Saturday, August 28, 2004

اصول روزنامه نگاری و بنیانهای معارف مادر جندگی در اسلام

اصول روزنامه نگاری و بنیانهای معارف مادر جندگی در اسلام!


چرا دور برویم بخاطر همین هاست که آیت الله مصباح یزدی(کج) گفته که "همه دنیا تشنه معارف الهی و اسلامی است"، عارف الهی شاخ و دم که ندارد، نه تنها نابغه است بلکه در شهادت طلبی و معارف الهی دست سیدالجاکشین حسین ابن علی را از پشت بسته است، شک کردنش به اعدام دخترک نکایی نه از روی وابستگی اش به حکومت اسلامی ورابطه عاطفي اش با ولایت فقیه، بلکه بخاطر اصول روزنامه نگاری می باشد که در پوشش معارف الهی و اسلامی بگونه ای وحی وار بر او نازل گردیده است، براساس این وحی مُنزل از آنجایی که آن دونفری که با رادیو فردا در باره این اعدام گفتگو کرده اند ناشناس بوده، اصولا وبلاگ نداشته و يا اگر داشته باشند حتما به نام خودشان نيست و بگفته مسلمانان مادر جنده مجهول الهویه می باشند خبر این اعدام مشکوک است، ناگفته پیداست که بر اساس اين اصول روزنامه نگاري، خبرهای درست در باره ایران را باید از اشخاص معلوم الحالی که خایه مبارک ولایت فقیه را دستمالی می نماید باید شنید.

No comments: