Wednesday, July 21, 2004

وقتی عایشه خوشگل باشه، محمد رسول الله و لاندو بوتزانکا

وقتی عایشه خوشگل باشه، محمد رسول الله و لاندو بوتزانکا

اصلا کرم از خود درخت است، ما هر چه کوشش می کنیم احساسات تخمی مسلمانان را نادیده بگیریم، جریحه دار نکنیم و به مقدسات آنان نشاشیم، خودشان نمی گذارند و هر رخدادی را می خواهند به دین کیری شان ربط داده و قمپز در کنند، از رخداد های ستاره شناسی گرفته چون پیوند دادن بیگ بنگ کهکشانی به گنگ بنگ آسمانی رسول الله شان تا رخداد های سینمایی چون مرگ مارلون براندو  چسباندن آن به محمد رسول الله. خیالتان راحت باشد قضیه شفاعت روز محشر پیغمبر اسلام در باره مارلون براندو نیست داستان این نوشته داریوش سجادی در باره مرگ مارلون براندو است که آسمان را به ریسمان دوخته که بعله آنتونی کوئین نزد مسلمانان مانند مارلون براندو است نزد دیگر مردم جهان، چرا که همانگونه که مارلون براندو  با بازی کردن نقش اسطوره ای زاپاتا بیاد ماندنی شده آنتونی کویین هم با بازي کردن نقش حمزه عموی محمد (مج) نزد مسلمانان مادر جنده عوضی آنقدر بیاد ماندنی شده که همه مسلمانان بر این پندارند که آنتونی کوئین عموی پیغمبر اسلام بوده است. البته نمونه دیگری از عوضی بودن مسلمانان را می آورد که بدون هیچ دستکاری می آوریم


پاسدار عوضی
 
"شادروان « هادی اسلامی» هنرمند سرشناس ايران که متاسفانه خيلی زود چشم از جهان فرو بست در حاشيه تهيه فيلم « سيد حسن مدرس» اظهار می داشت زمانی که در يکی از پلانهای فيلم مزبور در نقش « مدرس» سخنرانی شورمندانه ای در صحن مجلس شورای ملی را بازی کردم، پس از پايان فيلمبرداری يکی از پاسداران محافظ مجموعه مجلس شورای ملی ميدان بهارستان به استقبالم آمد و خاضعانه دستانم را بوسيد. بوسه ای که از آن شميم ارادت ايشان به روحانيت و بخصوص مرحوم مدرس قابل استشمام بود.ظاهراً مرحوم « اسلامی» آنقدر نقش خود را در کسوت « مدرس» خوب بازی کرده بود که پاسدار مزبور ميان « هادی اسلامی» و « حسن مدرس» به يک همذات پنداری ارادت ورزانه رسيده بود." داستان به اینجا پایان نمی یابد و سجادی به دلایلی که به عقل هیچ مسلمانی نمی رسد پای گوگوش و لاندو بوتزانکا(ص) قهرمان جاودانه فیلم بیاد ماندنی" وقتی کلفت خوشگل باشه" به میان می آورد.

پاسخ سینمایی

 
در پاسخ به مستر سجادی باید بگوییم، مرد حسابی، قربان عقل آخر مسلمان در اینکه  زندگی زاپاتا استوره وار است شکی نیست، در اینکه آنتونی کوئین هم بازیگر خوبی بوده تردیدی نیست، اما حمزه عموی پیغمبر که بخاطر بدست آوردن یک سوسمار خودش را به کشتن داد چه ربطی به اسطوره دارد شاشیدیم به دین و ایمان و عقیده  امتی که سوسمارخوری چون حمزه اسطوره اش است، مگر عموی پیغمبر رقص یونانی می کرد که شما مسلمانان آنتونی کوئین بجای او عوضی می گیرید. شاید بشود کشته شدن حمزه را بدست عمه محترم ما هند جگر خوار که نیزه اش تا دسته در کون حمزه فرو نمود به گونه ای به اسطوره های سینمایی یونانی پیوند داد (آدمای باحال میدانند چه می گوییم) اما آدم باید خیلی عوضی باشد که با دیدن  فیلم "جاده" ساخته فدریکو فیلینی یاد حمزه عموی سوسمار خور محمد(مج) بیافتد. روشن است مسلمانانی که با گذشت هزارسیصد بیست دو سال از رخداد عاشورا هنوز خودشان برای سید الجاکشین حسین ابن علی به لجن می گیرند، آنقدر عوضی هستند که آنتونی کوئین را با عموی پیغمبرشان عوضی بگیرند و فلان بازیگر کیری را که نقش فلان آیت الله تخمی را بازی کرده است آنقدر عوضی بگیرند که دستش را هم ببوسند، اصلا چرا دور برویم، همین آدمهای تخمی از گونه شما هستند که عکس خمینی را در ماه می بینند و بر این باورند که حکومت اسلامی ابر قدرتی است بی مانند.

وقتی که عایشه خوشگل باشه

 
بگذریم سجادی سخن از لاندو بوتزانکا(ص) به میان آورده، به گمان ما تنها کسی می تواند نقش محمد رسول الله(مج) را بازی کند همانا لاندو بوتزانکا(ص) است، چرا که رفتار و داستان زندگی محمد(مج) بگونه ایست که تنها هنرپیشه ای از قماش لاندو بوتزانکا می تواند نقش اورا بازی کند، بهررو می توان از زندگی محمد(مج) یک رشته فیلمهای سینمایی ساخت، که یکی از آنها می تواند فیلم " وقتی عایشه خوشگل باشه" بشود که به گوشه ای از زندگی محمد(مج) در رابطه عایشه(هُلو الله علیه) بپردازد و از ماجراهای حرمسرای پیغمبر اسلام تا نزول هفده آیه قرآنی در سوره نور در باره ماجراجویی های جنسی در عایشه (هُلو الله علیه) در داستان افک و لحاف سه نفره که داستان همخوابگی مشترک علی ابن ابی طالب(جک)و محمد(مج) با عایشه (هُلو الله علیه) است پرده برداری کند!  ورنه آن فیلم محمد رسول الله که آنتونی کوئین نقش حمزه را دارد خیلی تخمی است و به گمان ما  کیری ترین نقشی که آنتونی کوئین در درازنای زندگی سینمایی خود بازی کرد در همین فیلم بود  

**************

يادآوري دوباره: 

دوستان!  يک بار در نوشته ی پيشين( "عفت دشنام")  نوشتيم که ما در جايی چيزی ننوشته ايم  و اگر هم بنويسيم هم چون هميشه پای گفته هايمان هم ايستاده ايم. راستش بسياری از شما را هم نمی شناسيم و تاکنون يک بار هم به وب لاگ های شما سرنزده بوديم.  پس ما پاسخ گوی نوشته کسی که با نام شمر با هر انگيزه ايی در وب لاگ های شما ديدگاه اش!! را می نويسد، نيستيم.  اگر از سخن ايشان ناخشنوديد، می توانيد آن را پاک و يا هر کاری را که خود شايسته می دانيد، بکنيد. اگر از ما خواسته باشيد؛ بگويم که گوشتان به اين سخنان بده کار نباشد. کسانی که ما را مي شناسند  و زبان شمر نامه را می دانند، خود به خوبی واژگان و زبان ما را درمی يابند و نيازی به روشن تر کردن بيش از اين نيست.No comments: