Friday, August 01, 2003


فاطمه فیل کُس


از شیعه جماعت کودن تر و مادر جنده تر در جهان وجود ندارد، با وجود اینکه هزارو سیصد و هفتاد و یکسال از مرگ فاطمه الزهرا دختر محمد رسول الله(ق .ق. همانا کوتاه شده قرمساق است، مودبانه آن دوسرقاف می شود) معروف به فاطمه فیل کُس می گذرد، هنوز این ابلهان چنان به سر و روی خود می کوبند گویی که همین دیروز بوده که فاطمه فیل کُس با لگد مبارک و خرکی حضرت عُمر ابن خطاب (ع) میخ در به لمبه نازنینش رفته و محسن ابن علی را ریده(نمی گوییم سقط کرده، گناهش هم بگردن حزب کمونیست کارگری، چون هواداران حزب کمونیست کارگری با سقط جنین بهر شکلش مخالفند و اگر از این شیوه عُمری سقط جنین باخبر شوند عمرکُشان راه می اندازند) . اینکه گفتیم عُمر (ع) بخاطر این است که اگر عمر آن لگد را نمی پراند، محسن ابن علی پس اوفتاده می شد و امروزه افزون بر سید حسینی سید محسنی هم داشتیم و از همه اینها گذشته خون محسن هم بگردن ما می افتاد. بین خودمان بماند که گریه و زاری بسیاری از شیعیان در اینروزها بخاطر شله زردی است که از محسن به آنها نرسیده است.
کجا بودیم، آری این شیعیان کودن چنان برای بیوه شدن علی ابن ابی طالب گریه زاری می کنند که اگر کسی نداند گمان می کند، که همین اکنون امیرالمومنین گوشه ای تاریک در خانه ای زنمرده، نشسته و دارد از غم فاطمه الزهرا جلق می زند، یکی نیست به این شیعیان مادر جنده بگوید علی شب مرگ فاطمه با تخماش گردو می شکست چرا که همان شب با خیال راحت و بدور از سلیطه گری ها و پاچه ورمالیده بازی های فاطمه فیل کُس به سراغ ام البنی مادر عباس رفت و تا اذان صبح که قنبر برای خرید نان سنگک به نانوایی رفت به جماع اکبر پرداخت.

فاطمه نشان زن ستیزی مسلمانان
حالا چرا به فاطمه الزهرا می گوییم فاطمه فیل کُس، پیش از هر چیز بگوییم که "فاطمه فیل کُس" را از صادق هدایت در "توپ مرواری" به وام گرفته ایم
همانگونه که بارها در شمرنامه نوشته ایم یکی از ویژه گی های حکومت اسلامی و دین پلید اسلام همان زن ستیزی آن است و اگر زمانی زنان به نمادهای زن ستیزانه اسلام گردن ننهند کار اسلام و حکومت زار خواهد شد. بنابراین مسلمانان فاطمه الزهرا تافته جدا بافته می دانند و می گویند او چون دیگر زنان کثیف نبوده.
همانگونه که میدانید مسلمانان، زنان را در دوران خونریزی های ماهیانه شان نجس می شمرند از همین رو زنان مسلمان در ایندوره نباید نماز بخوانند، روزه بگیرند به مسجد بروند و ...، جایگاه واژه پلید نجس در فرهنگ کثیف اسلامی را هم همه میدانند.
شیعیان بر این باورند که فاطمه فیل کس به اذن الله حیض ندیده و از نجاسات زنانگی بدور ماند.
محمد باقر (جک) از زبان الله می گوید:

«اني فطمتك بالعلم و فطمتك من الطمث،اى فاطمه!من به وسيله علم شير را از تو قطع كرده، (1) و از آلودگيهاى زنانگى تو را پاكيزه كردم.»آن گاه امام باقر عليه السلام در ادامه فرمودند:«و الله لقد فطمها الله بالعلم و عن الطمث فى الميثاق،و الله،خداى تبارك و تعالى اين بانو را با علم بسيار از شير گرفت و در ميثاق او را از ناپاكيهاى زنانگى باز داشت.»
.كافى،ج 1،ص 460،كشف الغمه،ج 2،ص 19،بحار الانوار،ج 43،ص 13.

ابوبكر احمد بن على شافعى به سند خود از ابن عباس روايت كرده است كه رسول خدا فرمود:«ابنتي فاطمة حوراء آدمية لم تحض و لم تطمث و انما سماها فاطمة لان الله فطمها و محبيها عن النار،دخترم فاطمه حوراى انسيه است،حيض نشد و ناپاك نگرديد و او فاطمه نامگذارى شد،زيرا خداوند او و دوستدارانش را از آتش جهنم منع كرده است.»
احقاق الحق،ج 10،ص 16،به نقل از تاريخ بغداد،ج 13،ص 331

کُس پر برکت.
شیعیان بر این باورند که کس فاطمه الزهرا پر برکت بوده است و تکثیر میکربی می کرده.
خداوند انواع بركات را به اين بانوى بزرگ عطا فرموده و نسل رسول گرامش را در ايشان قرار داد و با اين كه بعد از شهادتش،دو پسر و دو دختر بيشتر از او نماند و در واقعه كربلا تمام فرزندان امام حسن عليه السلام و به نقلى تا هفت تن شهيد شدند و از زينب كبرى نيز دو فرزند شهيد شدند و از امام حسين عليه السلام تنها امام سجاد عليه السلام باقى ماند،و ام كلثوم بدون فرزند از دنيا رفت،و پس از واقعه كربلا نيز حوادث بسيارى نسبت‏به كشتار فرزندان پاك رسول خدا و فاطمه زهرا عليها السلام و على مرتضى عليه السلام واقع شد،با اين همه خداوند در نسل فاطمه عليها السلام بركت قرار داد و به مصداق آيه: (انا اعطيناك الكوثر) منشا و منبع فرزندان بسيار شد كه امروزه براحتى مى‏توان صدق اين مطلب را دريافت كه فرزندان فاطمه عليها السلام كه همان فرزندان رسول خدا هستند،در تمام نقاط جهان پراكنده‏اند،مطابق آمارى كه در دست است در ايران حدود سه ميليون سيد و در عراق يك ميليون و در مصر پنج ميليون و در مغرب نزديك به پنج ميليون و...از اولاد و نسل فاطمه عليها السلام به چشم مى‏خورند.جمعيت‏سادات به سى و پنج ميليون نفر مى‏رسد.
فاطمة الزهرا من المهد الى اللحد (مترجم) ص 78

کیر علی و کیسه زباله
دلیل سوم برای فیل کُس بودن فاطمه الزهرا همانا همسری اش با علی ابن ابی طالب می باشد، اینکه ما از حسین ابن علی بارها بنام آشغال یاد کرده ایم برای آن بوده که امام اول شیعیان جهان یکی از خرکیران صدر اسلام بود بگونه ای بجای کاندوم از کیسه های بیست و پنج کیلویی زباله استفاده می کرد و تخم پلید حسین هنگامی که یکی از این کیسه در کُس فاطمه الزهرا ترکید کاشته شد. خب کلاهتان را قاضی کنید به چنین جانوری که فرآورده پاره شدن کیه زباله باشد نباید آشغال گفت. ناگفته پیداست که کیر خرکی علی ابن ابی طالب با کیسه زباله بیست و پنج کیلویی که بجای کاندوم بکار می برده نشان دیگری از فیل کس بودن فاطمه الزهراست.

رابطه مخصوص با محمد رسول الله
محمد ابن عبدالله که علاقه وافرش به همخوابگی با کودکان خردسال زبانزد همه است با دختر خودش هم بعله، ببینید که عایشه چه دیده است که ناراحت شده..
(كان كثيرا ما يقبلها فى فمها)
خلاصه آنقدر اظهار محبت به دخترش فاطمه مى‏كرد كه گويا «عايشه» نارحت شد، و گفت: اى رسول خدا(ص) چرا وقتى فاطمه مى‏آيد اينقدر او را مى‏بوسى، و زبان خود را در دهان او مى‏گذارى، گوئى مى‏خواهى عسل به او بخورانى؟!
فرمود: بله، عايشه. هنگامى كه مرا به معراج بردند... سپس داستان ميوه بهشتى را نقل فرمود.

بیهوده نیست که دکتر علی شریعتی می گوید که: فاطمه، فاطمه است، ما هم می گوییم فاطمه فیل کُس است.
بزودی گزارش چگونگی مرگ فاطمه فیل کُس را در شمرنامه خواهیم آورد.

>

No comments: