Saturday, March 12, 2005

به ياد آهنگر و پيشکش به عمروعاص
کاریکاتور بالا را از بایگانی آهنگر به وام گرفته و کمی دست کاری کردیم.
جا دارد پست کنونی را به عمروعاص گرامی پیشکش نماییم

که هنگامه نوجوانی ما ، در ره آورد سفرهایش شمر را از فرآوردهای آهنگرخانه بی بهره نمی گذاشت.
عمروعاص جان یادته!
سربریده ات شمر

No comments: