Saturday, August 09, 2003

ایران را سراسر کربلا می کنیم

مسلمان هم گفتند، همان مسلمانهاي قدیمی، همان آشغال هايي که برای نخواندن کتاب آیات شیطانی خشتک خود را پشت رو کرده و بجای کفن می پوشیدند و در پی اعلام عزای عمومی خمینی (مج) خودشان را به لجن عقیدتی شان می آلودند و با زدن به سروکله خودشان باعث خندیدن اهالی کره خاک به ریش پلید مسلمانان می شدند.
شیعه همان شیعه های قدیمی، که یکی از سوگند های جلالشان " قسم به ناموس فاطمه الزهرا" بود که همان فرج کثيف دخت پیغمبر جاکش مسلمانان دیوث محمد ابن عبدالله، فاطمه فیل کُس بود.
غیرت هم آنان داشتند و بس، بارها بازار را برای اینکه کسی به پشم ناموس فاطمه الزهرا بد گفته بود بسته و عزاداری میکردند.
شیعه های این دوران بی خیال این حرفها شده اند و پشم کُس فاطمه الزهرا نزدشان پشیزی نمی ارزد، نزد این جاکشان، احترام ریش مصباح یزدی، خامنه ای و خاتمی بالاتر از احترام به پشم کُس فاطمه الزهرا ، محاسن محمد رسول الله و سر کچل و بی موی علی ابن ابی طالب است.
شاشیدیم به اصول پنجگانه دین اسلام با پیروان دیروزی و امروزی اش، که از خبر گزاری حکومت اسلامی، دایره حراست پالایشگاه بوشهر، سپاه پاسداران مرکز و مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر گرگان آن برایمان پیام های دشنام آلود و تهدید آمیز می فرستند.
چندی پیش نوشته برو آدم کیری را برای یکی از این زین المعقدینی ها (زاده شدگان از کون زین العابدین بیمار) نوشتیم، اما از قرار معلوم به گوش این ولدلجن ها نرفته و نمی رود.

ای مادر جنده ها
مگر کورید و نمی بینید که تمامی دشنامهای که اینجا می دهید یکراست به حساب پنج تن آل عبا ریخته خواهد شد؟ نیک میدانیم که دینی که شما پاسدارش هستید دین جاکشهاست، مگر آن پیغمبر دهن جنده شما محمد رسول الله جاکش نبود؟ مگر دختر هفت ساله خود رقیه را به عقد عثمان در نیاورد، مگر رقیه هفت ساله در همان شب زفاف با عثمان نمُرد؟ مگر پس از مرگ رقیه دختر پنج ساله خود ام کلثوم را به بجای (گارانتی) رقیه به عقد عثمان در نیاورد؟ مگر ام کلثوم هم همان شب زفاف نمرد؟ ای کیر توی دهان پیامبرتان !
مادر جنده های مسلمان.
گمان مبرید که از هارت و پورتهای شما سربازان بی پدر و مادر امام زمان(مج - مادر جنده) می ترسیم، شما را به پشممان حساب نکرده و نمی کنیم، بروید بجای این کُرکُری خواندن ها فکری به حال خود و اهل عیال جنده تان کنید که همانگونه که گفته ایم

کیری که حسین خورد در دشت کربلا
بر گوش و حلق و دهان شما نيز بگذرد

گاییدن زینب و بیت حسین در کربلا
بر انبوه اهل وعیال شما نیز بگذرد


هشدار که بزودی خاک ایران زمین شخم شمری خواهیم زد، هزرگیاهانی مسلمان چون شما را وجین خواهیم کرد و ریشه های پلید دینتان را خواهیم سوزاند، بر مزار شهیدانتان خواهیم رید، بر آستین شما و سردمدارانتان چوب خواهیم کرد، بلایی بسرتان خواهیم آورد که کربلای حسینی در برابرش چون سیزده بدر باشد.
آخوندها تا کنون به شما پیش پرده کربلا را گفته اند و شما شله زرد خورها از بخش اصلی داستان بی خبرید.
ما در کربلا نه تنها گردن حسین ابن علی را زدیم، بلکه خواهرش زینب را هم گاییدیم، همانروز اهل بیت حسین را بگونه گروهی سپوختیم و از کربلا تا دمشق زین العابدین را با چوبی در کونش بدنبال شترهایمان دواندیم، در شام غریبان که شما کودنها به سروکله خود می کوبید، زینب را سپوختیم و با اهل بیت حسین گنگ بنگ(جماع الجماعه) کردیم و بر سر بريده حسین و دیگر شهیدان کربلا شاشیدیم و بر دستهای از تن جدای عباس ریدیم.
ای مزدوران حکومت اسلامی
سران ریز و درشت حکومتی، از ترس و برای روز مبادا، سوگُلی های حرمسراهای خود را به اروپا، آمریکا و کانادا فرستاده اند، تا در صورت کربلایی شدن اوضاع به آنان بپیوندند، عوض دشنام نویسی برای ما فکری به حال زار خودتان بکنید.

ای مزدورانی که از خبرگزاری حکومت اسلامی برایمان تهدید نامه می فرستید، اگر غیرت مسلمانی دارید خودتان را به لجن عقیدتی تان بگیرید ورنه ماتحت پلید خود را در آب سرد بنهید که در روزمحشر پیش روسپی دوعالم فاطمه الزهرا کون سفید باشید.

ای م.ر ضابط سوم مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر گرگان!
شاشیدیم به عرش خدایی که بنده بی مقداری چون تو را دارد، مردک پفیوز بجای امر به معروف و نهی از منکر بهتر کمی خود و اهل بیت خودت را انگول کنی که بدرد آخرتت خواهد خورد. شله زرد خور بدبخت هوا بدجوری خراب است، بیچاره برای ماهی نودهشت هزار تومان داری همه چیزت را برباد فنا می دهی.
ای مزدوران!
شمرها در راهند، ادای حسین ابن علی را در نیاورید که در پیشگاه ما شما زین العابدینی بیش نخواهید بود، در آستین تان چوب خواهیم کرد،ناگفته نماند اهل بیت شمارا زینب به شمار خواهیم آورد.

No comments: