Thursday, August 26, 2004

پاسخ به خوانندگان، چهره نگاری محمد(مج) و نقش شپش در اسلام

پاسخ به خوانندگان، چهره نگاری محمد(مج) و نقش شپش در اسلام!
کنجکاو گرامي

ما زیاد از سینما سر در نمی آوریم، اما به باور ما لاندو بوتزانکا(ع) نقش محمد (مج) بهتر از هر کس دیگری بازی خواهد نمود چرا که گنجایش بازیگری لاندو بوتزانکا(ع) برای ایفای چنین نقشی بالاتر از دیگران است از سوی دیگر مجموعه آلت تناسلی لاندو بوتزانکا(ص) با موهای زائد دوروبر آن شباهت بی مانندی با ریخت رسول الله(مج) دارد، بگونه ای که کلوزآپ های آن مسلمانان را به یاد قیف رسول اکرم(مج)خواهد انداخت ، کیر ایشان نقش اسطوره محمد رسول الله را نزد مسلمانان خواهد یافت و به آن همذات پنداری خالصانه ای که سجادی نام می برد خواهد انجامید ، برای محکم کاری فشرده ای از چهره نگاری محمد مج را برایتان می نویسیم، نقل است که محاسن آن حضرت تمامی صورتش را از زیر گلو تا رستن گاه مو در پیشانی می پوشاند و با موی سر بلند آن حضرت یکی می شد، تنها بخشی که از مو بری بود همانا دماغ ایشان بود که در میان آن توده فشرده ریش پشم چون کیر لاندو بوتزانکا(ص) خود نمایی می نمود.

دوست گرامی، سپوختنده الله
روی امام زمان سیاه، خجالت به پنج تن آل عبا، دوازده امام و چهارده معصوم و پیروان مادر جنده آنها، که از هنگام آغاز کار شمرنامه از امت همیشه در صحنه به امت همیشه آن لاین دگرگون گشته و صندوق البرید الکهربایی(ایمیل) شمرنامه را مورد هجوم قرار داده، آنرا ویروس باران نمودند، ما اینکار آنان را به تخم چپ شترمان نشمرده و از خیر آن ایمیل گذشته و آنرا به دست فراموشی سپرده ایم. باری از عمروعاص گرامی خواهیم خواست که چاره ای برای آن بیاندیشد، چرا که نه تنها شما بلکه دوستان دیگری هم خواستار ایمیل شمرنامه شده اند. برایتان نامه فرستادیم

مهدیه خانم
بيش از هر چیز گُه زین العابدین ناخوش امام چهارم شیعیان مادرجنده که از گُه محمد ابن عبدالله نجس تر است به هیکل والدین تو، بااين نامی که برای تو برگزیده اند، شاشیدیم به حلق آن کسی که توی گوشت اذان داده و این نام را به گوشت خوانده است، اینهم شد نام، نه خودمانیم پیش دوستانت خجالت نمی کشی حتما گمان برده ای امام زمانی، یا شاید گمان برده ای واژنت چاه جمکران است که امام زمان در آن رفت آمد دارد. لعنت بر پدرو مادرت! با داشتن چنین نامی چگونه شوهر پیدا خواهی نمود، فکرش را کرده ای این نام شب زفاف شوهرت را به جهنم تبدیل خواهد نمود، چرا که وی را به یاد گاییدن امام زمان خواهد انداخت و در پی آن داستان خر دجال، جنایات امام زمان(مج) (که تا رکاب اسبش در خون غرق نگردد دست از کشتار نخواهد کشید!! ) ، روز صدهزار سال، فشار قبر و نکیر و منکر، گریبانگیر آن نگون بخت خواهند گذشت و خلاصه اگر افسرده اش نکنند از مردی خواهنداش انداخت .


کف یا شپش در اسلام
اینها به کنار از کف مسلمانی سخن رانده ای، مگر اسلام پود رختشوئی است که کف کند درست است که آمنه مادر محمد(مج) برای مرجانه مادر ابوسفیان(رحمت الله علیه) رختشوئی می کرد اما در زمان پیغمبر اسلام خبری از پودر رختشوئی نبود و مسلمانان مانند امروز در گند کثافت زندگی می کردند، اصلا چرا دور برویم مگر نشنیده ای که بر اساس آیه شریفه قرآن هرکس شپش ندارد مسلمان نیست، این آیه را که برای عمه ات نگفته اند، یکی از دلایلی که رسول اکرم(جک) برای ساختن حرمسرا داشت همین قضیه مقدس بودن شپش در اسلام است، این حدیث از شیخ پشم الدین ان ثاری نقل است که یکی از تفریحات محمد رسول الله(جک) این بود چون بوزینه زیر آفتاب سوزان عربستان چمپاته زده تا زنان حرمسرایش به شپش یابی از سرو ریش آن حضرت بپردازند و ایشان در آنحال برای زنان روضه غریبی زینب را خوانده و موعظه می نمود که هرکس یک شپش از ریش رسول الله بگیرد در آن دنیا صدهزار شپش در خدمت خواهد داشت، وانگهی مسلمانزاده مگر نمی دانی که دلیل شکستن دندان نیش محمد رسول الله(جک) بحکم خدا از آنرو بود که خداوند بارتعالی نمی خواست که پیامبرش ناخواسته و از روی غریزه پیامبری شپش بی گناهی را چون اجداد پرمویش به دندان نیش فشرده و به هلاکت برساند وگرنه خداوندی که زمین را آفرید و اسمان را بدون ستون روی آن قرار داد، می توانست چون دندانسازهای امروز دندان نیش تازه برای پیغمبرش بسازد تا اینقدر برایش مصبیت خوانی نکنند، باری تو چقدر نادانی که با همه این تفاسیراز کف در اسلام سخن گفته ای.

دوست گرامی سرکش جان، سپاس برای اینکه جور ما را کشیدی، روی امت اسلام سیاه که به نام ما به دوستانمان ناسزا می نویسند، بهررو کاش دیگر دوستان از شما یادگرفته و دچار زود داوری نگردند.جهان گرامی، هرجای دنیا که هستی خوش باشی، برایت ایملی فرستاده بودیم و پاسخت را هم خواندیم، سبز باشی.مرتضی جان سپاس از مهرت،ما عربها از کهن روزگاران گقته ایم "وصف العیش کل العیش، وصف المصیبت نصف المصییبت". یا وبلاگی بزن و تجربیات خود را در گاییدن خواهران زینب در آن بنویس (به تو لینک خواهیم داد) و یا دست کم آنان را در بخش دیدگاهای شمرنامه بنویس ، برای ما و خوانندگان ما عیش کاملی است و نیمچه مصیبتی هم برای مسلمانان مادر جنده خواهد بود. از تو چه پنهان ما خود تجربیات گرانبهایی در گاییدن خواهر و همسران شهیدان اسلام از دوره سید الجاکشین حسین ابن علی تا به امروز را داریم.
جناب مستطاب حاج شیخ لواط الدین قزوینی خجالت به ابوالفضل عباس، بدبختانه نرسیدیم که به در خواست شما رسیدگی کنیم، ای کاش خودتان تفسیری بر سخنان آن مردک مادر جنده نوشته بودید تا ما هم فیضی می بردیم.
خُسن آقا جان ایمیل شمرنامه کار نمی کند درخواست هموند گشتن در کانون وبلاگنویسان از سوی خودمان شمر بود، . گرچه شمریم و سر از امور نویسندگی، کانون و اینجور چیزها در نمی آوریم و تنها تخصص مان در گاییدن خواهر امام حسین و اهل بیتش و شاشیدن به عقاید مسلمانان پلید و بویژه شیعیان است، اما برای همبستگی وبلاگنويسان شایسته و بایسته میدانیم که هموند انجمن وبلاگ نویسان گردیم.

No comments: