Friday, December 27, 2002

 مهشید گونه


سلام مهشید فعال اجتماعی و هواخواه ویتنی هوستن هستم از زنانه ها
مدتی از نوشته چرند من در باره کنار گود نشینی و بحران هویتی ضد انقلاب در خارج از کشور می گذرد. شمر به داوری و بررسی نوشته من پرداخت و فیوز من پرید. بخاطر حفظ آبرو هم که شده آسمان را به ریسمان دوختم تا بلکه آب ریخته شده به سبو برگردانم. و خواستم که برخورد شمر(که حتما باید مرد باشد) را به خودم به برخورد باکره به شبح ربط دهم دیدم چیز خوبی از آب در نمی آید گفتم قاسمک را بهانه کنم و ادعا کنم که شمر هم به قاسمک تهمت زده که با این کار یک تیر سه نشان زده باشم نخست کینه ام را به سر شمر خالی کنم و در لفافه از خودم دفاع کنم، دوم یک نوشته باب میل سایبر سلیطه و قاسمک بنویسم که توی آهو بیاد، سوم با کنار هم گذاشتن شمر و باکره به سود خودم بهره برداری کنم.اما یادم رفت که هنگامی که شمردر آن نظرخواهی معروف وبلاگ شبح به فاسمک برخورد کرده بود من بنابر مصالح شخصی دربرابر ایشان سکوت کردم.از این گذشته توی همین آخرین بخش نظرات شبح دسته گل به آب داده و گفته ام شمر هم به من تهمت زده. دست آخر اینرا بگویم که خانم ويتنی هوستن که شمر عزیز از او به دلیل اینکه آهنگش در کنار وبلاگ من است نام می برد وقتی که اعلام میشود ساعت 8 برنامه دارد حداکثر تا ساعت 8.10 دقیقه برنامه اش را شروع می کند جرا که به طرفدارانش احترام می گذارد و با دید متکبر یه آنان نگاه نمی کند. بنابراین تنها ما فعالین اجتماعی حق داریم هرچه میخواهیم بگوییم و بنویسیم، شمر حق ندارد به داوری نوشته های من بپردازد اگر این کار کند به من تهمت زده و من توی آهو دستش را رو می کنم قاضی مرتضوی هم در این باره به من حق می دهد و سیب زمینی هم با این فلسفه جنگ سردی اش کمونیستها در کنار فاشیستها قرار می دهد و چون غلامرضا ملاحسنی امام جمعه محترم ارومیه توی دهان شمر کوبیده و 100در 100 حق را به من می دهد
من دربست چمن شان هستم

No comments: