Sunday, September 14, 2003

اقتصاد اسلامی پاسخی به گيله مردتوفير لوکزامبورک با ايران در اين است که آنان مردماني از خدا بي خبر هستند که تاکنون دست محبتي به سروگوش سید اولاد پيامبر نکشيده اند و بجای اینکار و ناز کشیدن متوالیان اسلام ناب محمدی(مج) از حیوانات نجسی چون سگ و گربه در خانه خود پذیرایی می کنند. از انجام فرائض ديني چون پرداخت سهم امام ،خمس و زکات و برقراري روضه دامادي قاسم و غريبي زينب شانه خالي نموده و اصلا رنگ شله زرد این نعمت الهی را ندیده اند و نمی دانند که خوردن قیمه پلو در ظهر عاشورا چه مزه ای دارد. از داشتن حوزه هاي پربرکت علميه خودشان را محروم نموده و بنابراين از علوم عاليه اسلامي بویژه آخرین متُد های کونشويي و انواع طهارت خشک و تر بويي نبرده اند، در منازلشان لولهنگ این معجز محمدی را ندارند و اگر گذرشان به بیابان بیافتد نمی دانند که کجا باید قضای حاجت کرده پشت به قبله يا روبه قبله، پاي چپ يا راست و چگونه استنجا نمایند سنگ يا کلوخ، گوشه عبا و يا پاشنه نعلين، کوتاه اينکه به جهل طهارتی دوچارند.
از همه اينها گذشته از نعمتهاي خدادادي چون ولايت فقيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان بي بهره اند ناگفته پیداست امتی که چنین مجموعه ارزشمندی را ندارد پولی بابت آن خرج نمی کند.
در گستره اقتصاد اخروی اهالی لوکزامبورک از روز ازل ورشکست بوده و چون در این دنیا حق وحسابی به نواده گان فاطمه الزهرا(فیل کُس) پرداخت ننموده اند دعای کمیل و ندبه نرفته اند و برای شهیدان کربلا اشکی نریخته اند، از شفاعت فاطمه فيل کُس این اسطوره حیض ندیدگی آنهم بر سر پل صراط و روز محشر محرومند.
در گستره اقتصاد نقدی، در آمد سرانه آنان در برابر در آمد سرانه آقا زاده گان در ایران هیچ است. اما توفیر بزرگ در اینجا نهفته است که اساس اقتصاد آنان مادیات است برای رفاه و پول پشتوانه آن، در حالیکه در دین مبین اسلام، اقتصاد مال خر است و پشتوانه آن صلوات است .


**************************************************************
ماتحت زین العابدین و دندان شکسته محمد رسول الله(مج)

پاسخی به والد بمانعلی
دوست عزیز اینکه زین المعقدین درست یا زین المقعدین، ما خودمان هم بدرستی سر در نمی آوریم، خودت که دیدی ما از حدیث معتبر گفتاورد داشتیم، آمنه مادر محمد ابن عبدالله را گاییدیم با این غلطهای که کرده است و این کارهایی که برایمان درست می کند، این مادر جنده حتی در بسیاری از آیات قرآنی غلطهای املایی انشایی دارد، به عرش کبریایی آن الله هم شاشیدیم، که از میان آنهمه آدم درست حسابی رفت و این شترچران بیسواد را به پیامبری برگزید. از بیسوادی رسول الله(مج) بگذریم چند گمانه زنی دیگر هم می توان کرد.
گاس که پیامبر(مج) بدینگونه گفته است زین المعقدین، بخاطر پیچیدگی آناتومیک ماتحت نبیره دلبندش زین العابدین بوده، که شباهت زیادی به فرق شکافته علی ابن ابی طالب* و واژن حیض ندیده فاطمه الزهرا داشته است.
گمانه زنی دیگر شاید که دندانهای نیش رسول الله شکسته بود و تلفظ زین المعقدین شاید به همین دلیل باشد بیانگار که چگونه محمد عرب زور می زند و گردی حرف عین و قساوت حرف قاف را از زرفنای حلق خود بیرون می آورد و صدایی را می سازد، این صدا ناگهان به دوتا دندان نیش که بگونه کیری شکسته اند می رسند، چه ریدمانی بر کلام رسول الله می زند؟ بهررو این بازهم دلیلی است بر مادر جندگی رسول الله، این مادر جنده بااینکه خانواده خدیجه کبری از یهودیان دندانساز عربستان بودند، تا آخر عمرش آن دندانهای ایکبیری اش را به همان وضع تخمی حفظ کرد و رید به کلام خودش.
اگر پاسخ های ما قانع کننده نبود می توانی به رهبر فرزانه خودمان و یا به رئیس مجمع تشخیص مصلحت رجوع نمایی.

*شباهت کون زین العابدین به فرق شکافته علی ابن ابی طالب از آنروست که علی کچل بوده و کون زین العابدین مویی نداشت.

No comments: