و نیستیم که بخواهیم با یک سایت زپرتکی دست به براندازی بزنیم آنهم براندازی حکومتی که به ضرب نماز جمعه، دعای کمیل و ندبه، زیارت عاشورا و انواع اقسام روضه ها روی کار آمده و در سایه همین ها مصونیت سیاسی پیدا کرده. خودت هم بهتر از هرکس دیگری میدانی که در باره سیاسی نبودن سایت یا کمی شکسته نفسی مینامید و یا زبانمان لال خودتان را به آن راه زده و تظاهر به جهل می نماید، ورنه هر کودکی میداند که سایت سیاسی بوده و بویژه با این گندی که به بار آورده اید چه جهتی دارد. از اینها گذشته ما در جایی ندیدیم که گفته شده باشد این سایت نه سیاسی است و نه برانداز، چه در نخستین اساسنامه و چه در دومین اساسنامه از چنین چیزی که شما می گویید خبری نیست؟ علم غیب هم که ندارید که به حساب وحی و باد شکم بگذاریم، بنابراین سخنان شما از اساس چرت و پرت محض بوده و توصیه می کنیم که درب بخش فاضلاب نوشته ات را گذاشته تا گند کار بیش از این در نیایید.

پا نویس
راستی آبی جان ما دوبار هموند زوزه شده ایم نخست در بیست و سوم مارس اما از آنجایی که گذرواژه مان را فراموش کرده بودیم، بار دیگر در بیست و پنج آوریل هموند گشتیم
بهررو اگرچه ما شورای مرکزی زوزه را به تخم چپ شترمان هم حساب نمی کنیم و به مجموع آن می شاشیم ولی از آنجایی که برای بیشنه شما بگونه ای تک تک احترام قائلیم و نمی خواهیم به دردسر بیافتید،از شما خواهشمندیم که آن یکی نام کاربر ما را نیز پاک کنید که به کار ما نمی آید و زبانمان لال شورای مرکزی زوزه خیالاتی نشوند.

No comments: