Tuesday, August 12, 2003

خلیفه سوم و جایزه صلح نوبل


هاشم آقاجری که از قضای روزگار چون خلیفه سوم عثمان جانباز هفتاد هشتاد درصدی است و درد اسلام و حکومت اسلامی را دارد، نامزد جايزه صلح نوبل2003 شد.
نامزدی هاشم آقاجری از آنروست که دست اندار کاران بنیاد نوبل از شباهت های ظاهری "آقاجری" با عثمان خلیفه سوم مسلمانان جاکش بوجد آمده و گمان برده اند که رئیس جمهوری بعدی حکومت اسلامی اوست، و پادویی رهبر حکومت را بعهده خواهد گرفت.
اما خبر ندارند که این هاشم آقاجری از بنی هاشم نیست و ربطي هم به هاشمي رفسنجاني ندارد، درست است که ایشان سید است و نسبتی با پیغمبر جاکش اسلام دارد اما هاشم کجا و عثمان کجا، عثمان داماد دوستاره پیغمبر جاکش اسلام بود، هاشم خان حداکثر در ایام سوگواری فاطمیه بیاد روسپی دوعالم فاطمه الزهرا جلق های زده است و به گرد پای لنگ عثمان که از صحابه محمد بود و دو دختر پیامبر را تا سرحد مرگ گایید نمیرسد. هر لنگی که عثمان نیست.
این بی خردان یا نمی دانند و یا نمی خواهند بدانند که آقاجری ها از عاشقان و عمله های حکومتی هستند که بیست و پنج سال آزگار است که مردم ایران را سرکوب کرده و می کند.
نامزدی "هاشم آقاجری" برای این جایزه بدون تردید دهن کجی به ملت ایران است که به حکومت اسلامی از جناح موتلفه ایش گرفته تا جناح سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ملی مذهبی ها در نهم اسفند نه گفته و در شورشهای مردمی خرداد ماه خواهان سرنگونی نظامشان گردیدند.

No comments: