Sunday, February 22, 2004

تکرار جاکشانه عاشورا


هزار سیصد بیست و دوسال پیش در چنین روزهایی سالار جاکشان شیعه، نوه محمد ابن عبدالله(مج) پیغمبر قرمساق مسلمانان، سيدالجاکشین حسین ابن علی پس از دریافت پیام مسلم ابن عقیل که از بیعت مردم کوفه با وی خبر می داد، جاکشانه و با خریت بی پایان دست اهل و عیال را گرفته، راهی آن دیار گردید و در این راه نه تنها سر خود بلکه کُس خواهر و اهل بیت خود و یارانش را بر باد داد. آری در کربلا راه را بر حسین بستیم، گردن کثیفش را بردیم، به محاسنش شاشیدیم، خواهرش زینب کبری را همانجا گاییدیم و در شام غریبان اهل و بیت حسین و یارانش را از "دم کیر" شمریان گذراندیم، بیهوده نیست چنان بلایی را بر سر آنان آوردیم و که با گذشت هزار سیصد بیست و دوسال از آن رخداد هنوز شیعیان از شنیدن نام کربلا بخود می رینند و نامش را شله زرد می نهد، برای پوشاندن ننگ حسینی خود را به لجن می گیرند و از شرم با زنجیر و قمه خود زنی نموده و شله زرد می خورند.
آنچه که دیروز و امروز در ایران و تهران رخداد، تکرار کودنانه ای خریت جاکشانه حسینی است، شورای نگهبان "نه" ملت به حکومت اسلامی را به بیعت مردم با ولایت فقیه تفسیر می کند و سران حکومت اسلامی دروغ خودساخته خود را باور نموده اند، اما کربلایی دیگر چشمبراه این زهرازادگان است، آنچه را بر سر سالار جاکشين حسین ابن علی آمد بر سر یکایک اینان از خرد تا کلان خواهد آمد گردنشان بریده، به محاسنشان شاشیده و اهل و بیتشان سپوخته خواهد گردید،فرزندانشان طفلان مسلم، خواهرانشان زينب و همسرانشان ام ليلا و ام کلثوم خواهند شد، باشد تا شله زردی هم از این راه به کاسه درکف مانده شیعیان لبنانی و عراقی ریخته شود.

ایران را سراسر کربلا می کنیم !

No comments: