Wednesday, February 19, 2003

سلمان رشتی و روز والنتاین


برای آنانی که ننگين واژه گان الله اکبر را در روزنبشتهای ربل نوشتند

مادر هر چه خاخام، کشیش و آخوند را گاییدن، هر بدبختی که گریبانگیر بشر امروزیست از گور این سه گروه خواهر کسده می خیزد، این کشیش والنتاین مادر جنده را ببینید تا دستتان بیاید چه میگویم. بعد از آنهمه جانماز آب کشیدنها و زُنار* به رخ این و آن کشیدنها معلوم شد که خاخام بوده و سر خود را مفت مفتکی برباد داد و دست مایه دلدادگان بی دل شد که روز 14 فوریه به معشوق خيالي نخ بدهند. ننگ بر آنانی که روز مرگ این کشیش دیوس را روز عشق و عاشقی مینامند، شاشیدم بر این ابراز عشقهای مالیخولیایی، ای خاک بر سر این مردهای کودن مسلمان زاده اي که روز والنتاین برای اهل و عیال هدیه می خرند. قربان عقل آخر مسلمان، بدبختها سالی 52 شب جمعه دارید که هرشبش صدتا والنتاین می ارزد حالا این چه کُسی است که روز 14 فوریه می لیسید که مایه دردسر برای ما هم شده است. همانگونه که آگاهید ما سرپرستی بیت سابق سیدالشهدا را به عهده داریم و از آنجایی که سرمان شلوغ است سرپرستی موقت این بیت را در شهر دمشق به عمروعاص وانهاده ایم که هم فالی برایش باشد و هم تماشایی و از سویی دیگر زنان سابق سیدالشهدا از برکات ذکر مبارک ایشان بهرمند گردند. باری روز 10 فوریه یک بریدالکهربایه از ایشان دریافت نمودیم که یا شمر بدادمان برس که زینب و آن 46 زن ویار فالنتاین کرده اند و زینب تهدید کرده بود اگر برایمان هدیه فالنتاین نخرید می رویم دروازه دمشق و فی سبیل الله کس می دهیم. ما هم یک طیاره دربست اجاره کردیم یکسر تا دمشق رفتیم و تا پایمان به آنجا رسید کتک مفصلی به زنیب(همشيره ابي عبدالله حسين ابن علي) زدیم تا دیگر زنها حساب کار دستشان بیایید، از آن گذشته به پیوست کتک جد و بن جدش را هم شمردیم، گفتیم ریدم به پهلوی شکسته مادرت که فاطمه فیل کس دخت محمد رسول الله جاکش باشد، گفتیم که شاشیدم به فرق شکافته علی پدر دیوست، گفتیم شاشیدم به لب ودهان و بویژه دندان شکسته پدر بزرگت محمد رسول الله. پس از کتک کاری هم مانند همیشه لنگ نور چشم رسول الله را هوا کرده و زنگار از دلش بزدودیم و سپس با دستمال کاغذی های کلام الله(از محصولات فروشگاههاي زنجيره اي کربلا) کیرمان را پاک کردیم و به اتفاق عمروعاص به سراغ 46 زن بیت سابق سیدالشهدا رفتیم عمرو عاص از آن سوی حرامسرا و ما از این سو، نمیدانیم چرا این اهل بیت سیدالشهدا هرآنگاه به ارگاسم می رسند به تکبیر گویی می پردازند. فردای آن شب حال جُم خوردن نداشتیم ولی با هر فلاکتی بود برخاسته به بازار دمشق رفتیم که با یکی از این مسلمانهای کس خل تیب نان را به نرخ روز خور روبرو شدیم، از همان تیپهای که شما هم بیگمان دیده اید، که دوست دارند برای هر پدیده غربی یک ریشه اسلامی بتراشند، تیپ شریعتی و این ملی مذهبی ها خودتان را می گوییم.مردک برای زنش هدیه والنتاین خریده بود و ادعا میکرد که والنتاین یک سنت اسلامی است که از زمان خدیجه کبری به جا مانده، چرا که خدیجه در چنین روزی رسما از محمد خواستگاری کرده بود و رسول خدا هم تا خدیجه زنده بود این روز را جشن می گرفته و برای خدیجه قاقالی می خریده و آیه شریفه یوم والی التنین از قرآن مجید در وصف این روزآمده است، وی همچنین ادعا میکرد که روح الله خمینی(م.ج**) هم 14 فوریه 1988 میخواسته در باره والنتاین سخرانی را کند که به دلیل کبر سن و حماقت ناشی از کهولت یادش رفته و ناخودآگاه فتوای قتل سلمان رشدی را داده و این را همه میدانند ، حتی نیروهای اپوزیسیون حکومت اسلامی که ترجیح میدهند در باره روز والنتاین بنویسند تا فتوای قتل سلمان رشدی .

زُنار*= صلیب
م.ج**= کوتاه شده مادر جنده

No comments: