Thursday, January 09, 2003


نامه شورای نگهبان به مجلس شوربای اسلامیبسم الله السلاخ مخالفین
حرام لقمگان نمک نشناس مجلس شوربای اسلامی
دست از این جفنگیات باب میل حقوق بشری های کافر بردارید. آخر ای نمک به حرامها این ادا اطوارهای قانون منع شکنجه چیست که در می آورید. مگر یادتان رفته وصایای امام راحلمان را. مگر کور بودید که ندیدید چگونه در دوران طلایی ایشان با فتوا های ایشان و به همت و مدیریت اسدالله خان ( بگفته رئیس جمهور محبوب شهید بزرگوار اسلام اسدالله لاجوردی) چگونه قوانین اسلام عزیز را بر سر جوانان زندانی به کمک خود شما پیاده می کردیم. یکبار در خرداد ماه به شما نمک به حرامها گفتیم که این مصوبه به درد عمه تان میخورد ولی از قرار معلوم به گوشتان نرفت. آخر به چه زبانی به شما بفهمانیم که چشم در آوردن،ناخن کشیدن، شلاق زدن، اطوکشیدن، دست وپا اره کردن، سوزاندن و آویختن زندانی و تجاوز و ... از اساس قوانین رحمت الهی اسلامی است مگر میشود اینها را از اسلام عزیز برداشت، اگر اینها نباشد دیگر چیزی از اسلام باقی نمی ماند، میشود همان شیر بی یال دم و اشکم. مگر نمی دانید که خود رسول اکرم در غزواتش از اسیران کافر چگونه اطلاعات میگرفت در یکی از این غزوات حضرتش شمشیر مبارکش را در ران یکی از مشرکان فرو نموده و آنقدر چرخاند تا آن مشرک را تخلیه اطلاعاتی کند و یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب خودش در جنگ جمل دهان عایشه را سرویس کرد، چشم طلحه را در آورد ، انگشتهای زبیر را دانه دانه برید و چون پفک نمکی خورد و به خاطر اسلام عزیر زنان اسیر با ذکر مبارکش نواخت، چرا دور برویم یکی از دلایل برکناری آقای خلخالی بوسیله امام همانا بی توجهی ایشان به امر مبارک شکنجه بود آقای خلخالی بدون شکنجه مکفی زندانی ها را تیر باران میکرد، ورنه همه ما نیک میدانیم امام راحل از کشتارهای آقای خلخالی خرسند بود و خرکیف میکرد. نا گفته پیداست این مصوبه تان را هم باید به مانند آن دیگری بگذارید درب کوزه و آبش را بخورید.در خاتمه باید اینرا اضافه کنیم خیالتان از بابت دوستان خودتان که در زندان هستند راحت باشد با آنان رفتاری چون برادر آقای محسن رضایی (مرد 123 میلیارد تومانی) و دیگر آقا زاده ها خواهد شد، اینقدر هم بی انصاف نباشید شما را هنوز خودی میدانیم، مگر یک مو از سر آقاجری کم شده و یا زبانمان لال به آقای عبدی از گل نازک تر گفته شده. نمک به حرامها یادتان نرود اساس حکومت اسلامی ما همانا سرکوب، شکنجه واعدام است و اگراینها را برداریم پایه های حکومتمان لرزان خواهد شد و چه بسا همه چیز از دست برود
شورای نگهبان
و من الله توفيق

No comments: