Saturday, November 13, 2004

نامه سرگشاده شمر به ابطحی

نامه سرگشاده شمر به ابطحی


حضرت حجهَ السلام و المسلمین محمد علی ابطحی
تردیدی نداریم که نام مبارک ما تاکنون به گوش آن حضرت خورده است و اگر خدای ناکرده تاکنون وبلاگمان را نخوانده اید امیدواریم که دستکم از شمرکار ما در نیمروز عاشورا که همانا گاییدن خواهر سیدالجاکشین حسین ابن علی در کربلا باشد آگاه باشید.با این تفاسیر اگر باز هم مارا به جا نمی آورید ما همان کس هستیم که با گاییدن خواهر سید الجاکشین(سیدالشهدای پیشین) در کربلا، نان روضه خوانی جلو شما آخوندان شله زرد نشناس انداخت، باری از هر چیز باید بدانید که در ادبیات شمری ما مسلمانی برابر نهاد مادر جندگی می باشد و تنها بخاطر عفت کلام شما را بجای "حجهَ مادرجندگی مادر جندگان" حجهَ اسلام والمسلمین خوانده ایم، این نوشته را هم برای احترام به یاسر عرفات و دو بطر آبجو لهستانی که در دمشق با وی نوشیدیم می آوریم ورنه خزعبلات آخوندی شما را به هیچ نمی شمریم،
ابو عمار
بی رودربایستی بنویسیم:گُه آریل شارون که از گُه سگ نجس تر است به قبر اجداد سران حکومت اسلامی و بویژه روح پشم آلود روح الله موسوی خمینی باد! آخر خُنکی و مسلمانی هم حدی دارد، شما آخوند جماعت آدم بشو نیستید، شرم سرتان نمی شود حیا خورده و شرف را ریده اید، مسلمانزاده یاسر عرفات کجا و خمینی (مج) کجا، خجالت نمی کشی که ایندو را به هم ربط داده و باهم می سنجی، یاسر عرفات نشان اراده ملی مردم فلسطین برای دستیابی و رسیدن به کشور فلسطینی با حاکمیت ملی است، زندگی عرفات و وجود او سرشار از عشق به ملت رانده شده فلسطین بود، او همیشه در کنار ملت خود بود و برای آنان زیست، آرمان عرفات ناسیونالیسم فلسطینی بود و برای رسیدن به آرمان خود و مردمش از هیچ کوششی دریغ نکرد. آری عرفات نه تنها نشان امید ملتی رانده از کشور خویش برای رسیدن به حاکمیت ملی است بلکه روشن کننده آذرخش امید در دل همه ملتها و شهروندان رانده شدگان از سرزمین خویش است،عرفات براي خودش شمري بود.
خميني -مج
امام تو اما نشان پستی وطن فروشی است خمینی همه چیز را فدای نظام اسلامی خود نمود، او از نخستین هنگامه بازگشتش به ایران تاکید کرد که به کشور و مردم ایران هیچ علاقه ای ندارد، برای شهروندان آن کشور که از روی نادانی ویرا به رهبری پذیرفتندند کمترین احترامی را قائل نبود، امام تو زیر آب حاکمیت ملت به سرنوشت خویش را زد، نه تنها حقوق ملی و شهروندی مردم ایران پامال نمود بلکه با سپردن بیش از چهل هزار تن از فرزندان ایران زمین را به جوخه های مرگ روی چنگیز و اسکندر و دیگر دشمنان ایران زمین را سپید نمود.امام خميني(مج) جام زهر را نه به خاطر منافع کشور ايران بلکه براي حفظ حکومت پليد اسلامي اش سرکشيد و ديديم که مزه امام تو هنگام نوشیدن جام زهرش کشتار همگانی زندانیان سیاسی در سال شصت وهفت بود، امام تو کشور و ملت را فدای نظام پلید اسلامی اش نمود.
امام تو حتی اسلام عزیزش را به تخم نداشته احمد آقا به شمار نمی آورد، داستان مک فارلین، کلت و انجیل اهدائی رونالدریگان با چاشنی اسلحه اسرائیلی در سال شصت و دو نمونه کوچکی از مادرجندگی امام امت است،
فراموش نکنیم که در آن هنگام رانده شدگان فلسطینی در لبنان از هرسو مورد حمله قرار می گرفتند و جنایات امل و حزب الله دستپروده حکومت اسلامی بر علیه اردوگاه های پناهندگان فلسطینی در لبنان دست کمی از جنایات شارون و فالانژیستها در صبرا و شتیلا نداشت.

No comments: