Saturday, July 17, 2004

حافظه تاریخی و بیشعوری سیاسی!

حافظه تاریخی و بیشعوری سیاسی!

 خواهر امام حسین تان را گاییدیم، شرم نمی کنید! خجالت نمی کشید، که چنین بی محابا، مانند شیعیان عراقی شله زرد سر می کشید، با شله زرد خوردنی از این دست نشان دادید که توفیری با آن اکثریت مادر جنده ای که در فروردین پنجاه وهشت رای بی مقدار خود را با انگشت گذاشتن به حکومت اسلامی دادند ندارید و از بیشعوری نه تنها دست کمی از آنها ندارید بلکه در مجموعه جبری از همه آنان نادان ترید و به الاغ می گویید خان دایی! دلتان خوش است که آدم دوره اینترنت هستید و به کُسناله های خاله زینبی تان در وبلاگهای بی مقدارتر از خودتان می بالید و باورتان شده خداونگاران عقل بر روی زمین هستید، کاری به تهیه کنندگان بیانه و آبشخور فکری و هدفشان از اینکار نداریم زیرا نیک میدانیم در بهترین حالت بسیجیانی از قماش حسین فهمیده هستند که شایسته دستگاه گرفته شدن و آدم کیری خوانده شدن هستند، کاری هم به کار فعالین اجتماعی، علافان اقتصادی، دلالان سیاسی و فیلسوفان انتزاعی نداریم  که اینان نیز در مادرجندگی خود دست کمی از تهیه کنندگان بیانه ندارند روی سخن ما با شما انبوه شله زرد خورانی است که آبروی ملت بر باد میدهید، بخاطر همین شله زرد خوردنهاست که ایرانیان به مردمی با نداشتن حافظه تاریخی شناخته می شوند.

حافظه تاریخی


در اینکه در میان شما شله زردخوران یکی پیدا نمی شود که حافظه تاریخی داشته باشد تردیدی نیست، ورنه هر نادانی میداند که حکومت اسلامی در درازنای عمر ننگین خود کمترین احترامی برای قانون قائل نشده است و سردمداران آن برای سرکوب هیچگاه احتیاجی به قانون نداشته و ندارند،  یورش اینروزها به پوشاک فروشی ها به بهانه اسلامی نبودن پوشاک را نگاه کنید تا بدانید چه می گوییم. اصلا چرا دور برویم مگر از ششماه پیش تا کنون گواه سانسور  اینترنت و فیلتر گذاری بر بسیاری از سایتها و وبلاگها نبوده اید، می خواهید بگویید که در میان شما  کسانی پیدا نمی شود که تا کنون که وبلاگشان فیلتر شده باشد و یا دست کم  تا کنون به فیلتر شدن سایتها دیگر برخورد کرده باشد.  ششماه است اینترنت فیلتر می شود آنگاه شما بجای اعتراض به این کار، پای بیانه مادر جندگانی امضا می کنید که سانسور ششماهه اینترنت را نادیده گرفته و از آن بدتر ماستمالی نموده و  تازه نجواهای شنیده اند که گروهی عزم خود را برای بستن فضای آزاد و سالم اینترنت جزم کرده اند. شما نه تنها حافظه تاریخی ندارید، بلکه از شعور و بویژه شعور سیاسی بی بهره اید.

بیشعوری سیاسی

نادان ترین نادانها که یا در حکومت اسلامی زندگی کرده باشد و کمترین آشنایی با دستگاه سیاسی حکومت داشته باشد نیک میداند که قانون در این حکومت به پشم کُس حضرت زینب هم حساب نشده و نمی شود و حتی مادرجندگان اصلاح طلب از دست نهادهای موازی و گردن ننهادن آنان به قوانین  نالانند، هر کودنی میداند که حکومت اسلامی بدلیل قانون اساسی پلید آن دچار تنگنای ساختاری است و اختلاف جناحهای حکومتی از آن سرچشمه می گیرد، هر بی خردی می داند که انسداد سیاسی حکومت اسلامی بدلیل نهاد رهبری ولایت فقیه است و داروی تساهل خاتمی(مج)، مسهلی در برابر این یبوسیت سیاسی نبوده. همه میدانند که در این حکومت، حکم حکومتی ولی فقیه است که حرف آخر را می زند، جز شما، مگر ندیدید که  حکم حکومتی ولی فقیه چه بر سر لایحه مطبوعات مجلس ششم آورد و نه تنها به مجلسیان بلکه به رای تمامی کسانی اصلاح طلبان را به مجلس فرستاده بودند رید، با این وجود شما دلتان را به این خوش کرده اید که در باره پیش نویس قانونی که تصویب نشده! ولی شش ماه از به اجرا گذشتن آن می گذرد! به مشتی از آبروباختگان مجلس هفتم که گماشته امام زمان (مج) می باشند نامه نوشته، اعتراض خایه مالانه نموده و به خیال خودتان ولی فقیه را دور زده اید.

وجدان انسانی

استخوان لای زخم نمی گذاریم، حافظه تاریخی و شعور سیاسی پیشکش، شما اصلا وجدان انسانی ندارید، نه به خاطر اینکه به کسانی نامه نوشته اید که کمترین اعتباری در بین ملت ندارند و حتي با زير پا گذاشتن قوانين بازي خودشان روي کار آمده اند. بخاطر سکوت کردن تان در برابر جعل امضای سایت احمد شاملو که در پای این بیانه گذاشته شده، آخر در میان شما یان یکی پیدا نمی شود که از خودش بپرسد، چگونه  دست اندرکاران سایت "احمد شاملویی" که حتی بیانه معروف 134 نفر نویسنده را امضا نمی کند چرا که اصولا حکومت اسلامی را برسمیت نمی شناسد به خود اجازه داده اند که  بنام سایت رسمی احمد شاملو چنین بیانه زپرتکی را امضا کنند.دور نرویم تا خرانی مانند شما پیدا می شوند، بازار مسلمانی رونق خواهد داشت و متولیان اسلام ناب محمدی بر خر مراد سوار خواهند بود.

No comments: