Tuesday, December 14, 2004

مانی ها را دریابیم

مانی ها را دریابیم
چندیست که برپاکنندگان سايت مانيها، مريم هوله وهومن عزيزی دو شاعر ایرانی باشنده سوئد به همراه فرزند خردسالشان، از سوی کارچاق کنان حکومت اسلامی به مرگ تهديد شده اند!! آنان را در برابر این تهدیدها تنها نگذاریم!!


مدت‌هاست که ما را به مرگ تهدید می‌کنند. بله مدت‌هاست که نمی توانیم آزادانه از اتاقی که در آن پنهان شده‌ایم، بیرون برویم. چندین ماه است که این وضع ادامه دارد اما دم نزدیم چون نمی‌خواستیم تهمت بخوریم. تهمت بازی درآوردن برای شهرت و هیاهو کردن که بسیاری از این راه زنده‌اند! اما پسر کوچک مان بیش از این تاب زندان را ندارد. دوستان مهدکودک اش را می‌خواهد، می‌خواهد باز هم به مهدکودک برود و بازی کند، از تنهایی و در اتاقی کوچک با چند اسباب بازی وررفتن خسته شده است. نور می خواهد و دیدن یک انسان غیر از پدر و مادرش!

No comments: