Sunday, October 31, 2004

مفتاح الفرجین

چندی پیش رونویسی از مفتاح الفرجین را برای پای نویس یکی از نبشته هاي خُسن آقا فرستادیم و ناخواسته زمینه سردرگمی امت همیشه آنلاین را فراهم آوریم بگونه ای که از یکسو برخی از خوانندگان خُسن آقای خواستار ترجمه ای از مفتاح الفرجین گردیدند و برخی هم از سوی دیگر، نزول این آیه به ما نسبت دادند. در پاسخ به درخواست و برداشت ایندسته از دوستان باید بگوییم، که مفتاح الفرجین هم مانند دیگر آیات قرآنی مشتی چرت و پرت به زبان عربی است که در قوطی هیچ خرازی عرب زبان هم پیدا نمی شود، به هیج زبان زنده دنیا هم قابل برگشتاندن هم نیستند، چرا دور برویم حتی بسیاری از عربهای مسلمان هنگام خواندن قرآن زبان مادری خود را فراموش می نمایند و از چرند و پرندیات قرآنی سر نمی آورند و رنه آدمی یا می بایست مغز ذوالجناح (قاطر سیدالجاکشین حسین ابن علی) را خورده باشد که موجود پلید، زورگو، قلچماق، سرکوبگر و خون ریز و مادر جنده ای بنام الله که دست کمی از جاکشها ندارد و از قضا در جابجای قرآن به جاکشی برای محمد ابن عبدالله اقرار نموده را بعنوان خدای خود بر گزنید و یا اینکه بجای مغز شله زرد در کله داشته باشد. باری ترجمه تحت الفظی و بند به بند این آیه چنین است:
بسم الله القاسم الفرجين و الرحمن الذکرين (بنام خدای درهم کوبنده کُسها و بخشاینده کیرها) الم.(الف لام میم رمزی بین الله و محمد است که جابجای قرآن آمده،کوتاه شده" ای لکاته مادر" که الله برای عفت کلام بجای "ای مادر جنده" در خطاب به محمد بکار می برده که منظور الله جنده گری های آمنه مادر محمد است (1)يا اطول الذاکرين، يا مفتاح الفرجين،ای دارنده درازترین کیرها، ای گشاینده همه کُس ها.(2) الحمدالله الذي خَلَقَ الفرجين و الذاکرين و خلق المعقدين و ما في المعقدينسپاس خدای آفریننده کُس ها و کیرها، آفرینده کونها و آنچه در کونها ست(منظور گُه می باشد)(3) ادخول بسمک ربي اَسخُر بسمک الذي و لا خوف من الباب المنفرجهَ الفَرَجيّن و لا تعجيل في التقارب فی الباب المعقدينبنام الله برو تو کُس و بنام او (کُس را) تسخیر بکن، از کُس گشاد هراس بدل راه مده، و در وارد گشتن به کون شتابان مباش (4) واللهُ يُحبُ الحـادهَ الفرجين ، الله کُسهای تنگ را دوست دارد(5)الله سخر لکم کُلُل الفرجين وما في المعقدين ، الله تسخیر کننده همه کُس هاست و هر آنچه در کونهاست.
همانگونه که از مجموعه آیات قرآنی و بویژه آیه مبارکه مفتاح الفرجین بر می آید شباهت زیادی بین الله خدای مسلمانان و "کیر"(ع) وجود دارد، پدیده ژاپن اسلامی از همینجا آب می خورد، زیرا در ژاپن شیعیانی هستند که در مراسم تاسوعا و عاشورا بجای حمل علم و کتل حسینی علمی از کیر بنام هیبت الله بدوش می کشند، از شباهت کیر به الله که بگذریم شباهت کیر به امام حسین به میان می آید که بنا به گفته حاج شیخ لواط الدین قزوینی خودمان شباهت های زیادی بین ایندو وجود دارد از آنجمله قیام در برابر بی حجابی و بریده شدن سر، نه اینکه بخواهیم نعوذ بالله به کیر اهانتی کرده باشیم اما همانگونه که پیشتر ها گفته ایم مسلمانان همه آدم کیری هستند جون دینشان و خدایشان کیری است. ای کاش رهبر فرزانه خودمان بودند و تفسیری بر این آیه می نوشتند.

مسلمانان دمکرات و سلطنت طلبان جمهوری خواه.

اکنون که سخن از مفتاح الفرجین به میان آمده بد نیست نگاهی به گزینش ریاست جمهوری در آمریکا بیاندازیم و رابطه آنرا با مفتاح الفرجین پیدا کنیم، همانگونه که پیشترها عمرو عاص گرامی نوشته بود بوش از کری مادر جنده تر است و کری هم از بوش، دلیلش هم مسلمان بودن هردوی آنهاست، ورنه دلیلی ندارند که مسابقه انتخاباتی خود را به شب اول قدر بیاندازند که شب نزول قرآن و مفتاح الفرجین است کاری هم به اینکه مدل نقشه ساختمان وزارت جنگ آمریکا پنتاگون از روی قبر پنج گوش سیدالجاکشین حسین ابن علی برداشته اند نداریم، وانگهی اینان دست کمی از سران حکومت اسلامی که انتخابات خود را به ماه محرم و صفر و ایام شله زردخوری شیعیان انداختند ندارند، اصلا چرا دور برویم هرگاه که هنگام انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا میشود قول کیک و کلت و چماق بین رهبران حکومت اسلامی و نامزدهای دوگانه ای ریاست جمهوری آمریکا رد و بدل گردیده در پی گزینش یکی از آنان با پادرمیانی بازارمشترک اروپا سروکله کشیشی با کیک و کلت و اسلحه اسرائیلی دریک دست و انجیلی در دست دیگر پیدا گشته و همه را به امام امت مادر جنده پیشکش نموده و در عوض نسخه ای تبرک شده از مفتاح الفرجین برای رئیس جمهور برگزیده آمریکا می برند، نمونه اش هم داستان رونالد ریگان(قدس سره) با روح الله خمینی(مج)، که به ایران گیت معروف گردید.باری چندی پیش که عمروعاص مانند همیشه مست بود می گفت اوضاع جهان با این انتخابات آمریکا چنان تخمی شده است که مسلمانان دمکرات گشته اند و سلطنت طلبان جمهوری خواه.

یاد ابن ملجم مرادی را گرامی میداريم


No comments: