Wednesday, July 23, 2003

تن شکنجه شده زیبا (زهرا) کاظمی را به خاک سپردندآدمکشان معتقد حکومت اسلامی که آمار بیست پنج ساله آدم کُشی هایشان در ایران و جهان بر علیه شهروندان ایرانی سر به فلک می زند،برای پنهان کردن واپسین جنایت خود و حفظ دامن کثیف اسلام و حکومت اسلامی از این ننگ ، امروز سه شنبه 23 جولای 2003 تن شکنجه شده زیبا کاظمی را در شهر شیراز به خاک سپردند.
این آدمکشان مسلمان گمان برده اند که مردم آگاه ایران جنایاتشان را فراموش خواهند کرد، کسانی که در سال شصت تن های شکنجه گشته تیرباران شده گان را روزها پس از به خاک سپردن برای گرفتن آب چشم خانواده و وابستگان تیرباران شدگان، نیمه شبان در سایه حکومت جاکشان سپاهی و بسیجی، از گورها بیرون می کشیدند و به درب خانه خانواده هایشان می انداختند امروز کارشان به جایی رسیده که برای پنهان کردن دستان خون آلود خود زیبا کاظمی را به خاک می سپارند.
کسانی که در دهه شصت جسد بهترین فرزندان این ملت را که در قصابخانه های حکومت اسلامی کشته شده و را در لعنت آبادها خاک می کردند، امروز بگونه ای رسمی در مراسم به خاکسپاری زیبا کاظمی شرکت کرده و برایش نماز میت هم می خوانند.
کسانی که در تابستان شصت وهفت پس از کشتار همگانی زندانیان سیاسی آنان را در گوره های گروهی و بی نشان به خاک میسپردند، امروز با سروصدای فروان تن شکنجه شده زیبا کاظمی را در شهر زادگاهش شیراز به خاک میسپارند.
کسانی که در راه گسترش عدل اسلامیشان در دهه شصت پول گلوله اعدامیان را از خانواده های آنان می گرفتند، امروز زهرا کاظمی را صلواتی می کشند و صلواتی به خاک میسپارند.
کسانی که بیست و پنج سال آزگار حقوق شهروندان ایرانی پامال کرده اند، امروز به دفاع از حقوق شهروندی جسد شکنجه شده زیبا کاظمی برخاسته اند، با این بهانه که او ایرانی است و حق دارد در ایران به خاک سپرده شود.
کسانی که وکیل خانواده هاي قربانيان کشتارهای زنجیره ای ناصر زرافشان را به زندان انداخته اند، امروز وکیل افتخاری عزت کاظمی مادر زیبا کاظمی گشته و برای اینکه دل اين مادر پير برای جسد شکنجه شده دخترش تنگ نشود بزور تهدید کردن نوه اش، دخترش را در ایران به خاک میسپرند.
کسانی که بیست و پنج سال آزگار دل هزاران مادر ایرانی را داغدار کرده و شکسته اند، امروز با دسته های مسلح اوباشان سپاهی و بسیجی برای به دلجویی از عزت کاظمی برخاسته اند تا تن شکنجه شده دخترش را در ایران به خاک بسپارند.
کسانی که حتی حق سوگواری برای خانواده اعدامیان شکنجه شده را به رسمیت نمی شناختند و همه ساله به مراسم یادبود قربانیان کشتارهای زنجیره ای حکومت اسلامی با انبوه پاسداران و بسیجیان جاکش خود حمله می برند، جمعه آینده مجلس یادبود زیبا کاظمی را در مسجدالرضا شهر شیراز برگزار خواهند کرد.
آری تن شکنجه شده زیبا کاظمی را به خاک سپردند و با اینکارشان لکه ننگین دیگری بر دامن پلید اسلام و حکومت اسلامیشان افزودند. این جاکشان مسلمان بیهوده گمان برده اند که با این کارها میتوانند عمر کثیف و ننگین خود و حکومت اسلامی شان را بیمه کنند. جنبش آگاهانه شهروندان ایرانی برای آزادی آغاز شده و دور نمی بینیم روزی را که شمرهای جوان، فرزندان راستین ملت ایران، در سایه این جنبش، در سراسر ایران بپا خاسته و طومار ننگین اسلام و حکومت اسلامی در هم پیچیده و به آبریزگاه تاریخ بسپارند.کار اینها تمامه


No comments: