Wednesday, May 31, 2017

دستآوردهای هفته دوم دولت روحانی

آغاز بازرسی حجاب کارمندان ادارات از ماه آینده

روحانی از تلاش برای رفع «دغدغه‌های» خامنه‌ای درباره سند ۲۰۳۰ خبر داد

No comments: