Tuesday, July 08, 2003اگر حسین ابن علی را نمی کُشتیم؟بارها در اینسو و آنسو شنیده ایم که اگر ما حسین ابن علی را نمی کشتیم و خواهرش را نمی گاییدیم، وضع مردم ایران بدینگونه ای که امروز هست نمی شد. راستش از این شیوه اندیشه هیچگاه خوشمان نیامده و نمی آید، چرا که بجای اینکه بدنبال راهگشایی برای برون رفت از تنگناهای کنونی باشد با پرداختن نابهنگام به رخدادهای تاریخی، کوشش در انداختن گناه حکومت اسلامی به گردن ما می باشد. باری برای اینکه پاسخی به اینگونه اندیشه ها بدهیم باید بگوییم که: عجب آدمهای نمک نشناسی هستید شما، اینهمه امام، معصوم و امامزاده دارید، خیر کدامینشان به شما رسیده برای کدامشان اینقدر که برای حسین و یارانش شله زرد و نذری خورده اید، نذری گرفته اید؟ نا گفته پیداست اگر ما حسین را نمی کشتیم او و یارانش نیز مانند بقیه امامان و امزادگان به یکی از مرض های "سفلیس، سوزاک، قانقاریا، کوری، کچلی، کوفت، نقرس و ترکمون دچار شده و می مُردند وديگر از شله زرد و قیمه نذری خبری نبود، وانگهی اگر ما علی اکبر، قاسم و ابولفضل را نمی کشتیم، اصلا کسی آنها را به آدم حساب نمی کرد تا چه رسد به اینکه برایشان نذری هم بدهند. مگر ایران پر از امامزاده نیست، خیر کدامشان به شما رسیده است؟!
از این گذشته یکی نیست به ایندسته از آدمها بگوید چرا شما کاسه داغتر آش شده اید، مگر همین اولاد پیامبر نبودند که به ایران حمله ور شدند، مگر اینها از کشته ها پشته ها نساختند، مگر اینها کتابخانه را در ایران زمین به آتش نکشیدند، مگر اینها به زنان اسیر ایرانی با فتوی محمد جاکش و آیات پلید قرآنی تجاوز نکردند، مگر اینان کودکان و جوانان ایرانی را به بردگی نبردند، ناسلامتی شما ایرانی هستید، بجایی سپاسگذاری از ما که شر حسین و اولادش را که دشمن کشورتان بودند را از سرتان کم کردیم، به ما ناسزا گفته و برای جاکشان حسینی عزاداری هم می کنید!
اگر ما حسین را نمی کشتیم همین بلایی که در درازنایی بیست و پنج سال گذشته بسر مردم ایران آمده است بر سر مردم آن دوره می آمد و شاید هم دوره نوینی از تاریخ زمین شناسی در گستره های فاجعه های بیو اکولوژیک پدیدار می گشت. چرا دور برویم نگاه کنید که حکومت اسلامی که سردمدارانش این "مفلسین فی الارض" دیروز که امروز قارون در برابرشان هیچ است و منتسب به خاندان طهارت و از ته مانده های آن می باشند و خود را فرزندان فاطمه الزهرا می خوانند در بیست پنج سال گذشته چه گندی به ایران زمین زده اند و چه بلاهایی که بسر مردم آن دیار نیاورده اند ، کشتارهای گسترده و پیوسته مردم، سرکوب و زندانی کردن اندیشه ورزان و روشن اندیشیان و در برابر آن پرورش مشتی چماقدار بنام "ان ثار" حزب الله، کشتارهای زنجیره ای و در برابر آن پروردن سعید امامی ها، سرکوب زنان و در برابر آن گسترش تن فروشی و ساختن خانه های عفاف، چپاول دارو ندار کشور و حتی لقمه دهان کودکان و در برابر آن پرورش آقا زادگان، غارت منابع طبیعی و ویران سازی محیط زیست و در برابر آن برج سازی آقایان و آقا زادگان در کشورهای دور و نزدیک. خب اینها دستاورد بیست وپنج سال حکومت اسلامی است وای به حال آنکه اگر جانوران حسینی هزار سیصد و بیست و یکسال حکومت میکردند.
استخوان لای زخم نمی گذاریم، اگر گردن حسین را نزده بودیم، آنچنان دست به کشتار مردم میزد که کشتارهای حکومت اسلامی در درازنای بیست و پنج سال گذشته در برابرش هیچ بود و به هیتلر و موسیلینی می گفت شب بخیر ، زندانی بنام ام القرای اسلامی می ساخت که تمامی اهالی آسیای جنوب غربی را در بر بگیرد، در هر گوشه ای از ام القرای اسلامی خانه های عفاف راه می انداخت، تمامی دارایی ام القرای اسلامی به آقا زاده ها واگذار می کرد و فرزندان پلید فاطمه الزهرا تمامی گستره های اقتصادی را بدست خود می گرفتند از تجارت داخلی تا تجارت خارجی و لقمه دهان کودکان را نیز می ربودند.
اگر ما حسین ابن علی نمی کشتیم بدلیل زاد ولد میکروبی خاندان عصمت و طهارت امروز جهان "سیدستانی" بیش نبود، از در دیوار سید می ریخت و جا برای هیچ آدمیزاد که سهل است برای هیچ جاندار دیگری نبود.
اگر ما حسین را نمی کشتیم نسل بسیاری از جانداران دچار دگرگونی ژنتیک می شد چرا که فرزندان پلید فاطمه الزهرا چون جد شهوترانشان محمد رسول الله علاقه زیادی به مقاربت با دیگر جانداران داشتند و چه بسا که امروز شغال، کفتار و لاشخور، سید اولاد پیغمبر به حساب می آمد، به ترکیب لاشخور و سید اولاد رسول الله بیاندیشید تا بدانید چه می گوییم، اگر هم به گفته ما شک دارید میتوانید به توضیح المسائل هرکدام از آیت الله ها که دلتان خواست نگاه کنید تا ببینید که چگونه اصول جماع با انواع حیوانات را بروشنی توضیح داده اند.
اگر ما حسین ابن علی را نمی کشتیم، بیگمان فاجعه زیست محیطی گریبان جهان را می گرفت چرا که فرزندان این نکبت مانند مور و ملخ آنچه را که در کره خاک بود می خوردند، جنگلها را از بین می بردند، با آب طهارت و غسل خود که بیگمان از تمامی سمهای شناخته شده خطرناکتر است، منابع آبی کره خاک را آلوده کرده بودند و از اینها گذشته جهان در زیر نجاسات و مدفوع سیدان مدفون می گشت.

بهررو ما اینها را گفتیم تا حساب کار دستتان بیاید، گرچه تردیدی نداریم کسانی که عمر بیست و پنج ساله و رو به پایان حکومت اسلامی را دیده باشند باید اینها را بدانند، دربایسته میدانیم که یاد آوری کنیم که امروز داستان بر سر بود و نبود کشور و ملتی بنام ایران و ایرانی است نباید دست روی دست گذاشت فردا دیر است.


کار اینها تمامه

No comments: