Saturday, February 19, 2005

شهید زنده

شهید زنده!
آسمان کانادا اندوهبار است،
چشمانش را خواب نمی برد، با وجود نثار حسینوار جان و مال و ناموسش، آنچه نمی باید می شد رخ داد، حسین مظلوم واقع شد، حق حسین بوسیله پسرخاله های بی نام نشان انجمن وبلاگ نویسان ایران که با عقد و نکاح مرجان به کانادا نرفته بودند و به کمک پسرخاله هایشان که از دست عموهای حسین جان سالم بدر برده و از اروپا سر در آورده بودند، خورده شد، یکیشان که یا پسرخاله خُسن آقا عموی چه گواراست و یا خالوزاده شبح دایی زیتون که پسر عمه دختر خاله هاله که عروس عمه خانم آرمین گیله مرد باشد یعنی همشیره دختر عموی همه آنان که خاله ها ، دایی ها، عموها و عمه های بامدادک فرزند دلير بامداد زندی به حساب می آیند، به همراه گروه برگزیده "گزارشگران بدون مرز" به ژنو رفته تا به نام یک وبلاگ نویس ایرانی در گروه برگزیده "گزارشگران بدون مرز" در نشست مقدماتی اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی شرکت کرده تا پرده از سرکوب آزادی سخن و بویژه پایمال کردن حقوق فردی و اجتماعی وبلاگنویسان بوسیله حکومت اسلامی برداشته و به وجود سمیعی نژادها و سیگارچی ها و رنجي که بر آنان مي رود گواهی دهد.

آن ديگر پسرخاله شان که حتما پسر عمه دختر دایی پسر خاله آن دیگری است بنام سخنگوی پن لاگ انجمن وبلاگ نویسان ایران با رادیو فرانسه گفتگو کرده و آبروی حکومت اسلامی را برباد داده است.
از همه بدتر این خبر ها به گویا و پیک ایران نیز درز کرده است و راه گمانه زنی را برای چرایی پارس کردن نابجا و پریدن ناگهانی "سانسورچی خودش" آنهم به شيوه غلامرضا ملاحسني را به پن لاگ باز گذاشته است.
آری عاشورا ست ، این حسین هم مانند آن حسین که همان سالارجاکشان حسین ابن علی باشد با اهل و عیال گیر شمر اوفتاده و ...

ترديدی نداریم که سخنگوی حلال زاده لشکر اصلاح طلبان در وبلاگستان که با عقد و نکاح شرعي به کانادا آمده و در یک دست خایه خامنه ای و در دست دیگر خایه شاهرودی را دارد بزودی معامله بازگشت سردار سازندگی را به دهان خواهد گرفت چراکه چندیست لشکر اصلاح طلبان به امید بازگشت سردار سازندگی یکشبه شانزده سال عقب نشینی کرده اند.

حسین جان شهادت مبارک

شهیدان زنده اند!
الله و اکبر
عجب یک دنده اند!
الله اکبر
که مایه خنده اند!
الله و اکبر
همه زن جنده اند!
الله و اکبر
No comments: