Sunday, May 09, 2004

نامه ای از آینده


آسید ممد خاتمی میدانیم که تو آخوندی و کودن، شعور تو و همپالکی های کودن تر از خودت به این سخنان نمی رسد، ما از اهالی آینده هستیم و در همین نزدیکی بُعد زمانی شما و در همان بُعد مکانی شما زندگی می کنیم. اکنون که این نامه را برایتان می نویسیم سالهای سال از ریشه کن شدن اسلام و مسلمانی در ایران می گذرد سالها از براندازی نسل آخوندها و روضه خوانهای مسلمان، بسیجیان و پاسداران و خانواده های انگلی شهدا می گذرد. در آنروزها گروه های سازمان یافته مردم، در برگیرنده زنان و مردان، دختران و پسرانی که از پیش دست به شناسایی آخوند ها، پاسداران، بسیجیان و انگلهای خانواده شهدا و جانبازان در هر کوی برزن زده بودند به گونه ای هماهنگ و سراسری به حساب آنان رسیدند، خواهر و اهل بیت ملایان، پاسداران و بسیجیان بگونه گاییده شد که رخداد کربلا در برابر هیچ مي نمايد، هیچیک از قدرتمداران مسلمان و آقازادگانشان جان سالم بدر نبردند، آشیخ بی رودربایستی بگوییم خواهر شخص شما نیز در آن روزها گاییده شد .

موزه بزرگترین مادرجندگان

راستش را بخواهید نامه شما در روزگار ما، در موزه یادگار بزرگترین مادرجندگان تاریخ بایگانی گشته است، در مادر جندگی شما همان بس که کشتارهای زنجیره ای که چهره خونخوار نظام پلید اسلامیتان به نمایش گذاشته بود ماستمالی نموده و کوشش نمودي که آنرا به سربازان خودسر و بی پدر و مادر امام زمان (مج) نسبت داده تا با این خودسر خواندن چهره پلید نظام اسلامی تان را بزک کنی. سرکوب دانشجویان و مردم را بدستور خودت را در آن سالها نشان دیگری از مادر جندگی ات است، اصلا چرا دور برویم همین چرت و پرتهایی که در باره خمینی(مج) در نامه ات نوشته ای، درجه مادر جندگی ات را نشان می دهد، امروز برای ما روشن است خمینی (مج) یکی از خونخوارترین و مردم ستیزترین حاکمان ایران بوده است، اصلا خمینی سرآمد مادرجندگان تاریخ ایران است. آشیخ یعنی نمی دانستی که خمینی دستور چه کشتارهایی را داده بود، یعنی نمی دانستی که در سال 60 چه جنایاتی به فتوای او انجام شده بود، یعنی نمی دانی که آن مادر جنده فتوای گرفتن خون زندانیان سیاسی پیش اعدام داده بود، می خواهی بگویی که از دامنه کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 به فرمان خمینی(مج) ناآگاهی، می خواهی بگویی که حتی یادداشتهای حسینعلی منتظری را در باره آن کشتارها نخوانده ای، تو دیگر خیلی مادر جنده ای.

حکومت اسلامی

اینکه اسلام اسلام کرده و حکومت اسلامی خودتان را به رخ ما آیندگان می کشی هم نشان از بی خردی ات دارد که از ذات کثیف مسلمانی ات برمی خیزد. امروز برما روشن است که اسلام گند و کثافت و فلاکت به کشور ما آورد و به واپس اوفتادن کشور ما انجامید، فرهنگ مشتی مادر جنده که پیغمبر معصومشان با دختر بچه هفت ساله همخوابگی می کند و عالم دینی شان به اصول جماع با دختر بچه شیرخواره ای که به عقد مرد بالغ مسلمان در آمده است می پردازد معلوم است چه لجنی است و نیازی به هیچ تفسیری ندارد.
از این گذشته تاریخ به ما نشان میدهد که حکومت اسلامی که تو بعنوان رئیس جمهور گماشته ولی فقیه آن برای ما نامه نوشته ای، از یورش اسکندر، از چپاول اجداد مسلمان شما و از حمله مغول برای ایران بدتر بوده است، آری اگر اسکندر تخت جمشید را به آتش کشید، حکومت اسلامي شما همه جای ایران زمین را به آتش کشید، از کوچه پس کوچه های تهران تا خوابگاه های دانشجویی در آن و سراسر ایران، از کردستان تا ترکمن صحرا از شهرکهای کوچک گرد تهران تا شرکهای گرد مشهد و تبریز و قزوین را. اگر اجداد مسلمان شما تنها کتابخانه ها ایران زمین به آتش کشیدند، شمایان نه تنها کتابخانه را به آتش کشیدید بلکه نویسندگان و اندیشمندان را تا آنجا که توانستید به بند کشیده و از دم تیغ گذراندید، اگر اجداد مسلمان شما کاخها را به چپاول بردند شمایان نه تنها کاخها و موزه ها را غارت کردید بلکه لقمه نان دهان کودکان ایران زمین را قاپیده اید.
اگر مغولها زنان و دختران به اسیری بردند و همسر خود گردانیدند شمایان زنان و دختران ایران پیش از اعدام در زندانها مورد تجاوز قرار دادید، شمایان دخترکان ایران زمین را به بردگی جنسی در کشور های حوزه خلیج فارس صادر کردید. اگر مغولها آمدند کشتند سوختند و رفتند شما مادر جندگان مسلمان آمدید، کشتید، سوختید و ریدید آنگاه رفتید.

نعش اسلام
بدین سان است که در ایران امروز دیگر نشانی از اسلام شما باقی نمانده است، تنها یادگاران آن دوران یکی مساجد و امامزاده هایی هستند که امروزه به میخانه، آموزشگاههای خنیاگری، دست افشانی و پایکوبی، باشگاه های ورزشی و آموزشگاه ها و درمانگاه ها تبدیل شده اند، و دیگری عاشورای شما در دهم محرم است که به عنوان روز جهانی شمر شناخته شده ، در این روز کارناوال ملواروتیک عاشورا برگزار می شود، دسته های منظم دختران با شلوارهای چرمی که روی لمبرهای آن عریان است به یاد گاییده شدن زینب خواهر امام در صحرای کربلا در خیابانها به راه اوفتاده و با کیرهای رنگاوارنگ از پلاستیکی گرفته سیلیکون به لمبر های خود می کوبند، در نیمروز عاشورا تعزیه شمری برگزار می شود که در آن دخترانی نقش زینب بازی می کنند و پسرانی نقش شمر، همه ساله در این تعزیه ها هزاران زینب به دست هزاران شمر گاییده می شوند و مردم از دیدن این صحنه ها خرسند گشته و از شور جنسی لبریز می گردند. در شام غریبان شمری که اهل بیت حسین بدست لشکریان شمر گاییده شدند، تمامی کشور غرق عشق ورزی و کامجویی مردمان از یکدیگر می گردد.

No comments: