Sunday, November 07, 2004

شله زرد های دوم خردادی

شله زرد های دوم خردادی

کسانی که با دیدگاه شمری ما کمترین آشنایی داشته باشند به نیکی میدانند که ما به شله زرد خورانی از قماش حسین درخشان و شله زردهایی که در دفاع از حکومت اسلامی خَمره می کنند پشیزی ارزش نمی گذاریم و آنان را حتی به تخم چپ شترمان که تازگی ها از پنچرگیری آورده ایم بشمار نیاورده و نمی آوریم.
اینکه هر از چندگاهی به نوشته های مادر جنده ای از قماش او می پردازیم، بیشتر برای شاشیدن به دین مبین اسلام و حکومت اسلامی است که وی جان و مال و ناموس خود را در راه دفاع ابلهانه از آن پاره نموده و چرندیاتی را بافته و سر هم می کند که ابوالفضل العباس با آن دستان بریده را وادار به بشکن زدن نموده و امام حسین با آن تن بی سر به رقص بابا کرم.

دوم در خرداد آمریکا
در نوشته پیشین مان از معجزات مفتاح الفرجین در انتخابات آمریکا و جمهوری خواه شدن سلطنت طلبان و دمکرات شدن مسلمانان سخن به میان آورده بودیم، از قرار معلوم این مادر مرده آن نوشته ما خوانده است ولی از آنجایی مسلمانزاده است از آن سر در نیاورده است ورنه دست کم چنین شله زردی را نمی خورد که گزینش رئیس جمهور در آمریکا را با دوم خرداد و کُس کلک بازی های حکومت اسلامی قاط بزند و در ادامه آن به دفاع از حکومت اسلامی در ایران برخیزد.
یکی نیست به شله زرد خور بگوید آخر گزینش رئیس جمهور در آمریکا کجا و سیاه بازی های حکومت اسلامی کجا. قباحت دارد، این چه شله زردی است که می خوری، کس و شعر "رای اولی ها" پیشکش ولی اینکه می نویسی "راستی، چقدر شبیه دوم خرداد شده انتخابات آمریکا: آدمی گمنام ولی محبوب بین جوانان و زنان در برابر کسی که تقریبا تمام حکومت از او دفاع می‌کند." دیگر پایان کارست، قربان عقل آخر مسلمان، مگرحکومت آمریکا ولایت فقیه دارد؟ شورای نگهبان دارد؟ مجمع تشخیص مصلحت دارد؟ که آنرا به دوم خرداد ربط می دهی؟ نه همه اینها را به ساده لوحی ات می بخشیم اما از خودت پرسیده ای که دوم خرداد چه ربطی به دوم نوامبر دارد؟

قضیه مسلمان بودن بوش و کری
جوانک زردنبو، اینکه ما بوش و کری مسلمان نامیده ایم، اینکه داستان لیله قدر و نزول قرآن و گزینش رئیس جمهور آمریکا را علم کرده ایم، اینکه پنتاگون را از یکسو به قبر پنج گوش سید الجاکشین حسین ابن علی واز سوی دیگر به پنج تن آل عبا پیوند داده ایم و... برای به ریشخند گرفتن اسلام، شاشیدن به حکومت اسلامی و بویژه دین و عقیده و ایمان آدمهای از قماش تو می باشد، ورنه آمریکایی جماعت کجا این حرفها کجا، این ینگه دنیایی ها یی که به قبر علی ابن ابی طالب در روز روشن شاشیده و آنرا به توپ بسته اند را نمی شود به همین سادگی ها دوم خردادی کرد.

سگ جرج بوش و جد خامنه ای
یکی نیست به این هالو بگوید: سره پیازی یا کونه پیازی که می خواهی برای شهروندان کشور دیگری تعین تکلیف کنی که به کی رای بدهند یا به کی رای ندهند، در اینکه جرج بوش مادر جنده است تردیدی نیست، اما سگ جرج بوش به رهبرت سید علی خامنه ای که هيچ بلکه به همه اجداد(مج) بزرگوارش شرف دارد، آخر به تو چه که بوش پاسپورت داشته یا ندارد، الکل می نوشد یا نه، خدا با او حرف می زند یا نه، دست راستی هست یا نه.
چرا در باره رهبر خودت نمی نویسی چرا نمی نویسی که:

خامنه ای مانند دیگر آخوندها تا پیش به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، از گدایی آشکار و نهان، از مار گیری و فروش دعای نیش عقرب گرفته تا مرده خوری و جاکشی(عفافیگری)، از روضه خوانی و قرائت قرآن گرفته تا خمس و زکات صدقه خوری روزگار می گذارنیده و از قم و شاه عبدالعظیم گذشته به هیچ کجای ایران سفر نکرده بود.

خامنه ای چون دیگر آخوندان معتاد به تریاک است و ملت ایران از زن مرد گرفته تا پیر جوان از دست او و دیگر آخوندها به عذابند.

بدون شوخی نه تنها نماینده خداست و از تخم تره رسول(مج) او بلکه به گونه ای رسمی در قانون اساسی حکومت اسلامی لقب ولی فقیه را گرفته و بنا بگفته آیت الله جنتی هر هفته باتفاق اعضای شورای نگهبان با امام زمان(مج) در باره امور مهم مملکتی دیدار داشته و لیست انتخاباتی مجلس هفتم را هم از امام زمان (مج) گرفته است.

با آنکه یک دست بیشتر ندارد دست راستی ترین گروها مسلمان آنقدر انگولش می کنند که بسیاری از تصمیم گیری های خامنه ای مبنی بر مخالفت با مردم ایران، کشتار مخالفان، حمله به دانشجویان و به آتش کشیدن خوابگاه آنان و پرتاب آن به بیرون یا زهرا گویان، کتک زدن و سنگسار زنان و اعدام کودکان و .. کاملا خاستگاهی اسلامی دارد.

خامنه ای دومین رهبر حکومت اسلامی که مدرک کیری قرآنی دارد، و تنها از اصول نجاسات، آداب طهارت، رسوم جماع با محارم و دیگر جانوران سر در می آورد و از کشور داری تنها چاپیدن آنرا می داند و بس.


باری هدف از این نوشته این بود که بگوییم ما حسین درخشان را به تخم چپ شترمان نمی شمریم و با وجودی که او را مادر جنده ای مسلمان میدانیم که نان را به نرخ روز می خورد، دلیلی نمی بینیم کسی بیایید و در پشت نام دیگری پنهان گشته و به او برخورد کند. دیده ایم که در بخش دیدگاههای شمرنامه کسی در پشت نام بائوبا پنهان گشته و به حسین درخشان تاخته است، که به گمان ما کاری ناشایست و نابخردانه است.

یاد ابن ملجم مرادی را گرامی میداريم

No comments: